LT | EN
   

Daugelyje gamybos įmonių gamybos apkaita užima nemažai darbo laiko, todėl reikalingi specialiai tam darbui apskaitos darbuotojai. Kol duomenys įvedami rankiniu būdu į apskaitos sistemą jie pasensta, todėl duoda mažai naudos gamybos valdymui.

 

Šių bėdų padeda išvengti AVA Gamybos valdymo programa, kuri   automatizuoja medžiagų  gavimo registraciją, jų perdavimą gamybai, nurašymą pagamintiems pusgaminiams ir gaminiams,  pusgaminių ir gaminių pajamavimą ir sandėlio likučių apskaitą.

 Todėl apskaitai visai nebereikia specialiai tam skirtų darbuotojų-apskaitininkų, nes apskaita atliekama duodant komandas. Šias komandas primant ir išduodant medžiagas programai duoda sandėlininkas, o medžiagų nurašymui  ir pusgaminių bei gaminių pajamavimo-patys darbininkai, registruodami savo atliekamas gamybines operacijas.

AIVA gamybos apskaitos sprendimo privalumai ir nauda

 1)      Užsakymų tiekėjams duomenys panaudojami medžiagų pajamavimui, todėl sumažėja darbo sandėlininkui ir apskaitininkams, bei išvengiama prekių įvedimo į sistemą klaidų. Informacija apie išpildytus tiekimo užsakymus matoma tiekimo vadybininkams.

 2)  Realizuota brūkšninių kodų technologija padeda išvengti klaidų. Užpajamuotoms medžiagoms ir gaminiams galima atsispausdinti lipdukus su brūkšniniais kodais. Parduodant medžiagas iš sandėlio, galima medžiagas skenuoti tam kad sutikrinti ar paimtos tos, kurios reikalingos gamybai. 

3)     Iš gamybos užsakymų programa suformuoja automatiškai paraiškas medžiagų vidiniam perkėlimui, bei nurašymui, o patvirtinant gaminio operacijų įvykdymą, programa automatiškai užpajamuoja pusgaminius ir gaminius, todėl to nebereikia daryti  sandėlininkui ir apskaitininkams.

4)     Klientų užsakymų duomenis programa panaudoja išdavimo dokumentų formavimui, todėl sumažėja darbo apskaitininkams bei sandėlininkui, išvengiama duomenų įvedimo klaidų. Gaminius išvežant, skenavimas padeda sutikrinti kraunamus gaminius su užsakymu.

Informacija apie išduotas  pagal klientų užsakymus prekes matoma pardavimo vadybininkams.

5)     Dirbant kartu  su buhalterinės apskaitos moduliu,-pajamuojant ir išduodant prekes buhalterinės sąskaitos prisiskiria automatiškai ir sandėlio apskaitos dokumentai patenka į buhalterinę apskaitą, todėl šioms funkcijoms nereikalingas buhalteris, - visas pajamavimo ir išdavimo operacijas gali atlikti sandėlininkas.

 6) Programos logistikos funkcijos automatizuoja pagamintos produkcijos perkėlimą iš gatavos produkcijos sandėlio į užsakiusias produkcija parduotuves.

7) Programa automatiškais suformuoja reikalingus išvežimo dokumentus-paprastas ir eksportines faktūras, važtaraščius, CMR-us.

8) Programa automatiškais suformuoja Intrastat ataskaitą- failą, kuris tiesiogiai gali būti perduotas į muitinės sistemą.

9) Programa automatiškai suformuoja failus perdavimui į IMAS ir IVAS sistemas.

AIVA programoje medžiagų poreikis planuojamas kartu su gamybos planavimu, kuris atliekams Ganto grafiko planavimo modulyje.

Programa suplanuoja kada bus reikalingos medžiagos gamybos užsakymų įvykdymui ir parodo kalendoriniame Ganto grafike.

AIVA programoje gali būti automatizuojami  gamybos apskaitos valdymo  procesai skirtingoms gamyboms,-gamybai iš žaliavų, komplektuojamai gamybai, ir t.t.. Be to, realizuoti keli kiekvieno proceso automatizavimo variantai, kuriuos įmonė gali pasirinkti pagal savo poreikius ir darbo specifiką

        Medžiagų surinkimo iš sandėlio ir perdavimo gaminių ir detalių iš žaliavų gamybai procesas. Realizuoti šie proceso automatizavimo variantai:

o   Automatiškai pasirenkant užsakymo įvykdymui reikalingas žaliavas, kuriuos buvo paskaičiuotos priimant kliento užsakymą

o   Skenuojant pasirenkamų žaliavų kodus skeneriu ir sutikrinant su suplanuotais užsakymo įvykdymui

o   Skenuojant kaupikliu skeneriu kartu tikrinant ar nuskenuotos reikalingos užsakymui žaliavos.

 

Gaminių bei pusgaminių (detalių) iš žaliavų pajamavimo ir žaliavų nurašymo procesas. Realizuoti variantai:

 

o   Pasirinkus iš plano pele užsakymą, automatinis žaliavų nurašymas pagal paskaičiuotas normas su galimybe pakoreguoti nurašomų medžiagų kiekį bei lipduko su brūkšniniu kodų atspausdinimas

o   Pasirinkus iš plano užsakymą gamyboje per liečiamą ekraną, nurašymas automatiškai pagal paskaičiuotas normas kartu atspausdinant pakuotės lipduką su brūkšniniu kodu

o   Nesant paskaičiuotų žaliavų normų, pasirenkant medžiagas užsakymui skenuojant jų brūkšninius kodus arba pasirenkant iš katalogo per liečiamą ekraną gamyboje

o   Automatiškai nuskenavus detalės ar gaminio paskutinės gamybinės operacijos barkodą pagal paskaičiuotas normas gamyboje (žr. operacijų valdymo procesą )

o   Nuskenavus detalės barkodą pasirenkant medžiagas skenuojant medžiagų barkodus arba jas pasirenkant iš katalogo per liečiame ekraną gamyboje.

 

Surenkamų pusgaminių (mazgų) pajamavimo pasirinkus iš plano užsakymą ir jų sudėtinių dalių (medžiagų, detalių, žemesnio lygio pusgaminių) nurašymo procesas. Realizuoti šio proceso automatizavimo variantai:

 

o   Pasirinkus iš plano pele užsakymą ir po patvirtinimo automatinis sudedamųjų dalių nurašymas pagal paskaičiuotas normas su galimybe pakoreguoti nurašomus kiekius bei lipduko su brūkšniniu kodų atspausdinimas

o   Nuskenavus gamyboje surenkamų pusgaminių  ar gaminio paskutinės gamybinės operacijos barkodą pagal paskaičiuotas normas (žr. operacijų valdymo proceso gamyboje variantą skenuojant operacijų brūkšninius kodus  )

o   Užregistravus per liečiamą ekraną gamyboje  surenkamo pusgaminio paskutinės gamybinės operacijos pabaigą automatiškai nurašomos jo sudėtinės dalys pagal  paskaičiuotas normas (žr. operacijų valdymo proceso variantą per liečiamą ekraną )

 

Surenkamų gaminių pajamavimo pasirinkus iš plano užsakymą ir jų sudėtinių dalių (medžiagų, detalių, pusgaminių) nurašymo procesas. Realizuoti variantai:

 

o   Pasirinkus iš plano pele užsakymą ir po patvirtinimo automatinis medžiagų nurašymas pagal paskaičiuotas normas su galimybe pakoreguoti nurašomų dalių kiekį bei lipduko su brūkšniniu kodų atspausdinimas

o   Nuskenavus gamyboje surenkamo gaminio paskutinės gamybinės operacijos barkodą pagal paskaičiuotas normas (žr. operacijų valdymo proceso gamyboje variantą skenuojant operacijų brūkšninius kodus  )

o   Užregistravus per liečiamą ekraną gamyboje  surenkamo gaminio paskutinės gamybinės operacijos pabaigą automatiškai nurašomos medžiagos pagal  paskaičiuotas normas (žr. operacijų valdymo proceso variantą per liečiamą ekraną ).

 

AIVA programoje realizuotos šios gamybos apskaitos ataskaitos:

 

·       Pagamintų produktų ataskaita

·       Gamybos pelningumo ataskaita komplektuojamiems gaminiams su išskaidymu pagal sudėtines dalis

·        Panaudotų (nurašytų) gaminiui ir jo detalėms medžiagų savikainų ir kiekių ataskaita

·        Žaliavos judėjimo (apyvartą)per atitinkamą periodą ataskaita

·        Sandėlio išlaidavimo, pajamavimo likučių ir bendra ataskaitos

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt