Prekių išdavimo iš sandėlio klientams valdymas vykdomas pasirinkus iš klientų užsakymų sąrašo reikalinga užsakymą.

Užsakymai į šį sąrašą gali patekti dviem keliais:

1)      Tai klientų užsakymai, kuriuos užregistravo vadybininkai per AIVA CRM komercijos modulį

2)      Tai klientų užsakymai gauti per AIVA E-komercijos sistemą, kuriuos padarė patys klientai

 

Klientų užsakymų sąrašas , iš kurio formuojami išvežimo dokumentai, turi eilę filtrų, kurie palengvina reikalingų užsakymų išvežimui atrinkimą. Pačiame užsakymų sąraše matosi, kuriems užsakymams gautos prekės ir juos galima vykdyti.

 

Pasirinkus reikiamą užsakymą, kuriam matosi, kad jau yra užpajamuoti gaminiai, programa automatiškai suformuoja:

1)       PVM sąskaitą- faktūrą,

2)       Važtaraštį ar “Packing list’a“

3)       Išvežimo transportavimo dokumentą –CMR‘ą

 

PVM sąskaitos –faktūros formavimo funkcija turi eilę naudingų galimybių.

 

 Per nustatymus galima pasirinkti ar sąskaita vidaus ar eksportui. Eksportinėms faktūroms programa kainas ir prekes spausdina dviem kalbomis ir dviem valiutomis, automatiškai perskaičiuodama vieną valiutą į kitą.

 

Programa gali suskaičiuoti prekių ir joms naudojamų pakuočių svorius ir įrašyti juos į sąskaitą ar važtaraštį.

 

Suformuota PVM sąskaitą-faktūrą galima atspausdinti, bei siųsti tiesiogiai iš programos elektroniniu paštu, išsaugoti ir parodyti prisiregistravusiam klientui interneto svetainėje.

 

Atspausdinus PVM sąskaitą- faktūrą ar važtaraštį programa gali automatiškai suformuoti ir išsiųsti klientui elektroninį laišką su pranešimu kad prekės išsiųstos.

 

PVM sąskaita faktūra gali būti išrašyta tiek visam užsakytam gaminių kiekiui, tiek jo daliai. Programa “atsimena” kad jau tam tikrai daliai gaminių buvo išrašyta faktūra ir kitus kartus išrašant faktūras rodo tik koks liko neišduotas likutis ir automatiškai pasirenka tik neišduotus gaminius arba likusį jų kiekį.

 

Jei gaminiai parduodami ne kaip prekės, o kaip projekto sudėtinė dalis, programa leidžia pasirinkti opciją PVM sąskaita- faktūra projektui, kur vietoje gaminių sąrašo įrašomas projekto pavadinimas, o visos išduodamos prekės nusirašo iš sandėlio.

 

Užsakytus gaminius galima išduoti ir dalimis išrašant tik  važtaraščius (“Packing list’us”). Programa leidžia vėliau pagal išrašytus važtaraščius suformuoti vieną PVM sąskaitą faktūrą.

 

Taip pat yra galimybė apjungti kelis vieno kliento užsakymus ir jiems išrašyti vieną PVM sąskaitą faktūrą.

 

Suformavus PVM sąskaitą faktūrą išvežimui yra galimybė skenuoti prekes, kad sutikrinti ar visos prekės

 pateko į faktūrą.

 

Jei kartu su sandėlio apskaitos moduliu naudojamas AIVA buhalterijos modulis, programa įrašo PVM sąskaitą-faktūrą  kaip dokumentą į AIVA buhalterinio nuodulio bendrąjį žurnalą.

 

Jei AIVA programa sandėlio apskaitai naudojama su kokia nors kita buhalterinės apskaitos sistema, tada AIVA  programa  suformuoja išdavimo  dokumento įrašą  „ svetimai“ buhalterinės apskaitos sistemai.

 

Visos suformuotos per programa PVM sąskaitos faktūros parodomos PVM sąskaitų faktūrų sąraše, o važtaraščiai- važtaraščių sąraše.

 

Šie sąrašai turi eile naudingų galimybių.

 

Yra filtrai, leidžiantis greičiau surasti reikiamą faktūrą ar važtaraštį. Surastą dokumentą galimą peržiūrėti, atsispausdinti. Jei reikalinga, galima dokumentą anuliuoti, Dokumentai patenka į anuliuotų dokumentų sąrašą.

 

Kad palengvinti buhalterių darbą sutikrinant ar visos PVM  sąskaitos- faktūros yra, programoje realizuota faktūrų sutikrinimo funkcija skenuojant. Tuo tikslu, spausdinant faktūras ant jų atspausdinamas faktūros brūkšninis kodą. Sutikrinant skenuojamas šis kodas, o programa sutikrintai faktūrai faktūrų sąraše įrašo sutikrinimo data. Tai leidžia greitai pamatyti kokių dokumentų trūksta.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt