LT | EN
   

AIVA programa padeda išspręsti aukščiau paminėtas gamybos problemas, automatizuodama gamybos valdymo uždavinius parodytus žemiau schemoje.

AIVA programos pagalba galima automatizuoti visus pagrindinius gamybos valdymo procesus:

1) Neriboto skaičiaus lygių pusgaminių gamybos sąrašų sudarymas iš gamybos užsakymų ir jų vykdymo valdymas
2) Medžiagų gaminiams ir pusgaminiams poreikio paskaičiavimas ir jų perdavimo į gamybą valdymas bei panaudojimo apskaita
3) Gaminių ir pusgaminių Gamybos operacijų valdymas
4) Gamyboje atsiradusio broko neatitikčių ir taisymo valdymas.
Gamybos valdymo automatizavimo nauda

Daugelyje įmonių gamybos valdymo procesai arba visai neautomatizuoti arba automatizuoti nepakankamai. Gamybai vadovaujantis darbuotojai atlieka daug rankinio darbo sudarinėdami planus gamybos padaliniams, rašydami darbų paskyras darbininkams ir kontroliuodami jų vykdymą, bei vykdydami broko apskaitą.

Sandėlininkai ir darbininkai gaišta laiko medžiagų reikalingų gamybai paieškai sandėliuose ir jų perdavimui į gamybą, medžiagų, pusgaminių ir gaminių apskaitai reikalingi papildomi-apskaitos darbuotojai, kurie suvedinėja duomenis į pasenusias apskaitos programas, tokia apskaita duoda mažai naudos dėl klaidų ir pavėluoto duomenų įvedimo į apskaitos programą.

Aukščiau išvardintų procesų valdymo automatizavimas padeda žymiai padidinti gamybos efektyvumą dėl geresnio gamybos resursų (staklių, darbininkų, medžiagų) panaudojimo, didesnio darbininkų suinteresuotumo darbo rezultatais, gerokai mažesnių vadovaujančių ir apskaitos darbuotojų darbo sąnaudų, gamybos ir medžiagų likučių kontrolės realiu laiku, kokybės valdymo principu pagal ISO 9001 sistema de facto įdiegimo.

AIVA programoje gali būti automatizuojami  Gamybinių operacijų vykdymo valdymo  procesai skirtingoms gamyboms,-gamybai iš žaliavų, komplektuojamai gamybai, ir t.t.. Be to realizuoti keli kiekvieno proceso automatizavimo variantai, kuriuos įmonė gali pasirinkti pagal savo poreikius ir darbo specifiką.

1)      Gaminių ar pusgaminių (detalių) gaminamų iš medžiagų užsakymų gamybinių operacijų valdymas. Realizuoti variantai:

o   Brūkšniniu kodu skenavimo variantas, kai meistras pasirinkęs pele iš plano užsakymą atspausdina paskyrą su reikalingomis atlikti gamybinėmis operacijomis ir jų brūkšniais kodais. Darbininkai, gavę paskyrą,  skenuoja operacijų kodus pradėdami ir baigdami užsakymą;

o   Meistras arba planavimo programa sustato užsakymų vykdymo eilę, o Darbininkai per liečiamą ekraną iš užsakymų plano patys pasirenka suplanuotą užsakymą ir spaudžia  duoda operacijos  pradžios ir pabaigos  komandas.

2)      Surenkamų pusgaminių iš pirktinių ir gaminamų detalių bei žemesnio lygio pusgaminių gamybinių operacijų valdymas. Realizuoti variantai:

o   Pasirinkus pele iš plano užsakymą atspausdinant paskyrą su operacijomis ir jų brūkšniais kodais, kuriuos darbininkai skenuoja pradėdami ir baigdami užsakymą

o   Darbininkai per liečiamą ekraną iš užsakymų plano pasirenka užsakymą ir duoda operacijos  pradžios ir pabaigos  komandas

3)      Surenkamų gaminių iš pirktinių ir gaminamų detalių bei pusgaminių gamybinių operacijų valdymas. Realizuoti variantai:

o   Pasirinkus pele iš plano užsakymą atspausdinant paskyrą su operacijomis ir jų brūkšniais kodais, kuriuos darbininkai skenuoja pradėdami ir baigdami užsakymą

o   Darbininkai per liečiamą ekraną iš užsakymų plano pasirenka užsakymą ir duoda operacijos  pradžios ir pabaigos  registracijos komandas.

 

 

 

Iš gamybinių operacijų užsakymų planų, pasirinkus užsakymą, programa sufomuoja paskyrą gamybai vienu iš šių būdu:

·        Spausdintą su paskyros ir operacijos brūkšniais kodais

·        Darbininko liečiamame ekrane

 

 

 

Gamybos operacijų ataskaitos:

·        Gamybos operacijų plano vykdymo proceso ataskaita-Ganto grafikas

·        Staklių paskaičiuoto ir faktinio apkrovimo ataskaitos diagramos

·        Darbininkų paskaičiuoto ir faktinio apkrovimo ataskaitos diagramos

·        Gamybinių operacijų savikainų ir kainų  pagal darbininkus, stakles

·        Neatitikčių ataskaita

 

 

 

 Ataskaita- diagrama staklių  teorinio ir faktinio apkrovimo analizei.

Ataskaita- diagrama darbininkų teorinio ir faktinio apkrovimo analizei.

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt