LT | EN
   
 
Paslaugų apskaitos sistema Klauskite
 
    

Programa AIVA 9001  leidžia pajamuoti pagal gautas PVM sąskaitas faktūras suteiktas subrangovų paslaugas, formuoti paslaugų pardavimo PVM sąskaitas-faktūras nurašant užpajamuotas pasluagas ir taip vykdant suteiktų paslaugų savikainos ir pelno apskaitą

 

Pagrindinės programos funkcijos (pagal programos meniu punktus) yra sekančios:

Pajamavimas

·          Laisvas, neužsakytoms prekėms

·          Pagal užsakymus tiekėjams

·          Faktūroms, kurioms buvo išrašytos prekės su 0 kiekiu

·          Gaminių pajamavimas iš gamybos

Pajamavimo dokumentai

·          PVM sąskaitos faktūros/važtaraščiai:

·          Pagal klientų užsakymus

·          Pagal važtaraščius

·          Sąrašas

·          Anuliuotų faktūrų sąrašas

Prekių (medžiagų) grąžinimas:

·          Prekių (medžiagų) grąžinimas tiekėjams

·          Prekių grąžinimo tiekėjams sąrašas

·          Prekių (gaminių) grąžinimas iš pirkėjų

·          Prekių grąžinimo iš pirkėjų sąrašas

Prekių perkėlimas ir nurašymas (pav. eksploatacinių medžiagų į gamybą):

·          Prekių parinkimas

·          Prekių perkėlimo sąrašas

·          Prekių atidavimo kontrolė

Sandėlio ataskaitos:

·          Bendra ataskaita

·          Pajamavimo ataskaita (skolos tiekėjams)

·          Išlaidavimo ataskaita

·          Materialinių vertybių likučiai

 

 

Programa AIVA 9001  leidžia žymiai sutaupyti darbo sąnaudas perkamų iš subrangovų paslaugų ir darbų apskaitai.

 

Programa gali dirbti su duomenų baze ir per internetą, todėl ypač programa AIVA 9001 gali būti naudinga įmonėms,kurios turi geografiškai nutolusias nuo centrinio ofiso padalinius

 
Funkcijos
Sandėlių valdymas Pajamavimas iš užsakymų tiekėjams ir subrangovams
Klientų užsakymų sąrašas su PVM sąskaitos faktūros/važtaračio formavimu iš kliento užsakymo duomenų ir prekių nurašymu iš sandėlio

Atgal
 
© 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt