LT | EN
   

AIVA programoje sukuriama ir palaikoma  medžiagų, gamybinių operacijų, darbo centrų, standartinių gaminių ir nestandartinių gaminių modelių duomenų bazė (DB). Šį duomenų bazė organizuota katalogo forma, todėl ja patogų naudotis.

 

Katalogo duomenų bazę naudoja kiti  programos „AIVA 9001“ moduliai parodyti pav. dešinėje.

 

AIVA KATALOGO programos modulis susideda iš posistemių, parodytų pav. žemiau.

 

 Katalogo duomenų bazė yra pagrindinis įrankis konstruktoriams, kur jie  gali patalpinti sukonstruotų gaminių specifikacijas, peržiūrėti anksčiau pagamintų gaminių specifikacijas, pasirinkti medžiagas naujų gaminių konstravimui.

 

 

Gamybos duomenų bazėje laikomi duomenys apie naudojamas gamybooje medžiagas, atlikamas gamybines soperacijas, darbo centrus bei gaminamus standartinius gaminius,  bei nestandartinių gaminių gamybos technologiją.

 

Standartiniams gaminiams sudaromas gaminių klasifikatorius, gaminius suskirstant į grupes ir pogrupius. Kiekvienam gaminiui įvedama konkreti gaminio sudėtis,- pusgaminiai, detalės, medžiagos jų kiekiai, bei operacijos nurodant jų trukmes.

 

 

Nestandartiniams gaminiams paruošiami tik gaminio modeliai- kuir kartu tarnauja užsakymų įvedimui, tam kad užsakymo metų būtų galima įvesti gaminio charakteristikas, parinkti gaminio sudėtį, paskaičiuoti medžiagų kiekius, operacijų trukmes ir viso gaminio savikainą bei kainą.

 

 

 

 

 

AIVA gaminių duomenų bazės privalumai ir nauda

 

Dirbant su AIVA programa vienoje vietoje sukaupiami ir saugomi visi duomenys apie įmonės gaminamus ir pagaminus gaminius ir jų gamybos technologija todėl:

·        Nebelieka duomenų dubliavimosi įvairiose vietose- konstruktorių biure, komercijos skyriuje, gamyboje, tiekime, sandėlyje. Tai padeda išvengti duomenų įvedimo klaidų, taupo laiką duomenų įvedimui (įrašymui) bei paieškai

·        Programa leidžia kataloge aprašyti ne tik standartinių, bet ir nestandartinių,- pritaikomų klientų poreikiams ar projektinių, gaminių gamybą, todėl

·        Programa leidžia sumodeliuoti kataloge praktiškai bet kokių gaminių gamybą, todėl programa tampa lengvai adaptuojama konkrečiai įmonei

·        Neprarandami duomenys apie pagamintus  gaminius, kurių gali prireikti jei klientas vėl užsakys tokius pat gaminius

·        Katalogo modulyje yra daug funkcijų, kurios palengvina jo sudarymą ir papildymą-duomenų importas iš Excel ir XML  failų, esamų katalogo pozicijų su aprašymais kopijavimas naujoms pozicijoms sukurti, išvystyta paieškos sistema, galimybė sukurti naujus laukus objektų aprašymui, skaičiavimo formulių įvedimas, nuotraukų ir kitų failų įkėlimas ir kt.

·        Katalogo programa užtikrina duomenų saugumą- teisių darbuotojams sistema redagavimui ir žiūrėjimui, log failų sistema, kuri leidžia atsekti kas padarė pakeitimus kataloge

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt