LT | EN
   
 
Tiekėjų kainų apklausų sistema Klauskite
 
    

Tiekėjų kainų apklausų modulis realizuotas kaip WEB aplikacija ir turi dvi aplinkas-vadybininko ir tiekėjo.

 

Programos vadybininko aplinkos funkcijos

 

Suvestinių specifikacijų pirkimams sudarymas iš gautų ir patvirtintų paraiškų konkursiniams pirkimams ir išsiuntimas tiekėjams

Iš Klientų užsakymų sąrašo pasirenkamas užsakymas ir jo pozicijos, kurios bus siunčiamos kainų apsklausai. Į kainų apklausos formavimo formą progrma perkelia pasirinktas prekių pozicijas-pavadinimus, kodus, kiekius, aprašymus, failus, bei parodo iš kokių tiekėjų (subrangovų) galima būtų užsakyti šias prekes.

Vadybininkas gali pasirinkti ar siųsti paklausimus kainų apklausai visiems ar tik tam tikriems tiekėjams.

Prieš siunčiant paklausimus kainų apklausai, vadybininkas gali įrašyti pirkimo sąlygas, reikalavimus tiekėjams bei nustatyti iki kada turi būti patikti kainų pasiūlymai.

Programa suformuoja laiškus tiekėjams kainų apklausai ir vienu metu juos išsiunčia  elektroniniu paštu pasirinktiems tiekėjams.

 

 

Tiekėjų pasiūlymų peržiūra ir lyginamųjų lentelių sudarymas

Kadangi patys tiekėjai įrašo savo pasiūlymus į įmonės duomenų bazę, todėl įmonės darbuotojui vykdančiam pirkimus, tereikia tik peržiūrėti ir atrinkti geriausius pasiūlymus.

 

Geriausio pasiūlymo atrinkimui programa automatiškai sudaro skirtingų tiekėjų pasiūlytų prekių charakteristikų ir kainų palyginamąsias lenteles.

Įmonės darbuotojai gali įrašyti, kodėl viena ar kita tiekėjo pasiūlyta prekės charakteristika netinka.

Pasirinkus geriausią pasiūlymą, programa leidžia išsiųsti visiems dalyvavusiems tiekėjams atsakymus.

 

Pirkimo konkursų ir sutarčių registravimas vieningoje duomenų bazėje , ataskaitų išvedimas.

Programa leidžia suregistruoti visus pirkimų konkursus vieningoje duomenų bazėje, juos atrinkti pagal laikotarpį, numerį , tiekėją ir kitus rekvizitus.

 

Tiekėjų skundų registravimas ir kontrolė

Jei tiekėjai atsiunčia laiškus su paklausimais, kodėl jie nelaimėjo kainų apklausos, kad įmonė nepamirštų atsakyti į tiekėjų laiškus, juos galima registruoti programoje ir kontroliuoti atsakymo datas.

 

Laimėjusių tiekėjų pasiūlymų perdavimas į užduočių užsakymų vykdymui tiekėjams sąrašą

Vadybinkas pasirinkęs laimėjusių tiekėjų pasiūlymus gali juos patvirtinti perdavimui teikimui. Tokie pasiūlymai parodomi kaip užduotys užsakymui tiekimui sąraše, iš kurio vykdomas užsakymų tiekėjams formavimas ir išsiuntimas ( žr. Medžiagų ir subrangos paslaugų pirkimo proceso automatizavimas ir valdymas).

 

 

Programos tiekėjo apklinkos funkcijos

 

Pasiūlymo suformavimas ir išsiuntimas

Tiekėjai, gavę paklausimą elektroniniu paštu, atsiųstoje formoje iš karto gali paruošti pasiūlymą ir per internetą įrašyti jį įmonės komercinių pasiūlymų duomenų bazę.

Tiekėjams pasiūlymų ruošimas maksimaliai automatizuotas. Jei jų siūlomų prekių charakteristikos sutampa su pageidaujamomis, jiems tereikia įrašyti tik siūlomų prekių modelius ir kainas. Programa net sudaro automatiškai pasiūlymo sąmata. Tiekėjai ruošia pasiūlymus per interneto naršyklę, todėl jiems nereikalingos jokios papildomos programos.

 

Savo pasiūlymo peržiūra ir koregavimas

Tiekėjas iki nustatyto termino gali peržiūrėti ir koreguoti savo pasiūlymą.

 
Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2019 Aiva sistema
webleader.lt