LT | EN
   

AIVA VP pirkimų programa skirta  automatizuoti savo organizacijai naudojimui skirtų prekių ir paslaugų pirkimų procesus :

 

1)      Organizacijai reikalingos įrangos, kanceliarinių priemonių, eksploatacinių medžiagų ir pan., bei paslaugų vieningo  katalogo sukūrimas

2)      Paraiškų pirkimams iš organizacijos padalinių surinkimas, tvirtinimas, suvestinių paraiškų suformavimas

3)      Potencialių tiekėjų kainų apklausa.

AIVA VP programos nauda organizacijai:

1)       padės administracijai geriau valdyti pirkimų procesus administracijoje ir pavaldžiose įstaigose

2)       leis įdiegti į organizacijos valdymą naujas pažangias interneto technologijas,

3)       Darbuotojams atsakingiems už pirkimus sumažins darbo sąnaudas paraiškų surinkimui ir kainų apklausai

4) visiems organizacijos darbuotojams taps lengviau ir greičiau pateikti paraiškas reikalingoms priemonėms  nupirkti, pagreitės pats užsakymo procesas

 

Funkcionavimas

 Programos diegimo metu paruošiamas pirkimų katalogas, iš kurio organizacijos darbuotojai įkelia į paraiškas pirkimui  reikalingas jiems prekes- įrangą, kanceliarines prekes, baldus, paslaugas ir pan.

Visi organizacijos darbuotojai suregistruojami darbuotojų žinyne, jiems suteikiami prisijungimo prie sistemos slaptažodžiai.

Prisijungę per interneto naršykle darbuotojai užpildo jiems reikalingų prekių ir paslaugų paraiškas. Po to gali peržiūrėti jų vykdymo eigą.

Paraiškos tvirtinamos dviejų lygių vadovų, kurie gali atmesti arba koreguoti paraiškas.

Iš paraiškų suformuojamos bendros paraiškos tiekėjams, iš kurių formuojami  elektroninei laiškai su kainų apklausa tiekėjams.

Tiekėjai tiesiogiai internetu į duomenų bazę įveda savo kainų pasiūlymus.

Programa suformuoja kainų apklausos palyginimo lenteles, bei apklausų ir pasiūlymų registrus.

Kokioms organizacijoms tinka AIVA VP programa

AIVA VP programa gali būti naudinga įvairioms organizacijoms - ministerijoms, departamentams, teismams ir kt., viešosioms įstaigoms- ligoninėms, universitetams , bei stambioms verslo struktūroms  paraiškų pirkimams surinkimui ir kainų apklausai internetu.

 

Žinynai

Pirkimų katalogas

Paraiškų pirkimams surinkimas

Tiekėjų kainų apklausa

 

Organizacijos padalinių ir darbuotojų žinynas

Organizacijos padaliniai. Darbuotojai, Jų prisijungimo slaptažodžiai ir teisės darbui su programa

Tiekėjų žinynas

Galimi tiekėjai. Kontaktiniai duomenys. Tiekėjai pagal prekių grupes

 

Perkamos įrangos, eksploatacinių medžiagų,  paslaugų ir kt. katalogas Grupavimo medžio sudarymas. Pavadinimai, kodai, pirkimo kainos, aprašymai, nuotraukos.

Kainininkų importo modulis.

Kainininkų importas iš Excel failų.

Įvedimas internetu

Užklausa tiekėjams prekių įvedimui į katalogą internetu. Tiekėjas įveda pats savo prekes į katalogą.

 

Paraiškų įvedimas

Prisiregistravęs vartotojas iš katalogo pasirenka paraiškai prekes. Savo paraiškų peržiūra.

 

Paraiškų tvirtinimas

Vadovai tvirtina paraiškas. Iki dviejų vadovų tvirtinimų.

 

Suvestinių paraiškų sudarymas

Iš pasirinktų darbuotojų paraiškų sudaromos suvestinės paraiškos

 

Tiekėjų apklausai pasirinkimas

Pasirinkami tiekėjai, kurie gali tiekti paraiškoje nurodytas prekes ar paslaugas.

 

Laiškų suformavimas ir išsiuntimas

Suformuojamas el. laiškas su pirkimo sąlygomis ir perkamomis prekėmis bei paslaugomis.

 

Tiekėjas įveda pasiūlymą į DB

Tiekėjas užžildydamas formą,  įveda kainų pasiūlymą tiesiogiai į duomenų bazę.

 

Kainų palyginimų lentelės sudarymas

Programa sudaro palyginamąją lentelę ir ataskaitas

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  AIVAweb VP - paraiškų prekių, medžiagų ir paslaugų pirkimams iš darbuotojų surinkimo Internetu ir kainų apklausų programa
 


 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt