LT | EN
   
 
Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis Klauskite
 
    

Programa automatiškai suformuoja  užsakymų gamybai sąrašą iš klientų užsakymų  ir vidinių užsakymų sandėlio papildymui .

Užsakymų sąrašo programos modulis  turi nemažai  galimybių, kurios padeda valdyti gamybą.

Sąrašo eksportas į Excel ir spausdinimas

Usakymų gamybai sąrašas gali būti išvedamas į Excel formą , o iš ten atspausdinamas.

Be to, Užsakymus galima atspausdinti tiesiogiai iš užsakymų gamybai sąrašo.

  

Užsakymų rūšiavimas

 Užsakymus  galima surūšiuoti pagal užsakymo priėmimo datą arba pagal planuojamą įvykdymo terminą, pagal pasirinktus datų intervalus,pardavėjus, klientus, regionus.

 

Užsakytų gaminių charakteristikų rodymas gamybos plane

Užsakymų plane galima pasižymėti kokias gaminių charakteristikas ir kokias gamybos operacijas bei medžiagas rodyti užsakymų plane ir kokia tvarka. Šiuos nustatymus programa “prisimena” ir kitą kartą, peržiūrint gamybos planą, šių nustatymų kartoti nereikia .

Galima surūšiuoti gaminių užsakymus pagal jų charakteristikas, pvz., pagal medžiagos rūšį ir storį ir pažymėti, kokie gaminiai perduodami gaminti.

  Užsakymų paprastų gaminių medžagų kiekių ir operacijų laikų sumavimas

Gaminiams gaminamiems apdirbant medžiagas galima iš anksto dar kataloge nustatyti, kokias charakteristikų reikšmes gamybos plane sumuoti. Programa gamybos plane sumuoja pažymėtas charakteristikų reikšmes, pavyzdžiui, reikalingų medžiagų kiekį ir operatyviai  parodo gamybos plane šių sumų reikšmes.

 

Užsakymų filtravimas pagal įvairius kriterijus

 Užsakymų gamybos sąraše galima filtruoti užsakymus pagal įvairius kriterijus: kliento pavadinimą, vadybininko pavardę,  periodus-užsakymų registravimo ir planuojamo užsakymų įvykdymo.

 

Užsakytų gaminių technologinės kortelės peržiūra

Pasirinkus iš užsakymų sąrašo gaminį, galima peržiūrėti  jo komplektacija, charakteristikas, medžiagas, medžiagų kiekius, gamybos operacijas, jų apimtis ir įvykdymo trukmę bei brėžinius.

Yra funkcija  peržiūrėti "prisegtus" gaminių brėžinius ir prisegti naujus brėžinius

 

Gamybos terminų kontrolė

Gamybos vadovas užsakymų plane mato tiek savo suplanuotą užsakymo įvykdymo datą, tiek vadybininko suderintą su klientu užsakymo įvykdymo datą ir gali patikslinti gamybos datą. Jei jis įveda vėlesnę gamybos datą negu sutarta su klientu užsakymų įvykdymo data, programa apie tai signalizuoja vadybininkui, nudažydama vadybininko kontroliuojamą užsakymą kita spalva.

 

Užsakymų valdymo funkcijos

Užsakymų gamybai sąraše realizuotos  šios gamybos užsakymo valdymo funkcijos:

1)     Trūkstamų užsakymų įvykdymui medžiagų paskaičiavimo ir perdavimo tiekimui

2)     Užsakymų perdavimo vykdymui

Perduoti gamybai gaminiai sąraše nusidažo kita spalva bei atsiranda jų perdavimo gamybai data, kad būtų lengviau kontroliuoti jų vykdymą. Jei iki nurodyto užsakymo įvykdymo termino gaminiai nepagaminami, užsakymų sąraše jie nusidažo raudonai, įspėdami, kad gamyba vėluoja.

Trūkstamų medžiagų paskaičiavimas

Programa paskaičiuoja pasirinktiems arba visiems užsakymams kiek reikalinga medžiagų, patikrina ar jų yra sandėlyje ir ar jos užsakytos bet negautos, paskaičiuoja kiek trūksta medžiagų įvertindama, kad dalis medžiagų jau gali būti perduotos gamybai, ir suformuoja užsakymus tiekimui Tiekimo moduliui.

 

Sudėtingų gaminių užsakymų išskaidymas

Jei užsakyme yra paprasti- nekomplektuojami iš kitų pusgaminių gaminiai, gaminami apdirbant medžiagas, tada jie tiesiogiai perduodami gaminti į, taip vadinamą, užsakymų detalėms sąrašą.

Jei gaminiai sudėtingi-komplektuojami iš detalių ir mazgų, tada programa atlieka jų dekompozicija ir suformuoja, priklausomai nuo gaminių sudėtingumo, į :

·        Užsakymus detalių gamybai iš medžiagų

·        Užsakymus surenkamų pusgaminių (mazgų, pomazgių, ...)  gamybai iš detalių, pusgaminių ir medžiagų

·        Užsakymus galutiniam gaminių surinkimui iš detalių pusgaminių ir medžiagų

Šią užsakytų gaminių dekompozicija galima atlikti arba iš karto iš užsakymų sąrašo, arba vėliau- palaipsniui, iš gaminio komplektavimo formos ir iš pusgaminių komplektavimo formos.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt