LT | EN
   
 AIVA sistema dalyvauja  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto „Partnerių tarptautinėm MTEPI iniciatyvoms sumanių verslo valdymo sprendimų ir sistemų kūrimo srityje paieška EĮT renginiuose“ .

   Projekto tikslas –  plėtoti tarptautinę partnerystę ir tinklaveiką, per EĮT ieškant galimybių dalyvauti tarptautinėse ES MTEPI iniciatyvose. 

   Siekiant išlikti konkurencingais, įmonei nepakanka vidinių išteklių, reikalingų efektyviai plėtoti MTEPI veiklas ir paslaugas. Todėl yra būtina plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą MTEPI srityje bei stengtis išnaudoti ES MTEPI iniciatyvų (programų) teikiamas galimybes.  
   Projekto metu planuojama dalyvauti 5-se renginiuose.
   Dalyvaujant tarptautinių MTEPI veiklos iniciatyvų, apie kurias informaciją teikia EĮT organizacijos, renginiuose bus tikimasi surasti partnerių dalyvauti konkrečioje - vienoje ar keliose  tarptautinėse ES MTEPI programose (Horizon2020, SME Instrument, Cosme; Eureka; Eurostar ir pan.). 
   Tikimasi, kad aktyvaus dalyvavimo renginiuose dėka pavyks su tarptautiniais partneriais pasirašyti nemažiau kaip vieną susitarimą – teisiškai saistančią sutartį, įpareigojantį pareiškėją ir tarptautinį partnerį kartu bendradarbiaujant teikti paraiškas tarptautinėms MTEPI srities iniciatyvoms (programoms) įgyvendinti.

   Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2018 Aiva sistema
webleader.lt