AIVA 9001 Paslaugų valdymo modulis skirtas darbų ir paslaugų vykdymo valdymui.

Užsakymai paslaugų ir darbų vykdymui gali būti užsakomi per AIVA Paslaugų modulį arba, tais atvejais, kai paslaugos užsakomos kartu su prekėmis ir gaminiais,-iš komercijos modulio.

Pagrindiniai uždaviniai, kurių valdymas automatizuojamas AIVA Paslaugų modulyje:

·        Paslaugų užsakymų registracija ir darbų sąmatos sudarymas (pav. automobilių remontui)

·        Užsakymų darbams registras ir darbų vykdymo valdymas-paskyrimas vykdytojų, įvykdymo registracija

·        Sąskaitų-faktūrų formavimas už periodiškai teikimas paslaugas ir apskaita

·        Neatitikčių registracija ir registras (neatitiktys gali būti užregistruotos ir per kitus AIVA programos modulius)

·        Parduotų prekių, pav. įrengimų, garantinio ir po garantinio patarnavimo ataskaitų formavimas iš pardavimo užsakymų duomenų.

 

AIVA  paslaugų užsakymo modulis atlieka šias funkcijas

·        Užsakymų paslaugoms ir darbams registracija ir užsakymo lapo-sutarties spausdinimas

·        Užsakymo sąmatos sudarymas įtraukiant darbus ir medžiagas  bei atsargines dalis

·        Darbų atlikimo termino planavimas kalendoriuje atsižvelgiant į vykdytojų užimtumą

·        Užsakymo perdavimas vykdymui- darbų atlikimui į darbų vykdymo registrą, medžiagų ir atsarginių dalių pirkimui į tiekimo modulį, atsarginių dalių išdavimui į sandėlio modulį

·        PVM sąskaitos-faktūros ir darbų atlikimo akto spausdinimas

Paslaugų užsakymo modulis padeda valdyti paslaugų užsakymą ir vesti  darbų  ir sunaudotų medžiagų paslaugų atlikimui apskaitą

Užsakymų darbams vykdymo valdymo modulis atlieka šias funkcijas:

·        Suformuojami užsakymų darbams sąrašai -neįvykdytų darbų ir įvykdytų darbų

·        Galima priskirti vykdytojus ir nurodyti darbų atlikimo terminus

·        Galima atspausdinti paskyra darbams

·        Galima užregistruoti darbų atlikimo datą ir trukme

·        Priklausomai nuo darbų įkainių atlyginimų modulyje paskaičiuojamos premijos vykdytojams

Modulis padeda organizuoti darbų vykdymą ir atlieka darbų vykdymo apskaitą.

Sąskaitų –faktūrų formavimo už periodiškai atliekamas paslaugas modulis atlieka šias funkcijas:

·         užsakymų periodiškai atliekamoms paslaugoms kiekvieną mėnesį suformuoja tam  mėnesiui tų užsakymų sąrašą, kuriems reikalinga atspausdinti PVM sąskaitas faktūras

·        Pasirinktam užsakymui suformuoja PVM sąskaitą faktūrą už praėjusio laikotarpio – mėn., ketvirčio, metų ir pan.  atliktas paslaugas automatiškai nurodant periodą sąskaitoje

·        Užsakymus, kuriems atspausdinta PVM sąskaita faktūrą už tam tikrą mėnesį automatiškai perrašo į įvykdytų užsakymų sąrašą-ataskaitą.

Periodinių sąskaitų formavimo modulis automatizuoja sąskaitų išrašymą ir apskaita periodinėms paslaugoms, taupo apskaitos darbuotojų laiką.

Neatitikčių registravimo, peržiūros ir valdymo modulis atlieka šias funkcijas:

·        Neatitikčių registracija

·        Visų Užregistruotų neatitikčių-tiek per neatitikčių registracijos modulį, tiek per pajamavimo, tabelio vedimo ir kt. modulius  registro suformavimas

·        Užregistruotos neatitikties vykdymo planavimas ir perdavimas vykdytojui per  veiksmų planavimo kalendoriaus funkciją.

·        Neatitikčių ataskaita

Neatitikčių registravimo ir apskaitos modulis padeda administruoti neatitiktis pagal ISO 9001 reikalavimus.

Parduotų prekių, kurioms suteiktas garantinis periodas ataskaitos formavimas.

Iš pardavimo užsakymų duomenų programa kiekviena mėnesį suformuoja ataskaita, kurioje parodo, kokioms prekėms baigiasi garantinio aptarnavimo periodas.

Paslaugų užsakymas

Darbų vykdymo valdymas

Periodinių paslaugų apskaita

Neatitikčių valdymas

 

 

Paslaugų užsakymo modulis gali būti panaudojimas automobilių serviso užsakymams, pastatų priežiūros užsakymams, turizmo paslaugų užsakymas ir kt.

 

 

Darbų vykdymo valdymas gali būti panaudotas  žaliuzių , durų ir pan. matavimo ir montavimo pas klientus valdymui, remonto darbų valdymui ir pan. 

 

 

Periodinių paslaugų apskaitos modulis gali būti panaudotas pastatų priežiūros įmonėse, ryšių paslaugų apskaitai ir kt.

 

 

 

Neatitikčių valdymas ypač aktualus gamybinės ir statybinėse įmonėse

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt