Įdiegus įmonėje programą AIVA 9001 gaunama reali ekonominė nauda dėl išlaidų sumažėjimo ir pajamų padidėjimo.

 

                 

Automatizavus įmonės valdymo procesus ir įdiegus naujus darbo metodus, įmonėje gaunama reali ekonominė nauda, kadangi sumažėja darbo sąnaudos, padidėja pardavimai. Dėl geresnio medžiagų atsargų valdymo gaunama finansų ekonomija, geriau panaudojami įrengimai, todėl gaunamas didesnis darbo našumas ir dėl to sumažėja produkcijos savikaina, gaunamas didesnis pelnas.

 

Gaunama nauda jau per pirmus metus viršija išlaidas programos įsigijimui ir įdiegimui.

 

Sumažėjus darbo sąnaudoms, reikia mažiau darbuotojų, todėl sumažėja išlaidos darbo užmokesčiui.

Nauji darbo su klientais metodai, panaudojant interneto galimybes, geresnis klientų aptarnavimas, mažiau klaidų, leidžia padidinti pardavimų apimtį ir gauti didesnį pelną.

 

Programą „AIVA 9001“ galima diegti moduliais, kurių sudėtis parodyta lentelėje žemiau. Kiekvieno modulio efektyvumas padidėja maždaug dvigubai jei jis naudojamas kartu su kitais programos moduliais,kadanginebereikia 5vesti naujai duomen7, o jie perduodami iš kitų modulių, be to, preinama išsamesnė informacija.

 

Įmonės ekonominės naudos dydis, kuris bus gaunamas įdiegus AIVA 9001 programą priklauso nuo įmonės dydžio — kuo įmonė didesnė , tai tuo ir ekonominis efektas bus didesnis.

 

Automatizavus įmonės valdymo procesus ir įdiegus naujus darbo metodus, įmonė gauna realią ekonominę naudą, kadangi sumažėja darbo sąnaudos, padidėja pardavimai ir tuo pačiu padidėja įmonės pelnas. Gaunama nauda jau per pirmus metus viršija išlaidas programos įsigyjimui ir įdiegimui.

 

Sumažėjus darbo sąnaudoms, reikia mažiau darbuotojų, todėl sumažėja išlaidos darbo užmokesčiui.

Nauji darbo su klientais metodai panaudojant interneto galimybes, geresnis klientų aptarnavimas, mažiau klaidų, leidžia padidinti pardavimų apimtį ir gauti didesnį pelną.

 

Programą „AIVA 9001“ galima diegti moduliais, kurių sudėtis parodyta lentelėje žemiau. Kiekvieno modulio efektyvumas padidėja maždaug dvigubai, jei jis naudojamas kartu su kitais programos moduliais.

 

Įmonės ekonominės naudos dydis, kuris bus gautas įdiegus „AIVA 9001“ programą, priklauso nuo įmonės dydžio — kuo įmonė didesnė, tuo didesnė ekonominė nauda bus pasiekta.

 

Žemiau lentelėje pateiktas „AIVA 9001“ programos ekonominio efektyvumo ekspertinis įvertinimas skirtingų dydžių įmonėse.

 

 

 

„AIVA 9001“ programos moduliai

 

 

 

Efektyvumo šaltinių aprašymas

 

 

 

%

Papildomas įmonės pelnas per metus (tūkst. litų)

Labai mažai

įmonei

(1-4 vadyb.,

iki 200 tūkst.)

Mažai įmonei

(5-25 vadyb.,

200 tūkst.-1 mln.)

Vidutinei įmonei

(25-100 vadyb.,

1-30 mln.)

Didelei įmonei

(>100 vadyb.,

30-100 mln.)

1.Elektroninė komercija

1.1.Papildomas užsakymų priėmimo kanalas

1.2.Mažesnės darbo sąnaudos klientų aptarnavimui dėl savitarnos

5% nuo

pard.

1

5

100

500

2.Elektroninis marketingas

2.1.Papildomi pardavimai seniems ir naujiems klientams

2.2.Mažesnės darbo sąnaudos reklamai

10% nuo

pard.

2

10

200

1000

3.Kontaktų  su klientais planavimas ir kontrolė (CRM)

3.1.Neprarandami klientai

3.2.Geresnis aptarnavimas, todėl daugiau parduodama

3.3.Mažesnės darbo sąnaudos darbui su klientais

10% nuo

pard.

5

25

125

600

4.Didmeninė komercija (nestandartiniai užsakymai)

4.1.Mažesnės darbo sąnaudos dėl gaminių kainos paskaičiavimo ir viso pardavimo proceso automatizavimo

4.2.Geresnis aptarnavimas, didesni pardavimai

20% nuo

sąn.

5

25

125

600

6.Pirkimai

 

6.1.Mažiau klaidų užsakant medžiagas ir komplektuojančias dalis iš tiekėjų

6.2. Mažesnės darbo sąnaudos užsakant medžiagas ir komplektuojančias dalis

3% nuo sąn.

1,4

7

35

95

7.Gaminių ir medžiagų  apskaita

7.1 Žymiai mažesnės darbo sąnaudos, nereikalingi darbuotojai apskaitai

3%  nuo sąn.

1,4

7

35

95

8. Gamyba

8.1. Efektyvesnis  įrengimų panaudojimas

8.2. Efektyvesnis  medžiagų panaudojimas

8.3. Mažesnės darbo sąnaudos valdymui

10% nuo sąn.

2,5

12,5

62

300

9. Paslaugos

(baldų transportavimas ir montavimas)

9.1. Greitesnis klientų aptarnavimas

9.2 Mažesnės darbo sąnaudos apskaitai

1% nuo sąn.

0,5

2,5

11

31

10.Parduotuvė

10.1. Greitesnis aptarnavimas, didesni pardavimai

10.2. Mažesnės darbo sąnaudos

3% nuo sąn.

1,4

7

35

95

11.Atlyginimai

11.1. Didesnis darbuotojų suinteresuotumas, todėl didesnis darbo našumas, mažesnės laiko sąnaudos, didesni pardavimai

2% nuo sąn.

1

5

22

62

12.Finansai

12.1. Efektyvesnis klientų skolų išieškojimas

12.2. Mažesnės darbo sąnaudos

1% nuo sąn.

0,5

2,5

11

31

Iš viso:

 

21,7

108,5

761

3 409

 

 

 

AIVA 9001 panaudojimas leidžia automatizuoti įmonės vadybininkų darbą, taupyti jų laiką ir taip sumažinti darbo sąnaudas. Sumažėjus darbo sąnaudoms, reikia mažiau darbuotojų, todėl sumažėja išlaidos darbo užmokesčiui.

Nauji darbo su klientais metodai, panaudojant interneto galimybes, geresnis klientų aptarnavimas, mažiau klaidų, leidžia padidinti pardavimų apimtį ir gauti didesnį pelną.

 

 Įmonės ekonominės naudos dydis, kuris bus gaunamas įdiegus AIVA 9001 programą priklauso nuo įmonės dydžio- kuo įmonė didesnė, tuo ekonominis efektas bus didesnis.

 

Programą AIVA 9001 galima diegti moduliais.

Kiekvieno modulio efektyvumas padidėja maždaug dvigubai jei jis naudojamas kartu su kitais programos moduliais komplekse

 

Žemiau lentelėje parodyta AIVA 9001 programos ekonominio efektyvumo ekspertinis įvertinimas  skirtingų dyžių įmonėms .

AIVA 9001 programos modulis

Efektyvumo šaltinių aprašymas

%

Papildomas pelnas t. Lt/metams įmonei:

L.mažai

1-4 vadyb

iki 200 t./met

Mažai

5-25 vadyb

200t-1mln

Vidutinei

25-100 vadyb.

1—30 mln lt

1.Serviso darbų užsakymas

4.1.Mažesnės darbo sąnaudos dėl automatizavimo

4.2.Geresnis darbų planavimas, didesni pardavimai

20 nuo

sąn.

5

25

125

2.Pardavimai

2.1.Greitesnis klientų aptarnavimas

2.2. Atsarginių dalių užsakymų perdavimas tiekimui sumažina klaidas

1 nuo sąn.

0,5

2,5

11

3.Pirkimai

 

3.1.Mažiau klaidų užsakant atsargines dalis iš tiekėjų

3.2. Mažesnės darbo sąnaudos užsakant atsargines dalis

3 nuo sąn.

1,4

7

35

4.Atsarginių dalių  apskaita

4.1Žymiai mažesnės darbo sąnaudos, nereikalingi darbuotojai apskaitai

3  nuo sąn..

1,4

7

35

5. Apmokėjimų apskaita

5.1. Geresnis skolų administravimas

5.2. Mažiau darbo sąanaudų

1 nuo sąn..

0,5

2,5

11

6.Atlyginimai

6.1. Didesnis darbuotojų suinteresuotumas, todėl didesnis darbo našumas, mažesnės laiko sąnaudos, didesni pardavimai

2 nuo sąn.

1

5

22

Viso papildomas pelnas metams, t.lt.

 

9,8

49

239

 

 

Automatizavus įmonės valdymo procesus ir įdiegus naujus darbo metodus, įmonėje gaunama reali ekonominė nauda, kadangi sumažėja darbo sąnaudos, padidėja pardavimai ir tuo pačiu padidėja įmonės pelnas. Gaunama nauda jau per pirmus metus viršija išlaidas programos įsigyjimui ir įdiegimui.

 

Sumažėjus darbo sąnaudoms, reikia mažiau darbuotojų, todėl sumažėja išlaidos darbo užmokesčiui.

Nauji darbo su klientais metodai, geresnis klientų aptarnavimas, mažesnis klaidų skaičius leidžia padidinti pardavimų apimtis ir gauti didesnį pelną.

 

Programą „AIVA 9001“ galima diegti moduliais. Kiekvieno modulio efektyvumas padidėja maždaug dvigubai, jei jis naudojamas kartu su kitais programos moduliais.

 

Įmonės ekonominės naudos dydis, kuris bus gaunamas įdiegus „AIVA 9001“ programą, priklauso nuo įmonės dydžio. Kuo įmonė didesnė, tuo ir ekonominis efektas bus didesnis.

 

Žemiau lentelėje pateiktas „AIVA 9001“ programos ekonominio efektyvumo ekspertinis įvertinimas  skirtingų dyžių įmonėse.

 

 

 

 

 

„AIVA 9001“ programos moduliai

 

 

 

Efektyvumo šaltinių aprašymas

 

 

 

%

Papildomas įmonės pelnas per metus (tūkst. litų)

 

Labai mažai

įmonei

(1-4 vadyb.,

iki 200 tūkst.)

 

Mažai įmonei

(5-25 vadyb.,

200 tūkst.-1 mln.)

 

Vidutinei įmonei

(25-100 vadyb.,

1-30 mln.)

 

Didelei įmonei

(>100 vadyb.,

30-100 mln.)

1.Elektroninė komercija

1.1.Papildomas užsakymų priėmimo kanalas

1.2.Mažesnės darbo sąnaudos klientų aptarnavimui,kadangi savitarna

5 nuo

pard.

1

5

100

500

2.Elektroninis marketingas

2.1.Papildomi pardavimai seniems ir naujiems klientams

2.2.Mažesnės darbo sąnaudos reklamai

10 nuo

pard.

2

10

200

1000

3.Kontaktų su klientais planavimas ir kontrolė (CRM)

3.1.Neprarandami klientai

3.2.Geresnis aptarnavimas, todėl daugiau parduodama

3.3.Mažesnės darbo sąnaudos darbui su klientais

10

5

25

125

600

4.Komercija (paslaugų užsakymai)

4.1.Mažesnės darbo sąnaudos dėl paslaugų ,kurias atlieka pati įmonė, kainos paskaičiavimo ir viso pardavimo proceso automatizavimo

4.2.Geresnis aptarnavimas,didesni pardavimai

20 nuo

sąn.

5

25

125

600

6.Pirkimai

 

6.1.Mažiau klaidų užsakant paslaugas iš tiekėjų

6.2. Mažesnės darbo sąnaudos užsakant paslaugas

3 nuo sąn.

1,4

7

35

95

7.Paslaugų apskaita

7.1Žymiai mažesnės darbo sąnaudos, nereikalingi darbuotojai apskaitai

3  nuo sąn.

1,4

7

35

95

8.Atlyginimai

9.1. Didesnis darbuotojų suinteresuotumas, todėl didesnis darbo našumas, mažesnės laiko sąnaudos, didesni pardavimai

2 nuo sąn.

1

5

22

62

9.Finansai

10.1.Geresnis klientų skolų išieškojimas

10.2.Mažesnės darbo sąnaudos

1 nuo sąn.

0,5

2,5

11

31

Iš viso:

 

19,2

93.5

688

3078

'AIVA_COMPANY = "DEMOKOMERCIJA"
'COMPANY_DEF = "Demo Komercija"
'HTTP_DEF = "http://demo.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demokomercija/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOPREKYBA"
'COMPANY_DEF = "Demo Prekyba"
'HTTP_DEF = "http://demoprekyba.katalogai.lt"
'HTTP_nVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demoprekyba/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOGAMYBA"
'COMPANY_DEF = "Demo Gamyba"
'HTTP_DEF = "http://demo2.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demogamyba/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "BALDAIDEMO"
'COMPANY_DEF = "Demo Baldai"
'HTTP_DEF = "http://baldaidemo.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demobaldai/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "SPAUSTUVEDEMO"
'COMPANY_DEF = "Demo Spaustuvė"
'HTTP_DEF = "http://spaustuvedemo.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demospaustuve/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "ZALIUZESDEMO"
'COMPANY_DEF = "Demo Žaliuzės"
'HTTP_DEF = "http://zaliuzesdemo.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/zaliuzesdemo/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "KELIONES"
'COMPANY_DEF = "Demo Kelionės"
'HTTP_DEF = "http://keliones.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/keliones/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOEKOMERCIJA"
'COMPANY_DEF = "Demo Ekomercija"
'HTTP_DEF = "http://demo.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demo/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOSAUGA"
'COMPANY_DEF = "Demo Sauga"
'HTTP_DEF = "http://demosauga.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demosauga/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOMETALAI"
'AIVA_PROTECT = "dm005581"
'COMPANY_DEF = "Demo Metalai"
'HTTP_DEF = "http://demometalai.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demometalai/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOSERVISAS"
'COMPANY_DEF = "Demo Servisas 1"
'HTTP_DEF = "http://servisas.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demoservisas/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOSERVISAS2"
'COMPANY_DEF = "Demo Servisas 2"
'HTTP_DEF = "http://eris.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demoservisas2/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOSERVISAS3"
'COMPANY_DEF = "Demo Servisas 3"
'HTTP_DEF = "http://servisas.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demoservisas3/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "MEGASPORTAS"
'COMPANY_DEF = "Demo Autoservisas"
'HTTP_DEF = "http://megasportas.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demoautoservisas/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOSTATYBA"
'COMPANY_DEF = "Demo Statyba"
'HTTP_DEF = "http://statybudemo.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demostatyba/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOPRIEZIURA"
'COMPANY_DEF = "Demo Priežiūra"
'HTTP_DEF = "http://prieziurademo.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demoprieziura/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOEN"
'COMPANY_DEF = "Demo En"
'HTTP_DEF = "http://demoen.e-komercija.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://updates.e-komercija.lt/demoen/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "SIT"
'COMPANY_DEF = "Demo UK"
'HTTP_DEF = "http://sit.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demouk/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "STUDENTAS"
'COMPANY_DEF = "Demo Stud."
'HTTP_DEF = "http://studentas.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/studentas/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "EUROAPSKAITA"
'COMPANY_DEF = "Demo Biudžetinės"
'HTTP_DEF = "http://euroapskaita.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/euroapskaita/update.exe"

'AIVA_COMPANY = "DEMOEURAS"
'COMPANY_DEF = "Demo Euras"
'HTTP_DEF = "http://rgc.katalogai.lt"
'HTTP_NVERSION = "http://ivs.katalogai.lt/updates/demoeuras/update.exe"

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt