LT | EN
   

1.      Mechanizmų panaudojimo objektams planavimas

Projekto planavimo metu prie importuotų iš sąmatos mechanizmų eilučių bus pasirenkamai iš katalogo konkrečių mechanizmų modeliai.

Jei įmonė turi tam tikro modelio savo vieną ar kelis mechanizmus, jie bus saugomi sistemoje turto kortelėje, todėl grafiko sudarymo metu darbų vadovui, kuris sudaro planą, pasirinkus mechanizmą iš katalogo, programa turi:

a)      Surasti ar yra tokie mechanizmai turto kortelėse, ir jei yra

b)      Patikrinti ar planuojamų periodų pasirinktas mechanizmas nesuplanuotas kitam objektui. Jei suplanuotas,  patikrinti ar nėra daugiau kortelių su tokio pat modelio mechanizmų ir jei yra , jį pasirinkti ir parodyti grafike pasirinką modelį ir mechanizmo registracijos Nr., o jei nėra -išduoti pernešimą‘ Savų mechanizmų nėra“ arba „Visi savi mechanizmai tuo laikotarpiu užimti-pabandykite kitą laikotarpį arba planuokite nuomą“

c)      Jei savas mechanizmas planuojamų periodu yra, patikrinti ar jis nesugedęs ir ar jam tą diena nesuplanuoti profilaktiniai aptarnavimo darbai. Jei mechanizmas sugedęs ar jam suplanuoti aptarnavimo darbai, tada jo netraukti į grafiką.

d)      Jei savų mechanizmų suplanuotų laikotarpiu nėra ir jei darbų vadovas nekeičia planuojamo laikotarpio, tada programa turi parodyti potencialius pasirinkto modelio mechanizmo tiekėjus su jų nuomos kainomis, iš kurių darbų vadovas pasirenka viena iš tiekėjų, kurį programa išsaugo prie pasirinkto mechanizmo

 
© 1995 - 2017 Aiva sistema
webleader.lt