Projektų darbų planavimo, valdymo ir apskaitos sistema vasario mėn. su 20% nuolaida Klauskite
 
    

AIVA programa automatizuoja visą darbų valdymo procesą- nuo sutarties registracijos ir darbų sąmatos importo, toliau darbų planavimą, darbų atlikimo registraciją vienu iš trijų būdu, bei darbų ataskaitų suformavimą.

     1.    Sutarties Registracija

 

Projektų sutartys registruojami sutarčių registre. Jo forma parodyta žemiau.

 

Sutartį galima užregistruoti naujai, arba su visa dokumentacija, sąmatom, perkelti iš Konkursų registro (Jei konkursą pažymėjome kaip laimėtą). Prie sutarties galima importuoti sąmatų duomenis iš sąmatos failo. (Sąmatos  gali būti padarytos bet kuria  sąmatine programa arba Excel programa).

Sukeltas projekto konstruktyvų sąmatas galima susidėlioti tokia tvarka, kokia eilės tvarka bus jos vykdomos ir tokia tvarka jos bus planuojamos  kalendoriniame Ganto grafike.

Prie sutarties galima Įkelti projektus, projekto failus, kad visi projekto vykdytojai galėtų jais naudotis, nereikėtų kažkur ieškoti.

 

 

2.    Ganto grafiko sudarymas:

 

Užregistravus sutartį, įkėlus sąmatas, mes turime padarę pusę darbo tam, kad turėtume darbų atlikimo grafiką. Pagal įkeltas sąmatas programa sudeda Jums eilutes į Ganto grafiką.

 

Projekto vadovui reikia sudėlioti kiek žmonių atliks konkretų darbą ir koks darbas po kurio eis. Viskas!!! Jūs turite sudėliotą grafiką, nes viskuo pasirūpins programa.Jūs galite matyti visas datas, kas po ko eina (Apibrėžta raudonai).

Planuojant darbų grafiką programa Jums suplanuoja ir projekto biudžetą mėnesiais, savaitėmis, tiesiogines arba su priskaitymais išlaidas.(Apibrėžta žaliai)

Pažymėjus rodyti vėluojančius darbus, programa pakeičia vėluojančių darbų eilučių spalvą, kas leidžia apsaugoti įmonę nuo vėluojančių darbų

 

3.    Darbų užduotys

 

Turint kalendorinį grafiką atsiskleidžia galimybė valdyti Darbuotojų, medžiagų ir mechanizmų resursus. Pasirinkus darbų užduotis, programa iškirps visus šios savaitės  ir vėluojančius darbus iš ankstesnių savaičių ir parodys Jums specialioje lentelėje. Darbų vadovas gali susidėti planą (raudonos rodyklės) pagal savaitės dienas (susiplanuoti kiek numato darbų atlikti kasdien).

Susidėjus planą ir atlikus darbus yra 3 būdai atliktiems darbams įvesti:

a)      Kasdien, atlikus darbus surašyti atliktą kiekį į stulpelį Faktas (žalios rodyklės    )

b)     Yra galimybė prie atliktų darbų priskirti darbuotojus  ir priskyrus jiems koeficientus (mėlynas kvadr.) paskaičiuoti darbuotojui atlyginimą, pagal atliktą darbą. Tam naudojame dienos užduotį

c)       Naudoti AIVA darbų planavimo programėlę telefone

3.1. Darbų registracija įvedant kas dieną atliktų darbų kiekius

Darbų kiekiai įvedami toje pat formoje, kurioje įvedami planuojami darbų kiekiai (žr. pav. aukščiau)

 

3.2. Darbų kiekiai įvedami priskirtiems darbui darbuotojams

Yra galimybė prie atliktų darbų priskirti darbuotojus  ir priskyrus jiems koeficientus (mėlynas kvadr.) paskaičiuoti darbuotojui atlyginimą, pagal atliktą darbą. Tam naudojame dienos užduotį

3.3. Naudoti AIVA darbų registravimo programėlę telefone

 

Programėlė darbų vadovui parodo jam paskirtus projektus, o pasirinkus  projektą-suplanuotus darbus savaitei.

Darbų vadovas pasirinkęs darbo pavadinimą gali užregistruoti kas, kiek atliko ir per kiek darbą (žr. žemiau). Be to, gali užregistruoti ir kiek sunaudojo medžiagų bei panaudojo mechanizmų.

Atsidarius programėlei pasirenkame Projektą                               

    

    

 

Pasirinkę datą matome tuos pačius darbus kurios turime atlikti, spaudžiame ant darbo pavadinimo...       

 

 

... ir galime įvesti kiek atlikta darbo, bei sunaudota medžiagų                                                               

 

                 

Jei darbuotojai buvo suvesti kompiuteryje juos matysime ir programėlėje

 

   

Jei ne, galima pasirinkti įvedus vardo ar pavardės raides.                              

               

Darbuotojui priskiriame valandas (dienos, arba naktines)

 

    

 

4.    Darbų atlikimo ataskaitos

 

4.1. Savaitės darbų ataskaita

 

Išsaugojus duomenis turime programoje. Savaitės ataskaitoje matome faktinį įvestą kiekį, o taip pat ir viso darbo atlikimą procentais

4.2. Atliktų darbų Ganto grafikas

 

Ganto grafike, taip pat galime matyti atlikimą procentais

4.3. Darbuotojų atlyginimų už darbus apskaičiavimo ataskaita

 

Projekto eigoje galima matyti realaus laiko ataskaitą apie apskaičiuota darbuotojų uždarbį

 

4.4. Projekto darbų sankaupinė ataskaita

 

Projekto sankaupinėje ataskaitoje parodomi kokie projekto darbai turėjo būti atlikti ir kokie jau atlikti:

?        Nuo sutarties pradžios

?        Už ataskaitinį mėnesį

bei kokie darbai dar liko padaryti.

 Atliktus darbus programa susumuoja iš darbų registracijos žurnalo.  Šiems darbams galima atspausdinti darbų atlikimo aktus  2 ir 3 formos.

Po to, kaip apteikus aktus užsakovas patvirtina darbus, sankaupinėje ataskaitoje galima atžymėti kokie darbai patvirtinti, jiems atspausdinti darbų atlikimo aktą, bei sąskaitą- faktūrą, nurašyti panaudotas medžiagas patvirtintiems darbams. Žemiau parodyta schema iš kur gauna duomenis sankaupinė ataskaita ir kokie gaunami iš jos dokumentai

 

4.5. Finansinė objekto ataskaita

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Funkcijos
Statybos CRM Sutarčių su Užsakovais registracijos, failų įkėlimo, sutarčių registro valdymo sistema
Projekto Ganto grafiko sudarymas Projekto vykdymo kalendorinio Ganto grafiko sudarymas. Darbininkų, išlaidų medžiagoms ir mechanizmams paskaičiavimas, bei planuojamų pajamų paskaičiavimas pagal savaites ir mėnesius. Projektų darbų atlikimo indikacija
Statybos darbų valdymas Darbų priskyrimas projekto grafike vykdytojams ir darbų įvykdymo registravimas ir atliktų darbų savaitinė ataskaita
DU užmokesčio pagal 2 skirtingas skaičiavimo metodikas ( val. įkainį ir skirtą pagal darbą pinigų sumos išdalinimą) ir darbo atlikimo pagal darbuotojus bendra ataskaita
Mėnesio darbų atlikimo sankaupinės sąmatos-ataskaitos suformavimas , darbų atlikimo aktų spausdinimas
Projektų panas- sąrašas, iš kurio vykdomos valdymo funkcijos
Statybos projekto atliktų per dieną darbų ir sunaudotų darbams medžiagų registracijos telefonu aplikacija
Atliktų dienos darbų ataskaita
Projektų darbų būklės ataskaita

Atgal
 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt