1.Gamybos planavimo problemos

Gamybos valdymas vyksta pagal planus. Pirmiausiai planuojama ką gaminti ir kada. Jei įmonė gamina “į sandėlį”, tada planuojami “vidiniai” užsakymai pagal prognozuojamą paklausą ir sandėlio atsargų likučius. Jei įmonė gamina pagal klientų užsakymus, tai iš jų ir suformuojamas gamybos planas. 

 Po to, jau turint gamybos užsakymų planą, planuojamas užsakymų gamybos procesas, kuris priklauso nuo užsakymų gamybos terminų, turimų resursų-staklių ir kitų įrengimų bei darbo jėgos, gamybos operacijų eiliškumo, gaminių sudėtingumo ir kitų faktorių.

Suplanuoti gerai masinę gamybą nėra  taip sudėtinga kaip gamybą pagal klientų užsakymus. 

 Ypač opi planavimo problema įmonėms  gaminančioms nestandartinę produkciją pagal individualius klientų užsakymus, kadangi vienu metu gaminama daug skirtingų gaminių užsakymų, nauji užsakymai gaunami net po kelis kiekvieną dieną, pastoviai dėl skubių užsakymų keičiasi jų eilė dėl ko reikia perplanuoti gamybos procesą. 

 

Nestandartinėje gamyboje skirtingiems užsakymams reikalingi skirtingi gamybos resursai, todėl skirtingomis dienomis keičiasi ir gamybos siauros vietos- “butelio kakliukai”,- tam tikromis dienomis vieni darbo centrai perkrauti darbų, o kiti nepkankamai užkrauti, o kitomis dienomis jau gali būti priešingai.

Be to, gamybos eigoje atsiranda įvairūs trikdžiai dėl kurių tenka perplanuoti gamybą. Tai gali būti įrengimų gedimai, ar darbuotojo vėlavimas ateiti į darbą. Nestandartinių gaminių gamyboje papildomi trikdžiai atsiranda dėl medžiagų vėlavimo, kadangi, dažniausiai, medžiagos užsakomos kiekvienam kliento užsakymui ir jų pristatymas kartais vėluoja.

Dėl blogo planavimo įmonės susiduria su nemažai problemų-nepakankamai panaudojami tokie gamybos resursai kaip staklės ir darbo jėga, vėluojama su klientų užsakymų atlikimu, išauga  gamybos savikaina.

Geriau planuoti gali padėti programos. Šiuo metu dauguma gamybos įmonių planavimui daugiausia naudoja Excel programą. Tačiau šis būdas turi daug trūkumų- užima daug laiko suvesti duomenis ir suplanuoti užsakymus, pasikeitus planui sudėtinga ji lengvai pakeisti, dėl didelio duomenų kiekio planai sudaromi netiksliai. Kai kurios gamybos valdymo programos skelbiasi kad turi programos modulius operatyviniam planavimui. Tačiau įsigilinus paaiškėja, kad šios programos nesuplanuoja gamybos proceso, o tik padeda planuotojui patogiau jį planuoti tam panaudojant vaizdinį darbų perstumimą Ganto grafike, kaip pav., Microsoft Dynamic 365 planavimo modulyje. 

Tačiau yra ir pilnai automatizuotų gamybos planavimo sprendimų. AIVA gamybos valdymo programoje visą užsakymų gamybos procesą suplanuoja automatiškai programa. Suplanuoti užsakymų vykdymo ir kiekvieno darbo centro planai atvaizduojami Ganto grafikuose.

 Iš programos suplanuoto operatyvinio gamybos plano  automatiškai suformuojamos gamybos užduotys ir parodomos tiems darbuotojams, kurie jas gali atlikti. Darbuotojams belieka tik atžymėti kad užduotį pradėjo ir kad ją atliko.

Žemiau Aiva programos sprendimu pavyzdžiu detaliau aptarsime gamybos planavimo automatizavimo uždavinius

 

2.Gamybos planų automatizuotas sudarymas

 

AIVA Gamybos planų automatizuota sudarymo sistema prodyta aukščiau paveikslėlyje

Žemiau detaliau paaiškinsime kaip programa sudaro šiuos planus ir kaip jie panaudojami valdymui.

2.1. Klientų užsakymų gamybos planas

Dažnai gamybos užsakymų planui sudaryti reikia tų pačių duomenų, kaip ir apskaičiuoti užsakymo gamybos kainą  ir  paruošti komercinį pasiūlymą. Todėl, kad nereiktų ranka įvedinėti duomenų į programą, gamybos planui sudaryti, geriausiai kad jis būtų automatiškai suformuojamas iš komercinio pasiūlymo, kaip tai realizuota AIVA programoje. Tos būdas tinka standartinių ir nestandartinių,-pritaikomų kliento poreikiams, atveju, kai iš anksto žinomos arba užsakymo metų patikslinamos gamybai reikalingos medžiagos ir gamybos operacijos.

Tačiau projektinėje gamyboje komerciniai pasiūlymo skaičiavime neįvertinamos tiksliai visos reikalingos gamybai medžiagos ir operacijos nes tam reikia suprojektuoti užsakomus gaminius. Tada iš komercinių pasiūlymų klientams juos patvirtinus sudaromas pirmiausia projektinių darbų planas.

Konstruktoriais suprojektave gaminį iš projektavimo programos sformoja užsakytų gaminių techninių specifikacijų failą, kuris importuojamas į duomenų bazę pasirinktam kliento užsakymui. Importo metu programa paverčia gaminio techninius duomenis į gamybos valdymui reikalingus duomenis. Toks papildytas gamybos valdymui reikalingais duomenimis kliento užsakymas perduodamas į gamybos planą.

 

2.2. Vidinių užsakymų planas  gaminių sandėlio papildymui 


Sudarant vidinių užsakymų gamybos planą, programa turi patikrinti kiek šiuo metu yra sandėliuose likę gaminių ir suformuoti naują trūkstamų gaminių užsakymą į gamybos planą.Todėl pirma sąlyga tokiam planui sudaryti yra tiksli sandėlio gaminių apskaita.

Antra , reikia žinoti koks minimalus kiekis turi būti sandėliuose, kad gaminių nepritrūktų, kaip klientais norės juos pirkti. Šis kiekis gali būti nustatomas iš praktikos arba prognozuojamas pagal praeitų laikotarpių pardavimus ir vadinamas minimalia norma. kai sandėlio likučiai sumažėja iki šio kiekio programa apie tai praneša ir suformuoja naują užsakymą gamybai. Formuojant naują užsakymą reikalinga nustatyti koks kiekis turi būti pagamintas. Ši kiekį programa išskaičiuoja imdama iš anksto nustatytą maksimaliai reikalinga atsargų normą ir iš jos atimdama kiekį, kuris tuo metu yra likes sandėliuose.

 

2.3. Užsakymo gaminių kiekio  skaidymas daliniams užsakymo išvežimams

 

Kartais klientai užsako didelius gaminių kiekius, tačiau pageidauja kad jų išvežimas vyktų ne viso užsakymo iš karto, o dalimis.

Planų valdymo modulis įvedus dalinius kiekius iš vieno užsakymo suformuoja kelis gamybos užsakymus su skirtingais terminais. Toliau šie daliniai užsakymai planuojami ir valdomi kaip paprasti užsakymai.

 

2.4. Pusgaminių gamybos plano sudarymas

 

Sudarytas iš klientų ir vidinių užsakymų gamybos planas rodo kokius ir kada reikia pagaminti gaminius. Sudėtingi gaminiai susideda iš pusgaminių, todėl jiems papildomai  reikia sudaryti iš užsakymų gamybos plano pusgaminių gamybos planus. 

Nestandartinių gaminių atveju pusgaminiai gaminami atskirai kiekvienam gamybos užsakymui ir taip jie bus rodomi pusgaminių gamybos plane. 

Standartinių gaminių gamybos atveju pusgaminius skirtingiems užsakymams apsimoka gaminti kartu, todėl gamybos planavimo programa turi surasti vienodus pusgaminius visuose  gamybos užsakymuose , apskaičiuoti koks bus  jų bendras kiekis, patikrinti ar nėra jų pagamintų anksčiau  sandėlyje,  įvertinti įvykdžius naujus gamybos užsakymus nesumažės žemiau minimalio  normos pusgaminių kiekis sandėlyje ir suformuoti vidinį užsakymą pusgaminių gamybai.

Pusgaminių gamybos planas, kuri sudaro pusgaminių planavimo modulis parodo kokius pusgaminius ir kokį jų kiekį reikia pagaminti. Kada juos reikia pradėti gaminti ir kada jie bus pagaminti suplanuoja gamybos proceso planavimo modulis.

AIVA programoje pusgaminiai gali būti dviejų rūšių:

      1) Komplektuojami pusgaminiai, dar vadinami “mazgais” kurie naudojami standartinių gaminių ir nestandartinių komplektuojamų gaminių aprašymui. komplektuojami pusgaminiai gali būti sukomplektuoti ne tik iš medžiagų, bet ir iš kitų pusgaminių, o tie savo ruožtu, iš savo pusgaminių ir t.t. 

      2) Matuojami pusgaminiai, dar vadinami “detalėmis”, kurie naudojami nestandartinių gaminių, kurie skiriasi išmatavimais ir kitomis charakteristikomis aprašymui. Tokie pusgaminiai paprastai  gaminami iš žaliavų ir gali įeiti į komplektaciją tiek gaminių tiek komplektuojamų įvairaus lygio pusgaminių.

AIVA programos pusgaminių gamybos planų sudarymo modulis suformuoja atskirai:

      1) Pusgaminių-detalių gamybos planą, “ištraukdamas” detales tiek iš gaminių tiek iš visų lygių komplektuojamų pusgaminių

      2) Vieną ar kelis pagal komplektavimo lygius komplektuojamų pusgaminių gamybos planus.

Iš pusgaminių ir galutinių gaminių surinkimo gamybos planų, kai vienas iš variantų, gali būti atliekamas gamybos valdymas,- medžiagų ir pagamintų pusgaminių perdavimas užsakymų gamybai bei gamybos operacijų vykdymo užduočių perdavimas vykdymui. Valdymo patogumui kiekvienas sudarytas pusgaminių ir galutinių gaminių gamybos planas parodomas dviejose formose:

      1) Medžiagų perdavimo plane, iš kurios vykdomas medžiagų ar (ir) pusgaminių reikalingų užsakymo gamybai atrinkimas ir perdavimas į gamybą, bei parodoma kokias reikia perduoti medžiagas ir jų savikainą. Suplanavus gamybos procesą, šiame plane programa  parodo suplanuotą dieną ir valandą kada turi būti pristatytos medžiagos į darbo vietą 

      2) Gamybos operacijų vykdymo plane, iš kurios spausdinamos paskyros su operacijų barkodais ir parodoma ataskaita kokios operacijos jau atliktos. Šiame plene programa parodo kada suplanuota  yra pradėti gamybą kad tam laikui meistras atspausdintų operacijų paskyras darbininakms


 

3. Gamybos užsakymų vykdymo procesų planavimo automatizavimas

Bet kuriuo momentu gamybos plane randasi tam tikras kiekis panuojamų gaminti ir jau pradėtų gaminti užsakymų, kurie turi būti pagaminti iki tam tikro termino. Šie užsakymai gali būti gaminami turimų įmonės resursų-staklių ir darbininkų pagalba arba perduoti subrangai. 

Gamybos proceso planavimo sistema turi suplanuoti kiekvieno užsakymo vykdymo eigą-kokios operacijos su kokiomis staklėmis kada turi būti vykdomos. 

Tam kad programa galėtų pati suplanuoti gamybos procesą jei reikalingi pradiniai duomenys, kurie turi būti sistemoje

Suplanuoti gamybos procesą yra labai sudėtingas uždavinys kadangi užsakymų vienu metu gali būti daug, o kiekviename užsakyme gali būti keli skirtingi gaminiai, kuriems pagaminti reikia prieš tai pagaminti įvairius  pusgaminius, kuriems, savo ruožtu, prieš tai reikia pagaminti savus pusgaminius, o kiekvienam pusgaminiui ir galutiniam gaminiu iš jų pagaminti reikia atlikti eilę gamybinių operacijų, kurios gali būti atliekamos arba tik ant tam tikrų konkrečių staklių,kurios tik ir gali tas operacijas atlikti, arba viena ir ta pati operacija gali būti atliekama vienomis ar kitomis staklėmis.

3.1. Gamybos proceso planavimo aprašymas

Gamybos proceso automatinį planavimą atlieka gamybos planavimo modulis dar vadinamas “Ganto grafiku”. Programa perplanuoja gamyba kiekvieną kartą,kai paleidžiamas (atidaromas) planavimo modulis.

Gamybos planavimas vykdomas pagal euristinį matematinį optimizavimo algoritmą, kurio kriterijai yra maksimalus darbo centrų užimtumas, minimali užsakymų įvykdymo trukmė įvertinant apribojimą kad negali vėluoti užsakymų vykdymo terminai. 

Planavimo algoritmas vertina šiuos ir kitus žemiau aprašytus faktorius.

3.1.1. Užsakymų prioritetų įvertinimas

Gamybos grafiką programa planuoja nuo užsakymų, kuriuos reikia įvykdyti greičiausiai.

Pasirinkusi užsakymą, jei gaminys sudėtingas, pirmiausiai suplanuoja jo pusgaminių gamyba, o po to galutinio gaminio gamybą iš pusgaminių.Planuojant reikia įvertinti  įvertinti kad žemesnio lygio pusgaminiai turi būti pagaminti pirma, o tik po to aukštesnio lygio pusgaminiai ir galutiniai gaminiai.

 

3.1.2. Gamybos operacijų prioritetų įvertinimas

Planuodama gaminio ar pusgaminio gamybą planuoja operacijų vykdymą pagal jų užduotą iš anksto prioritetą.

 

3.1.3. Staklių užimtumo įvertinimas

Planuojant reikia įvertinti ir natūralius apribojimus kaip tai kad staklės gali vykdyti planuojamo užsakymo gamybos operaciją jei jau yra pabaigta kito užsakymo operacija, arba jei jau atlikta operacija tam tikram užsakymo gaminių kiekiui. 

 

3.1.4. Įrengimų darbo laiko įvertinimas

 

Staklių ir kitų gamybai naudojamų įrengimų darbo laikas  nustatomas priklausomai nuo planuojamo jų apkrovimo bei galinčių su jais dirbti darbininkų darbo laiko, kuris  ribojamas įstatymu.Planuodama gamybos operacijų vykdymą pagal įrengimų užimtumą programa atsižvelgia ir į jų darbo laiką dienos bėgyje bei kokiomis dienomis įrengimas dirba.

 

3.1.5. Medžiagų buvimo sandėlyje ir tiekimo terminų įvertinimas

Planuodama gamybos operacijas programa įvertina ar yra  sandėlyje reikiamos gamybai medžiagos. Jei nėra tada suplanuoja kada tiekėjais jas gali pristatyti ir pagal medžiagos, kurios pristatymo laikas ilgiausiais suplanuoja užsakymo gamybos pradžia.

Jei laikas su tiekėjų suderinamas kitas, programa perplanuoja gamyba naujam laikui.

 

3.1.6. Konstravimo darbų plano įvertinimas

 

Jei tam kad pradėti užsakymo gamybą pirma reikia sukonstruoti gaminius ir tai atlieka įmonės konstruktoriai, tada pradžioje suplanuojamas konstravimo darbų planas ir  gamybos planavimas kiekvienam užsakymui planuojamas nuo to, ar tam laikui suplanuota  jo konstravimo pabaiga.

 

3.1.7. Operacijų vykdymo planavimas

Planavimą galima vykdyti dviems metodais- nuo pradžios į priekį ir nuo pabaigos atgal. 

Pirmu atveju planavimas prasideda nuo užsakymų, kuriuos reikia įvykdyti greičiausiai ir nuosekliai planuojama pirmiausiai žemiausio lygio pusgaminių (detalių) gamyba, po to aukštesnio lygio pusgaminių ir po to galutinių gaminių.

Antru atveju planuojama taip, kad užsakymai būtų pagaminti nustatytai datai, bet ne anksčiau (nes pagamintų užsakymų nėra kur padėti).

Abiems atvejams planuojamos gamybos operacijos kokiais įrengimais jos gali būti atliktos.

 

Jei operacija gali atlikti ne vienas, o keli įrengimai, tada planuojamas vykdymas ant greičiausio įrengimo, o jei jis užimtas ir pastačius operaciją jam į eilę gamyba nespės užsakymo įvykdyti laiku, tai programa planuoja vykdyti operaciją ant lėtesnio  mažiau užimto įrengimo.

 

Sekanti operacija planuojama atsižvelgiant ne tik į įrengimų užimtumą kitomis operacijomis, bet ir ar pasibaigusi prieš tai einanti to paties užsakymo operacija. Galima nustatyti, kad planuotų ne pilnai įvykdžius visą užsakytą kiekį prieš tai einančioje operacijoje, bet po nustatyto kiekio procento.

 

Tam tikrais gamybos atvejais sekanti operacija ne iš karto planuojama pabaigus prieš tai suplanuotai kito užsakymo operacijai, o kai pasibaigs po jos einanti to kito užsakymo operacija, t.y. įrengimas gali būti užimamas kai pasibaigs dar ir kito įrengimo operacija. Pav. gaminamų skysčių maišymo operacija  pasibaigus  vienam užsakymui, sekančio užsakymo maišymo operacija planuojama kai bus įvykdyta sekanti to paties užsakymo operacija-sumaišyto skysčio išpilstymas į tarą.

 

3.1.8. Gamybos plano optimizacijos funkcijos

Vykdydami „Intelektas“ projektą užprogramavome papildomas gamybos plano optimizavimo funkcijas.

Užsakymų eilės optimizavimas. 

Atėjus skubiam užsakymui, dėl didelio gamybos apkrovimo, jei skubų užsakymą pradėsime vykdyti prieš kitus, tada kai kurie anksčiau gauti užsakymai gali pradėti vėluoti. Klientai, kuriems vėluos užsakymai, gali būti nepatenkinti vėlavimu ir tai gali pavirsti arba baudomis arba ateityje tie klientai gali išvis daugiau neteikti užsakymų ir pasirinkti kitus gamintojus. 

Jei skubaus užsakymo nevykdyti skubiai, o statyti į eilę, tai gali netenkinti kliento ir jis pasirinks kitą gamintoją, o įmonė praras pajamas, kurias būtų gavusi įvykdžius to kliento užsakymą. 

Todėl reikalinga planuojant atsakyti į klausimus- ar apsimoka priimti naują skubų užsakymą ir kurioje eilės vietoje jis turi būti patalpintas.

Programa suplanuoja užsakymų eilę taip, kad baudos dėl vėlavimų būtų mažiausios, kadangi vykdant skubius užsakymus kiti užsakymai, dėl kurių terminų buvo sutarta su klientais, gali pradėti vėluoti.

Darbo centrų (staklių, įrengimų, surinkimo darbo vietų...) darbo laiko optimizavimas.

 Kadangi nestandartinių užsakymų darbo centrų laikai kiekvieną kartą skiriasi-vieniems užsakymams reikia daugiau vieno darbo centro laiko , o kitiems kito, tai kas dieną darbo centrų apkrovimas skirias, ir jei visiems jiems nustatytas tas pats darbo laikas, tada vieni darbo centrai tampa „butelio kakliukais“ stabdančiais gamybą, o kiti lieka nepakankamai apkrauti. 

Programa „matydama į priekį kiekvieno darbo centro apkrovimą suplanuoja koks turi būti kiekvieno centro darbo laikas, kad visos gamybos pralaidumas būtų maksimalus. Planuodama įvertina ir ribota darbuotojų kiekį bei jų darbo laiko apribojimus. 

Suplanavus pradiniam nustatytam kiekvieno įrengimo darbo laikui, pav. po 8 val.  kiekvieną darbo dieną, programa patikrina, kurie įrengimai labiausiai ir mažiausiai apkrauti darbu pagal tai kiek dienų į priekį jie bus užimti ir kiek procentų laiko užimti kiekvieną dieną. Tada programa perplanuoja įrengimų darbo laiką taip, kad suvienodinti įrengimų apkrovimą ir tuo pačiu maksimaliai padidinti gamybos pralaidumą, kas leidžia visus   užsakymus įvykdyti greičiau. 

Perplanuodama gamybos laiką, programa įvertina kad bendras jų darbo laikas palyginus su pradinių nepasikeistų, kadangi laikome kad pradinis laikas buvo nustatytas turimam įmonėje darbininkų skaičiui kurie gali dirbti su staklėmis. Laiko keitimas daromas tik tuo atveju, jei staklėms, kurioms sumažinamas darbo laikas, darbininkas moka dirbti ir su tomis staklėmis, kurių laikas padidinamas.

Užsakymų apjungimo optimizavimas.

 Kai kurių užsakymų tam tikros operacijos gali būti vykdomos kartu, pav. plytos gali būti džiovinamos vienu metu kelių užsakymų. Programa suplanuoja tokių užsakymų vykdymą kartu, taip optimizuodama užsakymų įvykdymo trukmę ir padidindama gamybos resursų panaudojimo efektyvumą.

3.2. Gamybos planavimo rezultatų atvaizdavimas

3.2.1.Gamybos užsakymų vykdymo  kalendorinis planas- Ganto grafikas

Suplanuotą užsakymų gamybos procesą programa pavaizduoja kalendoriniame Užsakymų vykdymo Ganto grafike. 

Šis grafikas parodo kurie užsakymai kada bus įvykdyti, kurie vėluos. 

Gamybos vadovas gali kiekvieną užsakymą išskleisti iki jį sudarančių pusgaminių, gamybos operacijų ir staklių, kurios atlieka tas gamybos operacijas ir panagrinėti gamybos proceso suplanuotą eigą. Pasirinkus dominančias stakles galima atidaryti staklių darbo kalendorinį Ganto grafiką, kur galima pažiūrėti kokie dar užsakymai ir kada suplanuoti tam darbo centrui.

Gamybos užsakymų Ganto grafike programa parodo taip pat parodo kokių reikia užsakymo vykdymui medžiagų ir ar jos yra sandėlyje, o jei nėra, tai kada jų reikia.

3.2.2. Bendras darbo centrų užimtumo kalendorinis Ganto grafikas

Tam kad gamybos vadovas matytų koks numatomas kiekvieno darbo centro užimtumas, programa suformuoja staklių planuojamo užimtumo procentais kalendorinį Ganto grafiką. Žiūrėdamas į šį grafiką gamybos vadovas gali nuspręsti, kokių staklių darbo laiką reikia didinti, o kurių mažinti, kad išlyginti jų užimtumą ir pašalinti susidarančius periodiškai  gamybos butelio kakliukus.

Šiame grafike kiekvienam darbo centrui galima priskirti darbuotojus, kurie gali dirbti su tuo darbo centru. Šie priskyrimai toliau naudojami gamybos užduočių paskirstymo darbuotojams programos modulyje. Kai darbuotojas prisijungia prie programos kad pradėti darbą, programa jam parodo tam momentui suplanuota darbą p ire tų stalių, prie kurių jis buvo priskirtas

3.2.3. Darbo centrų gamybos planai

AIVA programa suplanuoja gamybos planus kiekvienam darbo centui ir parodo juos kalendoriniame Ganto grafike.

Pasižiūrėti suplanuotą gamybos planą  konkrečiam darbo centrui,- staklėms, įrengimui, rankinio darbo vietai, galima pasirinkus dominantį darbo centrą iš Užsakymų vykdymo plano Ganto grafiko arba iš  staklių apkrovimo Ganto grafiko.

  Šiame plane programa parodo suplanuotus darbo centrui gamybos užsakymų Nr, gaminius (pusgaminius) bei gamybos operacijas, bei pavaizduoja grafine forma jų trukmes, datas ir laiką. Taip pat parodo suplanuotą staklėms darbo laiko valandas bei nedarbo dienas. Staklių darbo valandos gali būti nustatomos dvejopai-arba rankiniu būdu, arba jas suplanuoja programa planuodama gamybos procesą.

 

 3.2.4. Užsakymų gamybos operacijų atlikimo lyginamoji ataskaita-Ganto grafikas

Šiame Ganto kalendoriniame grafike  programa palygina pirmo suplanavimo plano grafiką su faktiškai atliktų operacijų Ganto grafiku.

3.3. Gamybos proceso planavimo rezultatų panaudojimas valdymui

Bendru atveju gamybos planavimo rezultatus valdymui galima panaudoti dviems būdais: rankiniu ir automatiniu.

Rankinis būdas būtų toks kaip dabar dažniausiai įmonės ir dirba neturėdamos automatizuotos planavimo sistemos- pažiūrėjęs į planą meistras duoda  nurodymus darbuotojams kokius užsakymus dabar gaminti, kokiam užsakymui šiuo metu perduoti medžiagas, prie kokių staklių koks darbininkas kokį užsakymą šiuo metu turi pradėti vykdyti. 

Automatinis būdas-kai be meistro nurodymų darbuotojai užduotis, kurias suplanuoja ir suformuoja programa, gauna tiesiogiai iš automatizuotos gamybos valdymo sistemos. Panagrinėsime detaliau kaip tai atlieka gamybos valdymo sistema.

3.3.1. Medžiagų ir pusgaminių perdavimo į gamybą suplanuotu laiku valdymas

Suplanavus gamybos procesą programa įrašo į gamybos užsakymų planus (žr. p. 2.4.) datas ir laikus, kada reikia perduoti medžiagas kad pagaminti pusgaminius ir kada perduoti pusgaminius kad pagaminti (surinkti) gaminius. Tada sandėlininkas, atėjus suplanuotam užsakymo gamybos pradžios terminui, pasirenka plane užsakymą, programa jam parodo kokias medžiagas ir pusgaminius reikia surinkti. Juos surinkęs gali laiku pristatyti tam darbo centrui, kuris turi pradėti vykdyti užsakymą.

3.3.2. Suplanuotų gamybos užduočių valdymas per spausdintas paskyras su operacijų barkodais 

Naudojant šį metodą gamybos valdymas vyksta spausdinant paskyras gamybai, kurias po to darbininkai skenuoja kad užsiregistruotų  kada pradėjo  ir kada pabaigė savo gamybos operaciją. Paskyros spausdinamos  iš pusgaminių ar gaminių užsakymų gamybai planų, kuriuose parodomi suplanuoti gamybos pradžios terminai.

Gamybos meistras, artėjant suplanuotai užsakymo gamybos pradžiai, atspausdina paskyrą ir perduoda vykdymui. Darbininkai gavę paskyrą nuskenuoja gamybos operacijos pradžios barkodą, o kai pabaigė-nuskenuoja pabaigos barkodą.


3.3.3. Suplanuotų gamybos užduočių perdavimas iš valdymo sistemos tiesiogiai vykdytojams

Kai gamybos valdymas vyksta per paskyras tai dar reikalingas meistro dalyvavimas spausdinti ir pateikti paskyras vykdymui.

Naudojant vietoje paskyrų gamybos valdymui kompiuterius su liečiamu ekranu  užduotis darbininkai gauna tiesiogiai iš programos

Kompiuteryje (ar planšetėje) ,kuris stovi netoli darbo centro,  atėjus suplanuotai operacijos atlikimo datai, suplanuota gamybos užduotis parodoma tam darbuotojui, kuris prisiregistruoja prie  programos ir  iš anksto buvo priskirtas dirbti su tuo darbo centru, kuriam programa  suplanavo tą dieną užduotis.

Darbuotojas prieš pradėdamas vykdyti jam suplanuotą operaciją paspaudžia pradžios komandą, o užbaigęs-pabaigos komandą.

4. Išvados

Šiuolaikinės planavimo automatizavimo galimybės tokios, kad programa iš klientų užsakymų duomenų gali pilnai suplanuoti gamybos procesą ir jį valdyti, duodama tiesiogiai komandas vykdytojams. Tam ji turi veikti aplinkoje kai visi valdymo procesai automatizuoti.

Besikeičianti užsakymų sitauacija bei įvairūs trikdžiai įvertinami reguliariai perplanuojant gamybos procesą ir, jei anksčiau suplanuotos užduotis nebuvo laiku  įvykdytos, jos perplanuojamos naujam laikui.

Gamybos planavimo sistema gali suteikti įmonėms konkurencinį pranašumą ir duoti didelę finansine naudą:

v  Geriau, iki 30%, panaudojami įmonės resursai-staklės ir darbininkai

v  Gamybos vadovas taupo savo laiko planavimui, todėl gali priimti geresnius sprendimus

v  Gamybos vadovas  gali sumodeliuoti kaip pasikeis gamybos užsakymų įvykdymo terminai, jei padidinsime ar sumažinsime vienus ar kitus resursus ir pergrupuoti resursus

v  Mažiau finansinių praradimų dėl ne laiku atliktų klientų užsakymų

AIVA planavimo modulis šiuo metu labiausiai rinkoje pritaikytas nestandartinės  vienetinės gamybos planavimui. Jis ne tik automatiškai suplanuoja gamybos užsakymų operacijų vykdymo  grafiką, bet ir medžiagų tiekimo terminus, pavaizduoja gamybos planus grafine forma- Ganto kalendoriniais grafikais, suplanuoja gamybos centrų darbo laiką. Be to, įmonėms, kuriuos užsakytiems projektiniams gaminiams prieš gamyba atlieka konstravimo darbus, programa suplanuoja konstravimo - projektavimo darbų atlikimo kalendorinį Ganto grafiką įvertindamas konstruktorių užimtumą, o gamybą planuoja po konstravimo darbų atlikimo suplanuoto termino.

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo iš klientų ir vidinių užsakymų, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis
  Užsakymų gamybai plano-sąrašo suformavimo, medžiagų užsakymų vykdymui paskaičiavimo, patikrinimo sandėliuose, užsakymų filtravimo ir peržiūros bei perdavimo vykdymui modulis
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt