Darbuotojų suinteresuotumo didinimui verslo valdymo sistemoje atlyginimai skaičiuojami nuo darbo rezultatų , kartu įvertinant išdirbtą laiką bei mokesčių lengvatas ir įsipareigojimus.

 

Darbo užmokesčio paskaičiavimas nuo darbo rezultatų galimas dviems metodais:

1)       darbų įkainius ir procentus, pagal kuriuos skaičiuojamas užmokestis, nustatyti taip, kad paskaičiavus darbo užmokestį nuo rezultatų, jis būtų didesnis už sutartą minimalų darbo užmokestį;

2)       nustatyti mažesnius kaip pirmu metodu įkainius, kad paskaičiuotas užmokestis nuo rezultatų būtų kaip priedas (premija) prie nustatyto darbuotojui jo minimalaus darbo užmokesčio.

Paprastai darbuotojų apmokėjimo sistemos nuo darbo rezultatų įdiegimui trukdo tai, kad labai sunku šiuos rezultatus užfiksuoti. Kompleksinėje verslo valdymo sistemoje, kur visos pagrindinės įmonės veiklos funkcijos vykdomos programos pagalba, automatiškai užfiksuojami visi reikalingi atlyginimui nuo darbo rezultatų duomenys -belieka tik iš šių duomenų pagal tam tikras taisykles paskaičiuoti darbo užmokestį.

 

Darbuotojų darbo rezultatų vertinimas priklauso nuo darbuotojų vykdomos veiklos įmonėje

 

Aktyvią klientų paiešką telefonu  vykdantiems darbuotojams darbo rezultatas bus naujai surastas klientas, kuris pradės pirkti įmonės produkciją. Verslo valdymo sistema fiksuoja darbuotoją, kuris užregistravo susidomėjusio pasiūlymu potencialaus kliento paklausimą ir  jei suranda užfiksuotą pirmą pardavimą (kas įvykdė pardavimą šiuo atveju nesvarbu), priskaičiuoja pastoviai nustatytą užmokesčio dydį ar premiją šiam darbuotojui.

 

Pardavimus atliekantiems darbuotojams (vadybininkams, pardavėjams), jų darbo rezultatas yra parduotos prekės ar paslaugos. Išeities duomenys atlyginimo skaičiavimui yra įvykdyti užsakymai, kuriuos užregistravo darbuotojas. Šiems užsakymams sistema  paskaičiuoja pardavimo sąlyginį pelną bei, pagal iš anksto nustatytą darbuotojui procentą,-atlyginimo ar premijos dydį.

 

Pirkimus atliekančių vadybininkų darbo rezultatas yra kuo pigiau nupirktos reikiamos medžiagos, prekės ar paslaugos. Todėl sistemoje fiksuojama, kas padarė užsakymus tiekėjams, kokiomis kainomis buvo gautos prekės ir koks buvo tų prekių pardavimo pelnas. Nuo šio pelno ir paskaičiuojamas pagal darbuotojui nustatytą procentą jo darbo užmokestis ar pelnas.

 

Darbus vykdantiems darbuotojams, bei darbininkams vykdantiems gamybines operacijas darbo rezultatas yra atliktas darbas. Atlikti darbai ir gamybinės operacijos fiksuojami verslo valdymo sistemoje vykdant darbų ir gamybinių operacijų valdymą. Todėl atlyginimo paskaičiavimui tereikia paskaičiuoti pagal įkainius žinyne darbuotojo atliktų darbų kainą už nustatytą laikotarpį.

 

Padalinių vadovų darbo rezultatas yra efektyvus jų vadovaujamų darbuotojų darbas, kuris gali būti išmatuojamas jų uždirbtų atlyginimu, nuo darbo rezultatų. Todėl, padalinių vadovams darbo užmokestis ar premija nuo rezultatų skaičiuojamas kaip nustatytas procentas nuo jiems pavaldžių darbuotojų paskaičiuoto darbo užmokesčio.

 

Nedidelėse įmonėse vienas darbuotojas gali užsiimti skirtinga veiklą, pvz.,., pardavimais ir  vadovavimu ir pan. Tada darbo užmokestis paskaičiuotas kiekvienai veiklai, sudedamas visoms vykdomoms veikloms.

 

Šis darbo užmokesčio nuo rezultatų paskaičiavimo sprendimas leidžia be papildomų darbo sąnaudų įdiegti efektyvią darbuotojų skatinimo sistemą, kuri būtų naudinga tiek darbuotojams, tiek įmonei.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt