LT | EN
   
 
Paslaugų užsakymo kainos paskaičiavimo, komercinių pasiūlymų, sutarčių , sąskaitų paruošimo, užsakymų priėmimo, vykdymo valdymo ir apskaitos sistema Klauskite
 
    

Programos AIVA 9001 pagalba galima automatizuoti klientų registraciją, komercinių pasiūlymų ruošimą ir siuntimą, sutarčių ruošimą, sąskaitų išankstiniam mokėjimui ir  faktūrų spausdinimą, pardavimo proceso kontrolę ir pardavimo ataskaitų formavimą bei kaupti duomenų bazę ir atlikti joje įvairias paieškas.

 

Programos panaudojimas leidžia žymiai sumažinti vadybinių darbo sąnaudas, sukaupti darbo su klientais duomenų bazę, greičiau aptarnauti klientus.

 

 Pagrindinės AIVA 9001  paklausimų registravimo, pasiūlymų paruošimo ir užsakymų priėmimo funkcijos 

 

Programa leidžia užregistruoti visus,-esamus ir potencialius, klientus ir jų paklausimus.

 

Užregistruotam kliento paklausimui ruošimas komercinis pasiūlymas, pardavimo-pirkimo sutartis araba reistruojamas užsakymas ir perduodamas vykdymui.

 

Registruojant kliento paklausimą, programa suteikia jam numerį. Užregistruotams kliento paklausimui per programą ruošiami komerciniai pasiūlymai.

Tuo tikslu, iš išanksto aprašyto paslaugų katalogo-kainyno, pasirenkamas reikalingas klientui paslaugos tipas, ivedami klienui reikalingi paslaugos parametrai, pav., artstumas, svoris, ir pan.nuo kurių progrma , pagal iš anksto įvestas formules gali paskaičiuoti paslaugos kainą. Parametrai kiekvienai paslaugos rūšiai gali būti aprašyti skirtingai, todėl programa labai lengvai pritaikoma pačių įvairiausių paslaugų pardavimui.

 

Sudarius komercinio pasiūlymo ar užsakymo sąmatą, toliau programos pagalba gali būti atliekamos šios funkcijos:

 

·         Komercinio pasiūlymo išsiuntimas. Atliekant šią  funkciją programoje yra  sekančios galimybės:

·         Atidavimo ir apmokėjimo sąlygų įvedimas.

·         Laiško prie pasiūlymo parašymas ar pasirinkimas iš katalogo

·         Pasirinkimas kokia kalba ir kokia valiuta siųsti komercinį pasiūlymą. Komercinio pasiūlymo automatinis vertimas į pasirinktą kalbą.

·         Komercinio pasiūlymo spausdinimas.

·         Komercinio pasiūlymo siuntimas per faksą-modemą tiesiogiai iš kompiuterio .

·         Komercinio pasiūlymo siuntimas elektroniniu paštu.

·         Komercinio pasiūlymo patalpinimas į duomenų bazę .

·         Sąskaitos išankstiniam apmokėjimui išsiuntimas

·         Banko sąskaitos pasirinkimas

·         Spausdinimas

·         Siuntimas faksu

·         Siuntimas elektroniniu paštu

·         Pardavimo sutarties spausdinimas

·         Pasirinkimas vieno iš galimų šablonų

·         Spausdinimas į word’ą

 

Po to, kai klientui išsiųstas elektroniniu paštu ar atspausdintas komercinis pasiūlymas, sąskaita išankstiniam mokėjimui ar sutartis, programa sudaro klientų paklausimų, komercinių pasiūlymų ir užsakymų registrą-sąrašą, kuris naudojamas tolimesnei vykdymo kontrolei,- parodo kokie atlikti darbo su paklausimu etapai ir kas dar liko padaryti. 

 Iš šio sąrašo vadybininkas gali vykdyti šias funkcijas: 

§         atrinkti klientų paklausimus  pagal Vadybininko pavardę, Kliento pavadinimą, užsakymo Nr., užsakymo periodą, užsakymų vykdymo stadiją, apmokėjimą,

§         pasirinkus kliento paklausimą, galima:

·         Peržiūrėti komercinio pasiūlymo ar sąskaitos turinį,

·         Peržiūrėti kokie buvo atlikti kontaktai-veiksmai su klientu dėl šio paklausimo ir suplanuoti  tolimesnius kontaktus (per CRM modulį),

·         Įvesti apmokėtą avansą,

·         Kopijuoti komercinio pasiūlymo ar užsakymo sąmatą naujam užsakymui sudaryti,

·         Peržiūrėti kliento kortelę,

·         Pakeisti komercinį pasiūlymą  ir išsiųsti pataisytą pasiūlymą klientui, išsaugant seną užsakymą,

·         Suformuoti ir atspausdinti sutartį , įkelti sutarties failą į duomenų bazę, išsiųsti klientui sutarties failo nuorodą prie komercinio pasiūlymo, 

·         Komercinį pasiūlymą pakeisti  į Užsakymą ir perduoti tolimesniam vykdymui:

§         Darbų vykdymui, jei darbus atlieka pati įmonė  arba (ir)

§         Paslaugų užsakymui iš subrangovų,

                              bei išsisųsti užsakymo patvirtinimą klientui.

 

Iš išsiųstų klientams komercinių pasiūlymų, juos tvirtinant nurodžius  užsakymo gavimo tikimybę ir  datą kada planuojama kad klientas padarys užsakymą, programos pagalba suformuojamas Pardavimų planas .

 

Pardavimų plane yra filtrai, kurių pagalba galima:           

§         Pasirinkti planavimo periodą.

§           Pasirinkti pagal ką sudayti pardavimų planą- pagal komercinius pasiūlymus ar sąskaitas išankstiniam apmokėjimui.

§         Pasirinkti sudaryti planus pagal prekių grupes .

Programa suformuoja šias Pardavimų ataskaitas:

·          Pirkėjas-prekių grupės

·          Prekių grupė-pirkėjai

·          Pardavimų ataskaita pagal darbuotojus

·          Pardavimų ataskaita pagal pirkėjus

·          Pardavimų ataskaita pagal kliento padalinius

·          Delspinigių ataskaita. 

 

Kitos galimybės

 

Su programa galima dirbti tiek viename kompiuteryje, tiek įmonės vietiniame kompiuterių tinkle, tiek per internetą, todėl ji tinka tiek mažoms įmonėms, kurios gali laikyti duomenų bazę interneto tiekėjo serveryje ir su ja dirbti per internetą nuomodamos programą, tiek ir didelėms įmonėms, kurios duomenų bazę laikydamos pagrindiniame ofise gali apjungti savo filialų darbą .

 

Programa galima naudotis keliomis kalbomis. Galima keisti programos aplinką pasirenkant kokia norimą kalbą. Programos aplinkos vertimą, jei jo dar nėra programoje, galima išsiversti patiems.

Prekes taip pat galima vesti keliomis kalbomis ir formuoti komercinį pasiūlymą norima kalba (šiuo metu yra vertimai į 6 pagrindines kalbas)

 

Programos duodama nauda

 

1.Taupomas vadybininko laikas komercinių pasiūlymų paruošimui ir išsiuntimui, nes j pasiūlymą ruošiant progrma gali paskaičiuoti paslaugos kaina, pridėti paslaugos aprašymą. Vadybininko darbo efektyvumas naudojantis programąžymiai  padidėja, todėl vadybininkų reikia mažiau arba tie patys gali padaryti žymiai daugiau pardavimų.

 

2.Geriau aptarnaujami klientai- pasiūlymai išsamesni, iliustruoti, greičiau paruošiami, todėl klientui labiau suprantami ir jam netenka ilgai laukti.

 

3.Galima greitai surasti sutarčių duomenis

 

4.Komercijos vadovams programa leidžia lengvai kontroliuoti pardavimo vadybininkų darbą, net jei jie dirba ne vienoje vietoje-matyti kokius ir kaip jie yra paruošę pasiūlymus, sekti vykdymo terminus, kas dieną gauti pardavimų statistiką. Savo ruožtu, vadybininkams nebereikia ruošti pardavimų ataskaitų, todėl taupomas jų laikas

  

5.Visi komerciniai pasiūlymai, sąskaitos išankstiniam mokėjimui, sutartys  kaupiamos vienoje duomenų bazėje, todėl jas lengviau galima surasti net ir išėjus vadybininkui iš darbo, bei sužinoti visą informaciją apie visus kontaktus su klientais

6.Geriau kontroliuojamas klientų apmokėjimas už paslaugas.
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt