AIVA gamybos valdymo programoje, reikalingas gamybos užsakymo įvykdymui medžiagas programa automatiškai atrenka iš sandėlio ir perduoda į gamybą.

 Tačiau kai kurias atvejais tikslinga šiam tikslui dar papildomai panaudoti ir skenerius.

Tokie skenerio panaudojimo atvejai gali būti keli:

1)    Kai kliento užsakyme nenurodyta tiksliai kokias medžiagas panaudoti ir tai paliekama gamybos nuožiūrai. Pav. gaminant reklaminius stendus dažnai panaudojamos tokios medžiagos, kokios turo metu yra sandėlyje

2)    Kai reikalinga surasti sandėlyje ir sutikrinti ar tai numatyta užsakyme  ir perduoti ir reikia perduoti gamybai. Pav. granulių maišai plastiko gamyboje labai panašūs ir galima suklysti ir paimti ne tą, todėl čia skeneris gali padėti

3)    Kai reikalinga galimybė pasirinkti alternatyvą reikalingos gamybai medžiagos. Pav. jei užsakymo gamybai reikia tam tikro storio metalo lakšto, bet jo nėra galima pasirinkti  storesnio metalo lakštą ypač kai yra jo likutis, kuris pagal išmatavimus kaip tik tinka detalei išpjauti

4)    Kai reikia nustatyti kokiam gaminiui skirtas pagamintas pusgaminis. Pav., pagaminus detales mediniam nameliui joms atspausdinami barkodai su detalės informacija. Nuskenavus detalės barkodą programa parodo kokiam nameliui ji skirta ir jam gali būti priskirta iš karto nuskenavus namelio barkodą.

Medžiagų perdavimas užsakymo gamybai skenuojant medžiagos  barkodus

 Kai kliento užsakyme medžiagos nenurodytos, o gali būti laisvai gamybos meistro pasirenkamos iš sandėlio tuo atveju  patogu jas  perduoti į gamybą skenuojant fiziškai pasirinktos medžiagos barkodą.

Tam tikslui AIVA programoje realizuota skenavimo funkcija paprastu skeneriu.

Pasirinkus užsakymą gamybai ir po to nuskenavus fiziškai pasirinktos iš sandėlio medžiagos barkodą, programa suranda duomenų bazėje medžiagos pavadinimą, o darbuotojas įveda paimtos medžiagos kiekį, kurį programa nurašo gamybai, bei užpajamuoja naują medžiagos likutį, jei ne visą paimta medžiaga buvo panaudota gamybai. Pav. ne pilnas plastiko lakštas. Sekantį kartą paėmus tą patį lakšto likutį ir nuskenavus jo seną  barkodą, programa nurašys jau tą kiekį, kuris buvo likęs iš lakšto po pirmo jo panaudojimo.

 Medžiagų surinkimo užsakymui tikrinimas barkodų skeneriu

 Tais atvejais, kai yra galimybė suklysti ir paimti iš sandėlio ne tą medžiagą, kurios reikia užsakymo gamybai, programa surinks iš sandėlio reikalingas medžiagas, tačiau jų galutinis perkėlimas į gamybą yra vykdomas ne iš karto, o kai medžiagų surinkimas patvirtinamas skeneriu.

 Programa parodo kokias medžiagas darbuotojas turi paimti iš sandėlio, o šiam nuskenavus paimtą medžiagą, ją pažymi perkėlimui. Kai visos reikalingos medžiagos nuskenuotos ir pažymėtos, tik tada, po darbuotojo komandos, programa jas perkelia į gamybą. Jei buvo nuskenuota ne ta medžiaga, programa jos neatžymi perkėlimui, o darbuotojas toliau ieško reikalingos  medžiagos skeneriu.

Medžiagų sutikrinimas ir surinkimas perdavimui į gamybą kaupiklių skeneriu

 Tais atvejais kai medžiagų gabaritai dideli ir jos randasi toliau, tam kad būtų lengviau surasti reikiamas medžiagas sandėlyje ir patikrinti ar pasirinkta reikiama medžiaga, patogu naudoti kaupiklius skenerius.

Kad kaupiklis skeneris „sužinotų“ kokių medžiagų reikia užsakymo įvykdymui, nuskenuojamas užsakymo barkodas. Šis barkodas gali būti arba atspausdintas arba parodytas ekrane. Pav., vienas klientas barkodą atspausdina užsakymo formoje, iškerpa ir klijuoja ant reikalingo pagaminti gaminio brėžinių. Kiti klientai spausdina barkodą paskyroje gamybinių operacijų registravimui skenuojant. Jei spausdinti barkodo nėra poreikio, tada jis gali būti parodomas ekrane prie užsakymo operacijų registracijos  formoje.

Nuskenavus užsakymo barkodą kaupikliu skeneriu jo ekrane programėlė parodo kokių ir kiek medžiagų reikia užsakymo gamybai. Tai pat parodo ir sandėlio vietą kur tos medžiagos yra.

Nuskenavus reikalingas medžiagas, po patvirtinimo, kaupiklio programa jas  nurašo užsakymo gamybai.

Jei numatyta kad darbuotojas gali pasirinkti kitas, negu nenurodytos užsakyme, medžiagas, tai tada, nuskenavus  tokias medžiagas, jos parodomos ekrane ir po patvirtinimo programėlė nurašo jas gamybai.

Pusgaminių perdavimas surinkimui skenuojant kaupiklių skeneriu

 Tam tikrais atvejais, kaip pav., medinių namelių detalių gamyboje, reikalinga patikrinti ar surinktos visos detalės. Tam tikslui galima panaudoti kaupiklius skenerius. Tam tikslui, pirmiausiai, reikalinga atspausdinti pagamintų pusgaminių barkodus. Lipdukai su pusgaminių-gaminio detalių, barkodais spausdinami kai darbininkas detalių gamybos plane ekrane paspaudžia atlikimo komandą. Tada programa užpajamuoja  pagamintą gaminių kiekį ir atspausdina lipdukus su barkodais. Lipduko barkode programa užkoduoja informaciją kas tai per detalė ir kokiam gaminiui jį skirta.

Surinkėjui fiziškai pasirinkus detalę ir kaupikliu skeneriu nuskenavus jos barkodą, kaupiklio programėlė pagal barkodą duomenų bazėje suranda detalės pavadinimą ir parodo kokiam užsakymui ji skirta.

 Fiziškai padėjus detalę surinkimui, tam kad sutikrinti kad tikrai detalė buvo padėta, dar nuskenuojamas ant užsakymo surinkimo lapo atspausdintas barkodas.

Nuo prieš tai aprašyto surinkimo varianto šis variantas skiriasi tuo, kad ankstesniame variante pirma skenuojamas užsakymo barkodas kad sužinoti kokių medžiagų jam reikia, o čia užsakymo barkodas skenuojamas pabaigoje, kad patvirtinti jog šiam užsakymui jau surinkta nuskenuota detalė.

Nuskenavus detales kaupikliu skeneriu, gamybos valdymo programoje surinkėjas mato kurios jau detalės surinktos, o kurių dar trūksta. Surinkus visas detales programa užpajamuoja gaminius ir paskaičiuoja jų gamybos savikainą.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt