LT | EN
   
 
AIVAweb VP prekių, medžiagų, paslaugų kainų apklausai įvedimo ir paraikos tiekėjų kainų apklausai suformavimo modulis Klauskite
 
    

AIVAweb VP Paraiškos programa skirta greitam ir patogiam paraiškų prekių ir paslaugų pirkimams įvedimui Internetu ir šių paraiškų apibendrinimui tolesniam pirkimų organizavimui.

Šia programa gali naudotis per interneto naršyklę visi registruoti sistemoje organizacijos darbuotojai.

 

Programos AIVAweb VP Paraiškos panaudojimas organizacijoje turi nemažai privalumų:

1)     Taupomas popierius, nes viskas vyksta Internetu,

2)     Darbuotojams patogiau ir greičiau pateikti paraiškas ko jiems reikia savo darbe,

3)     Vadovams patogų peržiūrėti ir tvirtinti paraiškas Internetu

4)     Pirkimų organizatoriams taupomas laikas duomenų įvedimui į kompiuterį. Be to, įsigijus AIVAweb Kainų apklausų modulį , iš darbuotojų Paraiškų bus automatiškai sudaromi kainų paklausimai tiekėjams,

5)     Visų darbuotojų paraiškos kaupiamos  vieningoje visai organizacijai duomenų bazėje.

 

AIVAweb VP Paraiškos programos pagrindinės funkcijos:

1)     Paraiškų įvedimas

2)     Paraiškų tvirtinimas

3)     Reikalingų pirkti prekių ir paslaugų suvestinių sudarymas.

 

Paraiškų įvedimas

 

R Su sistema darbuotojai dirba per interneto naršyklę.

Paraiškos pildymas labai paprastas-tereikia pasirinkti iš katalogo reikiamas prekes ir paslaugas ir įvesti koks kiekis reikalingas. Jei prekės ar paslaugos nėra kataloge, darbuotojas gali pats įvesti jos pavadinimą.

Tačiau katalogo panaudojimas turi nemažai privalumų:

1)      standartizuojama kokias prekes ir paslaugas gali užsakyti darbuotojai,

2)      mažiau gaištama laiko paraiškos pildymui,

3)      pirkimų skyriui iš taip suformuotų paraiškų  patogiau formuoti paklausimus  kainų apklausai

 

Toliau darbuotojų paraiškų tvirtinimas vyksta internetu, tačiau jei organizacijos vadovai pageidauja yra galimybė atsispausdinti paraiškas ir paduoti tvirtinimui popieriniame variante.

 

Be to, darbuotojas mato visas savo paraiškas ir tolimesnę su jomis darbo eigą,- ar paraišką patvirtino vadovai, ar vyksta kainų apklausa.

 

Paraiškų tvirtinimas

 

Paraiškų tvirtinimas vyksta internetu. Vadovai, kuriems programoje suteiktos teisės tvirtinti paraiškas, prisijungę per Interneto naršyklę mato visas paraiškas ir gali atfiltruoti dar jų nepatvirtintas paraiškas.

Sistemoje numatytas dviejų vadovų lygių paraiškų tvirtinimas. Pav., pradžioje paraišką tvirtina padalinio vadovas, kuriame dirba darbuotojas, o po to atsakingas už pirkimus įmonės vadovaujantis asmuo. Antro lygio tvirtinimas galimas tik patvirtinus pirmame lygyje. Aišku, mažesnėse organizacijose gali būti suteikta tam pačiam vadovui atlikti abu tvirtinimus iš karto.

 

Vadovai, pasirinkę tvirtinimui darbuotojo paraišką gali peržiūrėti kokias prekes ir paslaugas užsakė darbuotojas, pamatyti užsakomų prekių aprašymus ir nuotraukas. Jei vadovas nesutinka su darbuotojo užsakytais prekių kiekiais, jis  gali pats  pakeisti paraiškoje kiekius arba pašalinti nereikalingas pozicijas, jei laiko kad darbuotojas užsakė nereikalingas prekes, tvirtinti arba atmesti paraiškas.

 

Reikalingų pirkti prekių ir paslaugų suvestinių sudarymas.

 

Programa suformuoja patvirtintų paraiškų suvestines, su kuriomis toliau gali dirbti organizacijos pirkimų skyrius ar tas funkcijas atliekantis darbuotojas.

Be to, programos pagalba galima suskaičiuoti už kokias sumas yra paraiškų pagal:

·       prekių grupes

·        padalinius.

Galima įvesti mažesnes, numatytas pirkimams biudžete, sumas ir perskaičiuoti proporcingai paraiškų sumas, individualiai atkoreguoti kiekvieną paraišką. 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt