LT | EN
   
 
AIVA WEB TURTAS - Valstybinių institucijų turto informacinė sistema Klauskite
 
    

TORNADO  VITIS skirta Valstybinių institucijų (ministerijų, departamentų, inspekcijų, direkcijų) turto informacinė sistema turto valdymui.

Programos pagalba galima  greitai ir patogiai pagal įvairias turto savybes atlikti turto paiešką, operatyviai atsispausdinti reikalingas pažymas, gauti ataskaitas ir pan.

Išmokti ir naudotis programa labai lengva ir patogu.

Programos TORNADO VITIS pagrindinis naudotojas yra valstybinės institucijos  turto valdymo skyrius. Tačiau programa struktūriškai realizuota taip, kad ja gali naudotis ir kiti institucijos padaliniai-informacinių technologijų skyrius, autotransporto skyrius, ūkio skyrius ir kt. bei pavaldžios įmonės, kurios arba tiesiogiai įveda informaciją apie jų disponuojamą turtą arba naudojasi duomenų baze reikalingo turto paieškai.

Kadangi programa TORNADO VITIS realizuota per WEB interfeisą todėl ja patogu naudotis vartotojams, kurie išsidėstę teritoriniu atžvilgiu toli vienas nuo kito, kas yra ypač aktualu didelėms organizacijoms.

TORNADO VITIS architektūra leidžia naudotis programa ir valstybinės institucijos pavaldžiomis įmonėms, kurios mato tik savo turto duomenų bazę, gali vesti savo turtą ir daryti jo paieškas. Tuo tarpu valstybinės institucijos turto valdymo skyrius gali matyti ne tik pačios valstybinės institucijos turto duomenų bazę, bet ir valstybinės institucijos pavaldžių įmonių.

Valstybinių institucijų turto valdymo informacinė sistema TORNADO VITIS leidžia atlikti sekančias funkcijas:

1) Įvesti į vieningą duomenų bazę ir palaikyti aktualioje būklėje viso valstybinei institucijai (t. t. pačiai ministerijai, jos savarankiškiems padaliniams bei jos pavaldžioms įstaigoms) priklausančio ar kitaip disponuojamo turto bendros, buhalterinės, organizacinės bei techninės informacijos aprašymus.

2) Atlikti turto paiešką pagal bet kokias turto charakteristikas, kurios kiekvienai turto rūšiai gali būti skirtingos;

3) Vykdyti turto įvairios formos sutarčių informacijos registravimą;

4) Suformuoti statistines ir įvairaus turinio bei paskirties ataskaitas apie turto būklę (reikalinga papildomai užsakyti jų realizavimą)

5) Saugoti dokumentų vieningoje duomenų bazėje ataskaitų ir suvestinių originalus (*.doc ar *.pdf formatuose) ;

6) Žemės sklypų, pastatų kompleksų informacijos registraciją;

7)Sąlyginai pastovios informacijos žinynų formavimas ir palaikymas aktualioje būklėje, jų informacijos naudojimas sistemoje bei paieška, tame tarpe žinynų:

8)Valdyti ir analizuoti bendrą sistemoje disponuojamą informaciją, organizuoti ir koordinuoti valstybinės institucijos ir pavaldžių įstaigų specialistų veiksmus, vartotojams operatyviai keistis informacija.

 Sistemoje numatyti šie turto skyriai (kuriuos pats vartotojas gali pasikeisti) :

Ilgalaikis materialusis turtas:

a. Žemės sklypai

b. Pastatai - gyvenamieji, negyvenamieji

c. Inžineriniai statiniai - keliai, gatvės, šaligatviai, kiemo statiniai, automobilių parkavimo aikštelės, tiltai, viadukai,  hidrotechniniai statiniai, vamzdynai, inžinierinės komunikacijos, elektros ir ryšių kabeliai, kiti infrastruktūros, sporto ir poilsio statiniai ir kt.

d. Mašinos ir įrengimai - įvairus įrengimai, automobiliai, kompiuterija, biuro įranga, jėgos bei komunalinės mašinos ir kt.

e. Vaismedžiai ir kiti daugiamečiai sodiniai

f. Įvairios kitos priemonės ir vertybės bei

h. kitas turtas

Ilgalaikis nematerialusis turtas:

a. Gautos licencijos

b. Kompiuterinė programinė įranga

c. Kitas

Trumpalaikis turtas :

a. Atsargos
b. Kanceliarinės prekės
c. Statybinės ir kitos medžiagos
d. Ūkinis ir kitas inventorius
e. Mažavertės vertybės ir kt.

Pateiktą informacijos išdėstymo skyrių bei grupių struktūra vartotojo gali būti lengvai modifikuojama savo poreikiams bei tradicijoms. Už pagrindą klasifikacijai pateikiamoje etaloninėje duomenų bazėje naudojama statistinės atsiskaitomybės (formos VT01 ir VT02) skyrių struktūra.

Diegiant programą ją pritaikome prie konkrečios įstaigos poreikių.


Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt