Komplektuojamų gaminių gamybos valdymas apima jų gamybos planavimo, medžiagų, pusgaminių ir operacijų valdymo bei pagamintos produkcijos apskaitos uždavinius, kurie daugelyje įmonių vykdomi neefektyviai dėl šių procesų valdymo problemų.

Viena iš problemų yra nepatikimas gamybos planavimas dėl apskaitos vėlavimo. Pagamintos produkcijos apskaita dažniausiai vykdoma buhalterinėse programose, į kurias duomenys įvedami ne iš karto pagaminus, o daug vėliau, todėl planuojant gamybą neturime patikimų duomenų kiek yra jau pagamintų gaminių iš anksčiau, ar yra jau pagaminti pusgaminiai, ar užtenka medžiagų. Dėl blogo planavimo gali vėluoti užsakymų gamyba, neefektyviai  išnaudojami gamybos resursai.

Kita problema yra didelės valdymo sąnaudos medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitai, kadangi duomenys registruojami  dažnai pradžioje ant popieriaus o po to rankiniu būdų suvedami į buhalterinės apskaitos programą. Tai ne tik užima daug laiko, bet atsiranda ir klaidos.

Dar viena problema yra gamybos užduočių paskirstymas ir kontrolė. Dažnai užduotys išvis pateikiamos darbininkams žodžiu, dar  pridėjus gaminių brėžinius. Apie įvykdymą taip pat pranešama žodžiu. Kai užsakymų daug, operatyviai ir optimaliai paskirstyti užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą praktiškai neįmanoma, todėl gamybos resursai,- įrengimai ir darbo jėga dažnai prastovi ir gamybos efektyvumas žemas.

Su gamybos užduočių apskaitos nebuvimu surišta kita problema,-nevedant darbų apskaitos, negalima taikyti apmokėjimo nuo asmeninių rezultatų sistemą, todėl darbininkų suinteresuotumas darbu žemas, o tai atsiliepia gamybos efektyvumui, produkcijos savikainai ir įmonės pelnui.

 Šias  gamybos valdymo problemas Jums gali padėti išspręsti AIVA komplektuojamų gaminių gamybos valdymo sistema, skirta bet kokio sudėtingumo gamybos valdymui.

Aiva gamybos valdymo sistemos  pagalba  pilnai automatizuosite  gaminių gamybos planavimo, surinkimo iš sandėlio, perdavimo iš sandėlio  gamybai ir jų apskaitos gamyboje  procesą

Paprastų gaminių, kuriems nereikia pasigaminti dar ir pusgaminius, gamybos valdymo sistema sudaro trys moduliai, kuriuos galite pasirinkti savo nuožiūra pagal poreikius:

1)      Medžiagų surinkimo,  perdavimo į gamybą ir apskaitos valdymo modulis.

2)     Gamybos operacijų valdymo modulis, kurio pagalba galite registruoti ir operacijų vykdymą

3)      Gamybos užduočių paskirstymo ir registracijos gamyboje modulis „AIVA Production GN“

Sudėtingų gaminių, kuriems kad juos pagaminti dar reikalinga  pasigaminti ir pusgaminius, modulių aprašymai pateikti pusgaminių aprašymų dalyje.

 

Mūsų gamybos valdymo sprendimo ypatybė yra tai, kad sistema suplanuoja ir pateikia užduotis medžiagų ir operacijų valdymui, o vykdytojai tik patvirtina jų įvykdymą.

Todėl nebelieka, praktiškai, jokio rankinio duomenų įvedimo, visa apskaita vyksta realiu laiku, maksimaliai išnaudojami gamybos resursai.

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Komplektuojamų gaminių gamybinių operacijų valdymo ir apskaitos modulis Programa sudarys gaminių užsakymų operacijų vykdymo planą, suformuos gamybos užduotis ir padės kontroliuoti jų vykdymą. Automatizavę operacijų registraciją galėsite įdiegti apmokėjimo nuo atliktų darbų sistemą.
  Užsakymų gamybai reikalingų medžiagų surinkimo, perdavimo į gamybą ir apskaitos modulis
  Užduočių gamyboje paskirstymo ir registracijos modulis su komplektacijos peržiūra AIVA Works Skirtas gamybos operacijų užduočių pateikimui ir vykdymo registracijai gamyboje. Rodo gaminio pusgaminius ir operacijas. Užduotys rodomos kortelėje. Galima registruoti gamybos trikdžius ir įrengimų gedimus
  Liipdukų pagamintai produkcijai spausdinimo gamyboje ir medžiagų nurašymo bei pajamavimo modulis Order posting modulis Atlieka užsakymo pasirinkimo per liečiamą ekraną, pagamintos produkcijos pajamavimo, medžiagų nurašymo bei lipdukų su barkodais spausdinimo gamyboje, visų operacijų kartu registravimo funkcijas
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt