Savivaldybės automatizuotą turto informacinę sistemą „SATIS“ sudaro programų kompleksas realizuotas vieningoje duomenų bazėje su kuria vartotojai dirba per inerneto naršyklę.

Programos teisių sistema pavaldžioms įstaigoms leidžia vienu metu sukurti serveryje savo duomenų bazes ir vesti jų apskaitą atskirai, o savivaldybės administracijai matyti visų įstaigų ir administracijos turtą bei sudaryti statistines suvestines ataskaitas. Žemiau  parodyta sistemos struktūrinė schema.

„SATIS“ sistemą sudaro pagrindinis turto informacinės sistemos kompleksas ir kiti papildomi uždavinių kompleksai, kurių pilnas sąrašas pateiktas žemiau.

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  SATIS- Savivaldybės valdymo sistemos programų komplekso nuoma
  SATIS NUSIDĖVĖJIMAS - Turto nusidėvėjimo skaičiavimo programa Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS dalis (posistemė). Išplečia sistemos funkcijas ilgalaikio turto nusidėvėjimo skaičiavimo funkcijomis.
  SATIS VALDOS BYLOS - Turto teisinės registracijos bylų tvarkymo programa Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS komponentė (posistemė). Išplečia sistemos funkcijas turto valdos bylų teisinio registravimo, valdos verties įvertinimo dokumentų formavimo, apskaitos bei veiksmų tvarkymo funkcijomis
  SATIS INFORMACINIAI MAINAI - Duomenų importo - eksporto programa Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS dalis. Skirta duomenų iš kitų užsakovo naudojamų programinių priemonių ar darbinių sąrašų, pagal suderinto protokolo reikalavimus, perdavimui į sistemą SATIS ir atgal, naudojimui kitose programinėse priemonėse
  SATIS BŪSTO NUOMA - Socialinio būsto nuomos apskaitos programa Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS dalis. Išplečia sistemos funkcijas eilių socialiniam būstui tvarkymo, sutarčių nuomai formavimo bei atsiskaitymų pagal sutarčių prievoles fiksavimo ir kontrolės funkcijomis.
  SATIS SUTARTYS - Turto pardavimo, nuomos, panaudos ir kt sutarčių sudarymo ir apskaitos programa Programa funkcionuoja kaip sistemos SATIS komponentė (posistemė). Išplečia sistemos funkcijas savivaldai (įstaigai) priklausančio, jos apskaitomo turto įvairiais būdais ir formomis disponavimo apskaitos, dokumentų forminimo funkcijomis
  SATIS RENOVACIJA - Turto remonto ir renovacijos darbų planavimo ir apskaitos programa Programa funkcionuoja, kaip sistemos SATIS dalis (posistemė). Sistemos funkcijas išplečiamos gilesne automobilių kelių parametrų aprašymo struktūra, įvairaus ilgalaikio materialaus turto remonto (renovacijos) planavimo, veiksmų fiksavimo bei kitomis su to surištomis funkcijomis
  SATIS PASLAUGOS - remonto (renovacijos) paslaugų įsigyjimo proceso valdymo programa Sistemų SATIS ir AIVA VP funkcinio surišimo programos kūrimas, siekiant automatizuoti remonto (renovacijos) darbų paslaugų įsigijimo proseso valdymą, išplečiant bazinių sistemų funkcijas
  SATIS LICENZIJOS - licenzijų subjektų veiklai išdavimo bei apskaitos sistema Savivaldos teritorijoje ūkio subjektų vykdomos licencijuojamos veiklos apskaitos tvarkymo sistema
  SATIS - Savivaldybės turto informacinė ir apskaitos sistema Savivaldybės bei jos pavaldžių įstaigų disponuojamo turto registracijos, paieškos bei disponavimo turtų valdymo sistema (bazinė)
  SATIS- Savivaldybės valdymo sistemos programų kompleksas
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt