LT | EN
   

AIVA programoje realizuotas programinis realaus laiko gamybos užsakymų planavimo metodas pagal darbo centrus, leidžiantis maksimaliai panaudoti gamybos resursus, detaliai suplanuoti gamybą, nustatyti gamybos siauras vietas, bei iš anksto pamatyti kad bus įvykdyti užsakymai.

       

Gamybos planavimo problemos įmonėse

 Gamybos planavimas įmonėse apima kelius lygius:

1)      Gaminių lygis,- reikia atsakyti į klausimą kokius gaminius ir kada pagaminti, t.y. sudaryti gaminių  gamybos planą

2)      Gaminių sudedamųjų dalių lygis-priklausomai nuo gaminių sudėtingumo, gali reikti atsakyti, kada kokius mazgus (pusgaminius), pomazgius (pusgaminių pusgaminius) ...., gaminių ir pusgaminių detales (toliau nedalomus pusgaminius) reikia pagaminti, t.y. sudaryti pusgaminių ir detalių gamybos planus

3)      Gaminių ir jų sudedamųjų dalių gamybos operacijų lygis,- reikia atsakyti kada kokias gamybines operacijas reikia atlikti gaminio galutinei gamybai, pusgaminių gamybai, detalių gamybai.

 

Pirmo lygio planai dažniausiai suformuojami pagal kliento pageidavimus. Tačiau jei klientas klausia kada galite pagaminti, tada neturint planavimo programos tai beveik neįmanoma tiksliau nustatyti. Nustačius apytiksliai dažnai nespėjama padaryti arba nustatomas per didelis terminas.

 

Antro lygio planų sudarymą apsunkina tai, kad skirtingiems gaminiams arba skirtingų klientų tų pačių gaminių užsakymams gali būti naudinga jiems tinkančius vienodus pusgaminius gaminti kartu. Jei gaminius sudaro labai daug įvairiausių pusgaminių atrinkti vienodus pusgaminius, kuriuos galima gaminti kartu, gan sudėtingas darbas, todėl ne visada tai atliekama. Todėl tai atvejais neoptimaliai išnaudojamos staklės, nes tenka dažnai jas perstatinėti skirtingiems gaminiams (pusgaminiams).

 

Trečio lygio planavimą apsunkina pirmiausiai tai, kad tam reikalinga įvertinti labai didelį duomenų kiekį, o antra, kad gamybos operacijų vykdymo planai pastoviai keičiami atsiradus skubiems užsakymams, sugedus staklėms, neatėjus į darbą darbininkui ir pan.. Gerai nesuplanavus gamybos operacijų, neoptimaliai išnaudojamos staklės ir darbo jėga, todėl didelė gamybos savikaina, dažnai nelaiku įvykdomi užsakymai.

 

AIVA gamybos planavimo sprendimai

 

AIVA programoje realizuoti sprendimai visų 3 lygių gamybos planavimui. Trečio lygio gamybos operacijų planavimas kartu suplanuoja ir sudaro antro lygio gamybos pusgaminių ir detalių gamybos planą, bei pirmo lygio- galutinių gaminių terminų, planą.

 

Gamybos planavimo automatizavimo nauda

Gamybos planavimo automatizavimas visais gamybos valdymo lygiais gali duoti didžiausią ekonominį efektą dėl žymiai geresnio gamybos resursų panaudojimo, bei geresnio užsakovų aptarnavimo.

AIVA gamybos planavimo įdiegimas

Tam kad įdiegti AIVA gamybos planavimo sistemą reikalinga automatizuoti klientų užsakymų įvedimą,- geriausiai automatizuoja komercinių pasiūlymų ruošimo ir užsakymų priėmimo procesą. Be to, reikalinga automatizuoti ir gamybinių operacijų valdymo procesą-paskyrų gamybinėms operacijos formavimą liečiamame ekrane ar spausdinant su operacijų barkodais, ir gamybinių operacijų atlikimo registravimo sistema.

Tai atvejais, kai medžiagos gamybai negali būti pristatytos greitai, reikalinga automatizuoti ir medžiagų tiekimo ir valdymo gamyboje procesus, nes gamybos planavimo programa įvertina ar medžiagos yra sandėlyje, o jei nėra-per kiek jos gali būti pristatytos ir kada turi būti pristatytos.

AIVA programoje užsakymų gamybai planas-sąrašas su gamybos terminais gali būti suformuojamas dviem būdais:

 1.  Iš klientų užsakymų, įvertindama kokius gaminius ir kiek, bei kada reikia pagaminti.
 2.  Iš vidinių užsakymų gamybai. Vidiniai užsakymai skirti sandėlių atsargų papildymui. Tam tikslui programa paskaičiuoja gaminių poreikio prognozę, įvertinant gaminių pardavimų tendencijas einamaisiais ir praėjusiais metais. 

Aiva programoje gamybos terminus galima nustatyti trimis būdais :

 1.  nustatyti apytikriai pagal staklių apkrovimo diagramą, kurioje parodoma iki kada kiekvienos staklės turi darbo. Metodas gerai tinka jei dar nėra įdiegta gamybinių operacijų atlikimo sistema
 2.  pagal gamybos linijų apkrovimąužsakymų vykdymu. Laikoma kad kiekvienam gaminiui pagaminti reikalingas tam tikras vidutinis laikas, kuris iš anksto žinomas, ir kad kiekviena gamybos linija gamina tam tikrus gaminius ir turi per savaitę tam tikrą laiko resursą. Programa automatiškai arba, jei norima rankiniu būdu, priskiria tam tikrai linijai tam tikrai savaitei kliento užsakomus gaminius. Jei artimiausia savaitę linija užimta, gaminiu gamybą perkelia į sekančią savaite ir t.t.. Metodas gerai tinka, jei gamyba srautinė ir kliento užsakyme nėra daug skirtingų gaminių, bei jei galima iš anksto pasakyti kiek laiko vyksta gaminio gamyba.
 3.  tiksliai suplanavus naujo užsakymo gamybos operacijų vykdymą pagal visus darbo centrus. Šis metodas pats tiksliausias, tačiau jam reikalinga įdiegti praktiškai visą gamybos valdymo sistemą.

 Klientų užsakymai į gamybos užsakymų planą AIVA programoje gali patekti dviem būdais:

 1.  Būti perduodami iš komercijos modulio, kai klientas patvirtina užsakymą;
 2.  Importuoti iš užsakymų failo, jei užsakymus gamybai suformuoja kita,- apskaitos (pav. Navision), projektavimo (pav. Inventor) ar kuri nors CRM programa. Priklausomai iš kokios programos reikalinga importuoti užsakymus gali prireikti importo programos pritaikymo programavimo darbų.

Pusgaminių ir detalių gamybos planai AIVA programoje gali būti suformuojami dviem būdais:

 1.  tiesiogiai iš kiekvieno gamybos užsakymo suformuojant dalinius užsakymus pusgaminiams (gali būti kelių lygių pusgaminių planai) bei detalėms (reikalingoms tiek tiesiogiai gaminio gamybai, tiek pusgaminių gamybai. Šiuo atveju, pav., vienam kliento užsakymui bus vienas detalių užsakymas, vienas pirmo lygio pusgaminių užsakymas ir t.t.
 2. iš pasirinktų kelių gamybos užsakymų, pav. atrinktų vienos savaitės, suformuojami vidiniai pusgaminių ir detalių gamybos užsakymai. Šiuo atveju viename vidiniame užsakyme gali būti pusgaminiai reikalingi pagaminti ne vienam, o keliems klientų užsakymams.

Gamybos proceso planą programa suformuoja paskaičiuodama kiekvieno darbo centro apkrovimą užsakymų gaminių, pusgaminių ir detalių operacijų vykdymui, įvertindama užsakymų atlikimo terminus ir darbo centrų darbo laiką.

Šio planavimo rezultatai yra:

 1. detalūs darbo centrų planai pagal valandas, parodantis kada kokius užsakymus darbo centras turi atlikti ir plano parodymas Ganto grafiku
 2. detalių ir pusgaminių darbo planai Ganto grafike, kuriame parodoma pagal kiekvieną užsakymą kada turi prasidėti ir kada pasibaigti kiekvieno tipo pusgaminių ar detalių  gamyba. Be to, gamybos pradžios terminai parodomi ir dalinių užsakymų pusgaminių ir detalių gamybos planuose
 3. Darbo centrų apkrovimo tikslus planas parodomas Ganto grafike. Jis leidžia operatyviai pamatyti gamybos „butelio kakliukus“, t.y. koks darbo centras užlaikys, dėl per didelio jam tenkančio apkrovimo, gamybos  užsakymų įvykdymo terminus. Tai matant galima keisti darbo centrų resursus (pav. ilginti darbo laiką ar padidinti darbo cento staklių ar darbo vietų skaičių, jei yra tokia galimybė) ir taip išlyginti darbo centrų apkrovimo grafiką, ko rezultate bus pasiektas didesnis gamybos našumas.
 4. Medžiagų, reikalingų gamybinių užsakymų įvykdymui, tiekimo planas, kuris parodomas Ganto grafike.
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt