Duomenų bazę paruošia įmonė padedant AIVA SISTEMOS paskirtam konsultantui. Duomenų bazę geriausiai kad ruoštų tie darbuotojai, kurie turi reikalingus  paruošti duomenis ir dažniausiai yra jų vartotojai iki sistemos diegimo ir bus jų vartotojai įdiegus sistema. Tai gali būti:

·       Personalo vadybininkė- duomenys apie darbuotojus

·       Tiekimo vadybininkas- duomenys apie tiekėjus, jų tiekiamas medžiagas, medžiagų kainas, kiekius įmonės sandėliuose

·       Pardavimo vadybininkai- duomenys apie įmonės gaminamus produktus, jų kainos, nuotraukos, aprašymai; klientų duomenys

·       Gamybos vadovai, technologai- duomenis apie naudojamas stakles, gamybos operacijas, gaminių pusgaminius, jiems pagaminti reikalingus medžiagų kiekius, bei gaminiams ir pusgaminiams reikalingas gamybos operacijas ir jų vidutines trukmes.

Pirmiausiai, įmonė turi pasiruošti kokius duomenis įvesti/importuoti į AIVA duomenų bazę. Kai kurie duomenys, kaip,- darbuotojai, klientai, tiekėjais, medžiagos, gaminiai, gali būti įmonės buhalterinėje programoje arba Interneto svetainėje. Juos reikalinga eksportuoti į Excel failus, iš kurių importuoti į AIVA duomenų bazę. Paprastai duomenis iš buhalterinės programos gali eksportuoti į Excel failą buhalterė.

Eksportavus duomenis iš senos sistemos gali būti kad yra nereikalingų ar neteisingų duomenų, todėl gali prireikti duomenis pakoreguoti-ar failuose ar importavus į Aiva programos duomenų bazę.

Importuoti duomenis gali būti nepilni- trūkti tam tikrų duomenų AIVA programos darbui, todėl gali prireikti rankiniu būdu įvesti į programą trūkstamus duomenis apie klientus, tiekėjus, medžiagas, gaminius, operacijas stakles.

Jei įmonė gamina nestandartinius-adaptuojamus kliento poreikiams gaminius, jų užsakymui reikalinga paruošti užsakymų šablonus duomenų bazėje. Tai gana sudėtinga ir nemažas darbas, nes reikalinga įvesti užsakomų gaminių medžiagų kiekių ir operacijų trukmių skaičiavimo formules priklausomai nuo užsakomų gaminių parametrų. Tam yra instrukcijos bet gali prireikti papildomų apmokymų ir konsultacijų.

Jei įmonė gamina daug standartinių sudėtingų  gaminių gali prireikti daug laiko aprašyti duomenų bazėje kiekvieno gaminio modelio gamybos technologiją, kurios reikia kad programos pagalba būtų galima automatizuoti visas gamybos valdymo funkcijas-planavimą, medžiagų ir pusgaminių apskaita, operacijų valdymą, pagamintos produkcijos sandėlio apskaita. Todėl, kad  greičiau pradėt naudotis programa diegiant ją dalimis gamyboje, standartinių gaminių gamybos duomenų bazę galima ruošti dalimis:

1)      Pradžioje sudaryti tik gaminių katalogą, neaprašant kaip jie gaminami-iš kokių medžiagų, operacijų, pusgaminių

2)      aprašyti pusgaminių katalogą, neaprašant kaip jie gaminami, ir pusgaminius priskirti gaminiams

3)      priskirti gaminiams ir pusgaminiams operacijas ir įrašyti jų trukmes

4)      priskirti gaminiams ir pusgaminiams medžiagas ir įrašyti jų trukmes.

Po pirmo duomenų paruošimo etapo bus galima įdiegti darbo su klientais procesus, gamybos planą ir pagamintos produkcijos apskaitą.

Po antro duomenų paruošimo etapo bus galima įdiegti pusgaminių gamybos sandėlio apskaitą.

Po trečio etapo bus galima įdiegti gamybos operacijų planavimo sistemą, gamybos užduočių valdymo sistemą ir atlyginimų nuo atliktų darbų skaičiavimo sistemą.

Po ketvirto etapo bus galima įdiegti medžiagų tiekimo ir apskaitos sistemą sandėlyje bei gamyboje ir užbaigti visos sistemos diegimą apjungiant ją su buhalterinės finansinės apskaitos programa arba įdiegiant AIVA buhalterinės finansinės apskaitos sistemą.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt