Gamybos įmonėse  komercinių pasiūlymų ruošimui naudojama dažniausiai Excel programa. Daug laiko gaištama komercinių pasiūlymų ruošimui ir užsakymų perdavimui į gamybą.  Priimant užsakymus nestandartiniams gaminiams daug darbo paskaičiuoti tokių gaminių kainą. Dėl netikslių skaičiavimų gali būti kad užsakymas bus nuostolingas arba bus prarastas potencialus klientas .  Taip pat nemažai laiko užima ir dokumentų,- komercinių pasiūlymų, sąskaitų,  pardavimo sutarčių, ruošimas. Ataskaitų ruošimas  taip pat atima daug vadybininkų  laiko . Sunku kontroliuoti vadybininkų darbą bei įdiegti apmokėjimo nuo pardavimų pelno sistemą.  Išėjus vadybininkui iš darbo jo sukaupta informacija apie potencialius klientus ir jų paklausimus dažnai prarandama.

 AIVA KOMERCIJOS modulio pagalba Jus išspręsite aukščiau minėtas ir kitas problemas.    

 Sukursite esamų ir potencialių  klientų duomenų bazę, registruosite jų paklausimus bei užsakymus. Nestandartiniams gaminiams  greitai paskaičiuosite gaminių savikainą ir kainą, pasirinkę iš programos duomenų bazės iš anksto paruoštą gaminio užsakymo modelį. Vadybininkui tereikės tik įvesti/pasirinkti kliento pageidaujamos gaminio charakteristikas, pav., gaminio ar jo dalių išmatavimus, spalvą, komplektaciją ir pan. 

 

 Jei užsakomas gaminys projektuojamas CAD programa, tada galima importuoti suprojektuoto gaminio specifikacijos failą,  iš kurio programa suformuos gaminio gamybos modelį,  nustatys pasirinks tiekėjų medžiagas su kainomis,  paskaičiuos operacijų trukmes ir kainą bei viso gaminio gamybos savikainą.

Programa suformuos įvairius dokumentus- komercinius pasiūlymus, sąskaitas, sutartis, kuriuos galėsite  išsiųsti el. paštu tiesiai iš programos. Visi duomenys kaupiami duomenų bazėje, iš kurių programa suformuoja realaus laiko ir statistines ataskaitas.

 

AIVA sprendimo ypatybės:

1) Nestandartinių gaminių savikainos skaičiavimas vykdomas užsakymo priėmimo metu pagal iš anksto paruoštą gaminio modelį (šabloną) .

2) Galimybė suformuoti kainos pasiūlymą importuojant duomenis iš CAD.

3) Programa automatiškai suformuoja siunčia el. p. klientui visus reikalingus dokumentus.

4) Iš pasiūlymų tiesiogiai suformuojami užsakymai gamybai

Nauda įmonei:

  1.Taupomas vadybininko laikas  gaminių savikainos ir kainos paskaičiavimui,  komercinių pasiūlymų paruošimui ir išsiuntimui. Vadybininko darbo efektyvumas naudojantis programa padidėja kelis kartus, todėl vadybininkų reikia mažiau arba tie patys gali atlikti žymiai daugiau pardavimų.

 

 2. Programa padeda vadybininkui pasirinkti galimus gaminio komplektavimo  variantus, įvesti gaminio ar paslaugos parametrus, kurių pageidauja klientai ir nuo jų paskaičiuoti gaminio kainą, todėl  sumažėja klaidos tikimybė, kad vadybininkas parinks ne tą komplektaciją ar medžiagas, neteisingai parinks gamybos operacijas ir neteisingai paskaičiuos gaminio ar paslaugos kainą.

 

3.Priimant užsakymus iš užsienio eksportui, vadybininkui nebūtina žinoti kalbą, kad paruošti tos šalies kalba pasiūlymą- vadybininkas pasiūlymą gali ruošti lietuviškai, o programa automatiškai išvers pasiūlymą į kliento šalies kalbą.

 

 

 

4.Visi komerciniai pasiūlymai, sąskaitos išankstiniam apmokėjimui, sutartys  kaupiamos vienoje duomenų bazėje, todėl jas lengviau galima surasti net ir išėjus vadybininkui iš darbo bei sužinoti visą informaciją apie visus kontaktus su klientais

 

5. Geriau aptarnaujami klientai- pasiūlymai paruošiami greičiau, jie standartizuoti ir suprantamesni, išsamesni, iliustruoti siunčiami jo kalba (kai klientas iš užsienio)  

 

6.Tiekimui, sandėliui, gamybai, darbams  nebereikia iš naujo registruoti užsakymų-jie performuojami iš komercinių pasiūlymų, todėl praktiškai nebelieka klaidų dėl duomenų suvedimo.

 

7.Komercijos vadovams programa leidžia lengvai kontroliuoti pardavimo vadybininkų darbą, net jei jie dirba ne vienoje vietoje-matyti kokius ir kaip jie yra paruošę pasiūlymus, sekti vykdymo terminus, kas dieną gauti pardavimų statistiką. Savo ruožtu, vadybininkams nebereikia ruošti pardavimų ataskaitų, todėl taupomas jų laikas

 

 

AIVA pardavimo ataskaitos skirtos analizuoti visos įmonės, komercijos padalinių ir pardavimo vadybininkų  darbą, nustatyti geriausiai dirbančius pardavimo vadybininkus, geriausius klientus, geriausiai parduodamas prekes.

Programa ataskaitose parodo pardavimų apimtį, savikainą ir pelną pagal užsakymus ir pagal atskiras prekes bei paslaugas.

Ataskaitas programa suformuoja iš dviejų šaltinių, kuriuos galima pasirinkti-arba iš užsakymų duomenų arba iš PVM sąskaitų- faktūrų duomenų.

Ataskaitas galima filtruoti pagal klientus, vadybininkus, datas nuo iki.

Klientų paklausimų vykdymo ataskaitose parodomi visi užregistruoti klientų paklausimai per pasirinkta periodą, stulpeliuose rodomos datos kas atlikta su paklausimų- data kada buvo paruoštas paskutinis komercinis pasiūlymas (vienam

Užsakymų vykdymo, parodant užsakymo turinį ataskaitoje programa parodo užsakymus su jų turiniu už pasirinkta periodą. Programa parodo kiekvienos užsakymo prekės situacija-kiek jos buvo užsakyta, kiek jau išduota, kiek perduota tiekimui, kiek jau gauta pagal užsakymus tiekėjams.

AIVA programa taip pat suformuoja    Pardavimų statistines ataskaitas, kuriuose programa paskaičiuoja ir parodo už pasirinktą periodą pardavimų ir pelno rodiklius.

 

 

Vienas sunkiausių uždavinių priimant klientų užsakymus nustatyti kada jie gali būti pagaminti. Įmonės iš patirties duoda gan ilgą terminą, dažniausiai mėnesį. Tačiau kai kurie klientai  nori trumpesnio termino. Jei įmonė duos per trumą laikotarpį ir negalės laiku įvykdyti užsakymo, klientas bus nepatenkintas. Įvertinti be programos kada įmonė pajėgi įvykdyti užsakymą praktiškai neimanoma.

AIVA sprendimas operatyviam termino įvertinimui pagal paskaičiuotą staklių apkrovimo kalandorinį grafiką

Programa  iš klientų užsakymų paskaičiuoja ir Ganto grafiko pavidalu parodo kalendoriuje  iki kada staklės ir darbo centrai turi užsakymų, bei parodo koks kiekvienų stalių planuojamas apkrovimas einamąjį mėnesį.

Staklių apkrovimo grafiko paskaičiavimui naudojami užsakytiems gaminiams pagaminti reikalingų gamybinių operacijų trukmės. Šios trukmės arba žinomos iš anksto gaminiui, jei gaminys standartinis, arba  programa jas paskaičiuoja komercinio pasiūlymo ruošimo metu.

Kad grafikas nesitęstų iki begalybės, gamybinės operacijos nebeįtraukiamos į skaičiavimus kai jos atliekamos ir gaminys pagaminamas.

Patogu, kad kiekvieną kartą atidarius grafiką, jis formuojamas nuo tos dienos.

AIVA 9001 programoje realizuotos taip pat ir ataskaitos, kurios diagramų pavidalu parodo paskaičiuotą ir faktinį staklių apkrovimą

 

 

 Staklių ir darbo centrų užimtumo kalendorinio Ganto grafiko nauda:

1)      Komercijos skyriuje priimant naują kliento užsakymą pagal darbo centrų  apkrovimo grafiką galima operatyviai įvertinti kada gali būti pagamintas naujas užsakymas ir taip tiksliau numatyti užsakymo įvykdymo terminą.

2)      Staklių apkrovimo grafikas padeda gamybos vadovui operatyviai nustatyti gamybos „butelio kakliukus“ ir imtis priemonių jiems pašalinti.

 

Apmokėjimas nuo pardavimų rezultatų didina vadybininkų suinteresuotumą ir tuo pačių paradavimų apimtis. Pavyzdžiui, kai viena JAV įmonė pakeitė apmokėjimo sistemą nuo pardavimų rezultatų į pastovaus atlyginimo sistemą, pardavimai smuko 30%.

Kad įdiegti apmokėjimų sistemą nuo asmeninių pardavimų, reikia vesti pardavimų apskaitą pagal kiekvieną vadybininką. Rankiniais metodais tai padaryti dažniausiai neįmanoma, bet tai labai paprasta padaryti automatizavus vadybininkų darbą.

 Automatizuota sistema jau ruošiant komercinį pasiūlymą parodo vadybininkui kiek jis uždirbs pasiūlęs tą ar kitą produktą, bei kiek praras padaręs nuolaidą pirkėjui. Todėl vadybininkas, būdamas suinteresuotas asmeniškai savo pajamomis,  pasiūlys klientui didesnį pelną duodantį įmonei produktą ir bus linkęs daryti mažesnes nuolaidas. To rezultatas - didesnis įmonės pelningumas.

Gamybos įmonėms, kurios gamina nestandartinę produkciją, naudojant paprastas priemones kaip Excel, beveik neįmanoma priimant nestandartinių  gaminių užsakymus apskaičiuoti jų pelningumą. Tuo tarpu automatizuota sistema užsakymo metu apskaičiuoja gamybos savikainą, pardavimo laukiamą pelną ir tuo pačiu vadybininko atlyginimą nuo pelno, todėl tampa įmanoma ir tokiose įmonėse įdiegti apmokėjimo sistemą, kuri priklauso  nuo vadybininko darbo rezultatų.

Pardavimo vadybininkams programa suskaičiuoja atlyginimo nuo išdirbio dydį priklausomai nuo parduotų prekių antkainio, t.y. nuo skirtumo tarp prekių kainos ir savikainos (prekės čia suprantamos plačiąja prasme- prekės, gaminiai, darbai) ir procento nuo pelno kuris skiriamas darbuotojui.

Pardavimas priskiriamas darbuotojui, jei jis padarė užsakymą.

Užsakymas laikomas įvykdytų, kuriam išrašyta PVM sąskaita faktūra iš kurios imama prekės savikaina ir pardavimo kaina.

Pardavimo vadybininkams programa ima duomenis iš AIVA  Prekių apskaitos modulio tuos užsakymus, kuriems ataskaitinį periodą buvo išrašytos PVM sąskaitos faktūros.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2022 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt