Pradėjus pilnai dirbti su nauja sistema, praėjus laikui kai darbuotojams atsirado įgūdžiai kaip geriausiu būdu panaudoti programos galimybes tikslinga padaryti sistemos auditą ir įvertinti kaip buvo pasiekti planuoti tikslai.

Kad tai būtų galima padaryti objektyviai, tikslinga prieš pradedant diegti sistemą ir po jos įdiegimo išmatuoti tam tikrus rodiklius ir juos palyginti.

Išmatuoti sistemos efektyvumą nėra lengva tačiau verta pabandyti.

Darbo laiko ekonomijos skaičiavimas

Vienas iš sistemos efektyvumo rodiklių, kurį praktiškai būtų galima išmatuoti ir palyginti būtų darbo laiko sąnaudų sumažėjimas valdymo funkcijoms atlikti.

Jį išmatuoti ir apskaičiuoti būtų galima sekančiai.

Prieš pradedant diegti sistemą išmatuoti kiek laiko užima planuojamų automatizuoti funkcijų atlikimas. Tam tikslui pavesti jas atliekantiems darbuotojams diena ar kelias registruoti žurnale, -popieriuje ar Excel faile, kiek laiko užtrunka jiems vienos valdymo operacijos atlikimas ir, tuo pačiu, bus užregistruota kiek tokių operacijų per diena atliekama. Pav., per kiek laiko užpajamuojamas gautas krovinys. Turint dienos ar savaitės registracijos duomenis, galima apskaičiuoti vidutinį laiką vienai operacijai. Tada žinant kiek tokių operacijų atliekama per mėn. ar metus apskaičiuoti kiek tam sugaištama viso laiko.

Tokia pat valdymo operacijų laiko registracija atlikti po to, kai darbuotojai kurį laiką dirbs su naująją sistema, o tada apskaičiuoti laiko ekonomija, padauginus iš darbo laiko valandos įmonėje kainos- finansine ekonomija ir gautą suma pagal įmonę palyginti su sistemos patirtais kaštais, tada apskaičiuoti atsipirkimo laiką. Priede 4 rasite paruoštą Excel skaičiuoklę, kuri padės greičiau atlikti minėtus skaičiavimus.

Gamybos efektyvumo automatizavus planavimas palyginimas

Dar didesnę ekonomiją įmonė gali gauti automatizavus gamybos operacijų planavimą. Apskaičiuoti šią ekonomiją sunkiau, dėl pastoviai besikeičiančios gamybos situacijos, tačiau galima pamėginti

Tam tikslui prieš pradedant planuoti gamyba programos pagalba įvertinti tam tikrai datai sudarytą gamybos planą iš ekonominės pusės,- iki kada įmonė planuoja atlikti šiuo metu esančius klientų užsakymus gamybai ir kokia tų užsakymų vertė. Tada apskaičiuoti kokia užsakymų vertė vienam laiko vienetui, pav. mėnesiui ar dienai ar savaitei.

Tada tuos užsakymus duoti suplanuoti programai ir pažiūrėti per kiek dinų jie suplanuoti pagaminti. Ir vėl apskaičiuoti kokia užsakymų vertė vienam mėnesiui ar dienai ar savaitei ir palyginti rankinio ir automatizuoto  planavimo rezultatus. Kadangi automatizuotai suplanavus gamyba, sumažės darbo centrų prastovos, tai visi esantys gamybos plane užsakymai bus atlikti greičiau, todėl jų vertė tenkanti vienam mėnesiui bus didesnė. O kadangi abiems atvejais sąlyginai pastovios išlaidos darbininkų atlyginimams, staklių amortizacijai, elektrai, administracinėms išlaidoms bus panašios, tai skirtumas ir parodys automatizuotos valdymo sistemos efektyvumą.

 

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt