AIVA 9001 programa automatizuoja visą tiekimo valdymo procesą-nuo prekių poreikio paskaičiavimo iki prekių gavimo į sandėlį registravimo (pajamavimo)

·         Trūkstamų prekių ir medžiagų paskaičiavimo

·         Tiekėjų parinkimo užsakymams

·         Užsakymų formavimo ir siuntimo

·         Užsakymų peržiūros ir redagavimo

·         Užsakymų gavimo registracijos

·         Apskaitos.

iš Prekių/ medžiagų katalogo, Klientų užsakymų, Įmonės padalinių užsakymų, Gamybos užsakymų  formuojami Užsakymai tiekimui, o iš jų Užsakymai tiekėjams. Užsakymai tiekėjams toliau naudojami gautų prekių, medžiagų, paslaugų pajamavimui

 

Tiekimo procesų automatizavimas naudingas įmonei įvairias aspektais:

 

1.      Užsakymų tiekėjams formavimas ir išsiuntimas atliekamas programos pagalba  žymiai greičiau negu įprastomis priemonėmis, todėl taupomas darbuotojų laikas, greičiau užsakomos prekės

 

2.      Kadangi užsakymų tiekėjams formavimui naudojama prekių medžiagų katalogas ir klientų užsakymai išvengiama informacijos įvedimo klaidų ir su tuo susijusių problemų kai užsakomos ne tos prekės

 

3.      Tam tikrais atvejais, kai perkama daug ir perkamų prekių kainos dažnai keičiasi, kainų apklausos modulio panaudojimas leidžia iki 5% sumažinti perkamų prekių kainas

 

4.      Visi užsakymai siunčiami elektroniniu paštu todėl taupomos telefono ryšio išlaidos

 

5.      Programos pagalba nustatoma kiekvienam padaliniui nustatomi tiekėjai iš kurių užsakomos prekės, kontroliuojama ar pateikiamos nupirktos pagal sutartis prekės

6.   Naudojant tiekimo modulį kartu su gamybos ir projektų valdymo moduliais, medžiagas galima užsakyti tiksliai suplanuotam jų panaudojimo laikui, todėl taupomos lėšos medžiagų pirkimui ir sandėliavimui

 

7.    Programa užsakymo formavimo metu parodo tiekėjų akcijines kainas ir ateinančių laikotarpių kainas,- tai padeda nupirkti prekes pigiau

 

8.      Naudojant tiekimo modulį kartu su Komercijos moduliu  ir Elektronine parduotuve patogu kontroliuoti ar jau užsakytos ir gautos prekės klientų užsakymų vykdymui, programa gali automatiškai išsiųsti klientams pranešimus, kad gautos jų prekės, todėl geriau aptarnaujami klientai

 

9.      Dirbdami su AIVA 9001 tiekimo valdymo sistema, Jus dirbsite pagal ISO 9001 kokybės valdymo sistemos principus.

 

 Programos įdiegimas didelėje ir vidutinėje įmonėje, kur tiekime užimta keletas žmonių, gali duoti nemažą ekonominę naudą dėl atlyginimų ekonomijos sumažinus apskaitos ir tiekimo darbuotojų kiekį.

 

Mažose įmonėse, kur tuos darbus atlieka vienas žmogus, ekonominę naudą įmonė gali gauti dėl padidėjusio darbo našumo-atsiradus laisvo laiko, tiekimo darbuotojas gali atlikti kitas papildomas funkcijas, kuriam reiktų samdyti naują darbuotoją.

 

 Programos ekonominę naudą galima paskaičiuoti įvertinant, kokios išlaidos yra šiuo metų įmonėje pirkimo vadybininkų išlaikymui ir jų darbo našumo padidėjimą pradėjus dirbti su programa.

Prekių tiekimas

Tiekimas_gamybai

Tiekimas statybai

Paslaugų užsakymas

 

 

Prekių tiekimas valdomas pagal sandėlių min-max  normas, prekių trūkumą klientų užsakymų vykdymui, parduotuvių užsakymus,bei pasirenkant iš katalogo prekes, kurių nepkankamas likutis.

 

 

Medžiagų  tiekimas valdomas pagal min-max. normas, medžiagų trūkumą įvykdyti gamybinius užsakymus, bei pasirenkant iš katalogo medžiagas, kurių nepakanka

 

 

 

Medžiagų tiekimas valdomas pagal iš projekto sąmatos suformuotas paraiškas arba tiesiogiai arba po kainų apklausos. Analogiškai užsakomi darbai ir mechanizmai.

 

 

 

 

Paslaugos ir darbai užsakomi subrangovams iš klientų užsakymų. Gavus sąskaitas, paslaugos pajamuojamos, o po to automatiškai nurašomos užsakymui

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Medžiagų ir įrangos projektams kainų apklausų valdymo modulis
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt