LT | EN
   

Daugelyje įmonių gamybos valdymo procesai arba visai neautomatizuoti arba automatizuoti nepakankamai. Gamybai vadovaujantis darbuotojai atlieka daug rankinio darbo sudarinėdami planus gamybos padaliniams, rašydami darbų paskyras darbininkams ir kontroliuodami jų vykdymą, bei vykdydami broko apskaitą.

Sandėlininkai ir darbininkai gaišta laiko medžiagų reikalingų gamybai paieškai sandėliuose ir jų perdavimui į gamybą, medžiagų, pusgaminių ir gaminių apskaitai reikalingi papildomi-apskaitos darbuotojai, kurie suvedinėja duomenis į pasenusias apskaitos programas, tokia apskaita duoda mažai naudos dėl klaidų ir pavėluoto duomenų įvedimo į apskaitos programą.

Aukščiau išvardintų procesų valdymo automatizavimas padeda žymiai padidinti gamybos efektyvumą dėl geresnio gamybos resursų (staklių, darbininkų, medžiagų) panaudojimo, didesnio darbininkų suinteresuotumo darbo rezultatais, gerokai mažesnių vadovaujančių ir apskaitos darbuotojų darbo sąnaudų, gamybos ir medžiagų likučių kontrolės realiu laiku, kokybės valdymo principu pagal ISO 9001 sistema de facto įdiegimo. 

AIVA programos pagalba galima automatizuoti visus pagrindinius gamybos valdymo procesus:

1) Neriboto skaičiaus lygių pusgaminių gamybos sąrašų sudarymas iš gamybos užsakymų ir jų vykdymo valdymas
2) Medžiagų gaminiams ir pusgaminiams poreikio paskaičiavimas ir jų perdavimo į gamybą valdymas bei panaudojimo apskaita
3) Gaminių ir pusgaminių Gamybos operacijų valdymas
4) Gamyboje atsiradusio broko neatitikčių ir taisymo valdymas.

AIVA GAMYBA programa parenkant reikalingus programos modulius lengvai pritaikoma įvairioms masinės, serijinės ir vienetinės gamybos rūšims:

·               Gamybai, kurioje gamybinių operacijų pagalba nuosekliai apdorojamos žaliavos;

·               Gamybai, kurioje vykdoma tiek nuoseklus žaliavų apdorojimas ir pagaminamos iš žaliavų detalės, iš kurių toliau surenkami pusgaminiai (mazgai) ir galutiniai gaminiai, surenkami iš detalių ir mazgų;

·                Gamybai, kurioje iš pirkitinių detalių surenkami pusgaminiai (mazgai) o iš kiti aukštesnio lygio mazgai ir galutiniai gaminiai. Mazgų surinkimo lygių skaičius gali būti neribotas.

 

 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt