LT | EN
   
 
AIVA VP bazinis žinynų modulis Klauskite
 
    

Programos pagalba galima sudaryti šių žinynų duomenų bazę, kuri toliau naudojama AIVAweb VP paraiškų pirkimams ir kainų apklausų moduliuose:

1)     Reikalingų organizacijai medžiagų, įrangos ir paslaugų katalogą,

2)     Potencialių šių prekių ir paslaugų Tiekėjų žinyną,

3)     Organizacijos darbuotojų žinyną, kuriame darbuotojams suteikiamos darbo su programa teisės.

 

Kataloge sudaromas perkamų prekių ir paslaugų grupavimo medis, tam kad prekių grupėms galima būtų priskirti galimus tiekėjus. Toliau įvedamos dažniausiai perkamos prekės ir paslaugos-pabvadinimas, kaina, jei reikia, aprašymas (reikalavimai).

 

 Prekių ir paslaugų katalogą galima sudaryti 3 būdais:

1)     Patiems įvedant rankiniu būdu- prekės ar paslaugos aprašymas įvedamas į duomenų bazę iš anksto arba kada iškyla poreikis jį nupirkti,

2)     Į katalogą prekių pavadinimus ir kainas galima importuoti iš tiekėjų prekių ir paslaugų kainyninkų Excel failų,

3)   Prekes į Katalogą gali įvesti pats tiekėjas internetu.Tam programoje realizuota funkcija, kuri parodo kiekvieno tiekėjo siūlomas prekes, leidžia jam išsiųsti laišką su prašymu įvesti į organizacijos Katalogą, kokias jis prekes gali pasiūlyti, jų aprašymus, nuotraukas. Gavęs tokį paklausimą, tiekėjas į katalogą pats įveda prekių aprašymus, kurie toliau gai būti naudojami organiozacijos darbuotojų pildant paraiškas. 

 

Tiekėjų žinyne suvedama visa informacija apie tiekėjus- adresai, kontaktiniai asmenys, bei priskiriamos tos prekių grupės, kurių prekes gali pateikti tiekėjas.

Pradedant diegti sistemą, Tiekėjų žinynas gali būti arba importuotas iš Excel failo, arba įvedamas ranka.

Organizacijos darbuotojų žinyne suvedami organizacijos padaliniai ir darbuotojai. Įvedama pagrindinė informacija apie darbuotojus,-vardas, pavardė, pareigos, tel., el. paštas ir kt. Darbuotojai priskiriami padaliniams. Darbuotojams suteikiamos teisės dirbti su programa-kuriuos meniu punktus jie gali matyti, kas gali tvirtinti paraiškas kainų apklausai ir kt.

AIVA VP bazinis žinynų modulis realizuotas kaip programa, kuri instaliuojama į darbo vietų kompiuterius. Su duomenų baze ji gali dirbti Internetu.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt