LT | EN
   

Statinių priežiūrai mes turime sukūrę specializuotą sprendimą AIVA 9001 verslo valdymo sistemos bazėje.

 

Mūsų sukurtos AIVA 9001 programos pagalba mes siūlome Jūsų įmonei kompleksinį sprendimą--nuo paslaugų  reklamos ir klientų paieškos iki klientų užsakymų vykdymo: reikalingų ekslpoatacinių medžiagų  pirkimo ir atidavimo, darbų vykdymo valdymo bei įvykdymo kontrolės ir apskaitos.

 

Modulinė programos struktūra leidžia diegti AIVA 9001  sistemą dalimis-automatizuojant pirmiausia reikalingiausias įmonės  funkcijas.

Žemiau nuorodose rasite platesnį programos galimybių aprašymą specializuotai statinių priežiūros įmonei, kuri atlieką statinių  ir juose esančios įrangos priežiūrą.

Sistema įdiegta pirmaujančioje  Vilniaus statinių priežiūros įmonėje UAB „Statinių priežiura“

Darbas su programa vyksta sekančiu eiliškumu.

1. Diegimas

Pradžioje-programos diegimo metu, įvedamos paslaugų ir klientų duomenų bazės.

Pastaba. Paslaugų aprašymai iš duomenų bazės automatiškai gali būti rodomi interneto svetainėje ir iš jų vykdomi paslaugų užsakymai. Be to, paslaugų aprašymai naudojami siunčiant marketinginius pasiūlymus potencialiems klientams, bei ruošiant komercinius pasiūlymus.

 

2. Klientų paieška

Klientų paieška vykdoma pasitelkus elektroninio marketingo programos modulį. Galima įvesti į duomenų bazę potencialius klientus arba AIVA SISTEMA gali užkrauti Lietuvos įmonių duomenų bazę, iš kurios pagal įvairius kriterijus galima išrinkti reikiamas įmones , suformuoti ir siųsti individualiai kiekvienam klientui marketinginius pasiūlymus ( programa siunčia laiškus klientų grupei, bet kiekviename laiške įdeda siunčiamo kliento rekvizitus).

Pagal išsiųsta potencialių klientų sąrašą galima vykdyti ju apskambinimą.

 

3. Kontaktų registravimas ir veiksmų planavimas

 

Jei klientas atsiliepia į laišką ar skambutį, registruojamas jo paklausimas ir planuojami tolimesni kontaktai. Įvykdžius vieną kontaktą ,atžymimas įvykdymas ir planuojamas sekantis kontaktas. Programa kiekvienam vadybininkui automatiškai iš suplanuotų kontaktų sudaro dienos darbo planus.

 

4. Komercinių pasiūlymų ir sutarčių ruošimas. Užsakymų perdavimas vykdymui

Klientams,kurie po tam tikrų kontaktų pareiškė pageidavimą gauti komercinį pasiūlymą ar sutarties projektą, programos pagalba suformuojami komerciniai pasiūlymai, sutartys, sąskaitos išankstiniam mokėjimui, PVM sąskaitos faktūros, kontroliuojamas apmokėjimas ir vykdymas.Iš šių duomenų programa automatiškai suformuoja komercinės veiklos ataskaitas.

 

Formuojant sutartys siformuojami įrangos aptarnavimo grafikai, kurie atspausdinami kaip priedai prie suarties.

Pagal šiuos grafikus, progrma automatiškai-atėjus laikui  įtraukia į darbų vykdymo sąrašus darbus,kurie turi būti įvykdyti tą mėnesį

 

5. Sutarčių vykdymas eksploatacijos skyriuje

 

Iš klientų užsakymų duomenų bazės programa automatiškai periodiškai vykdomoms paslaugoms, tokioms kaip pastatų eksploatacija, kiekvieną mėnesį suformuoja užduotis vykdymui. Iš šių užduočių automatiškai formuojamos PVM sąskaitos faktūros. Jas atspausdinus automatiškai formuojamas įvykdytų užduočių sąrašas.

 

Užsakymų dabam sąraše progrma kiekvieną mėesį suformuoja vykdymui numtytus pagal sutarties grafiką darbus.

Darbų vadovas gali paskirti vykdytojus, atspausdinti paskyra darbams, užregistruoti įvykdymo datą, kontroliuoti darbų vykdymo eigą.

 

 

6. Klientų užsakymų nenumatytoms paslaugoms vykdymas

 

Jei klientas,su kuriuo sudaryta aptarnavimo sutartis, skambina dėl kokios nors eksploatacinės problemos sprendimo, programos pagalvba registruojamas jo paklausimas ir perduodamas vykdymui reikalingam asmmeniui, jei jis ne pats jį užregistravo.

Registruojant paklausimo užsakymą, yra galimybė įvesti reikalingą tolimesniam šio užsakymo vykdymui informaciją apie gedimą, bei nustatyti įvykdymo terminus, perduoti užsakymą tiesioginiam vykdytojui atspausdinant paskyrą.

Jei užsakymo įvykdymui reikalinga nupirkti tam tikrą prekę, jį įvedama prie užsakymo (dažnai pasitaikančios prekės gali būti iš anksto įvestos į katalogą ir iš jo pasirenkamos).

 

Programoje yra pirkimų valdymo modulis, kurio pagalba klientų užsakymai prekėms paverčiami užsakymais tiekėjams ir tiesiai iš programos išsiunčiami tiekėjams. Šie užsakymai išsaugomi bazėje ir toliau panaudojami ne tik pirkimų kontrolei, bet ir gautų prekių pajmavimui, todėl labai sumažėja duomenų įvedimo darbo, nebelieka klaidų.

Programa automatiškai parodo,kad kliento užsakymui jau gautos reikalingos prekės-medžiagos , įranga ir pan. . Vykdytojas tada mato ,kad gali pradėti vykdyti kliento užsakymą. Programa automatiškai suformuoja reikalingus užsakymo įvykdymo kontrolei ir apskaitai dokumentus- aktą, Važtaraštį, PVM sąskaitą- faktūra.

  

7. Darbo užmokesčio nuo išdirbio paskaičiavimas.

 

Programa iš sukauptų duomenų automatiškai paskaičiuoja darbo užmokestį klientų paieškos ir pardavimo vadybininkams,jų vadovams, tiekimo vadybininkui, darbų vykdytojams ir jų vadovams. Tam visai nereikia įvesti papildomai jokių duomenų.

 

8. Dokumentų registracija.

Programoje yra dokumentų registracijos, perdavimo vykdytojams, vykdymo kontrolės ir dokumentų failų paieškos modulis suintegruotas su kitomis programos dalimis.

 

9. Ataskaitos

Įmonės administracijai programa suformuoja eilę pardavimo ir finansinių ataskaitų. Visos ataskaitos dirba realiu laiku- kiekvienu momentu galima gauti informaciją apie kiekvieno darbuotojo planuojamus ir įvykdytus darbus, pardavimus, užsakytas prekes, klientų skolas ir kt.

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Statinių priežiūros AIVA 9001 CRM/ERP programos sprendimas
 


 
© 1995 - 2017 Aiva sistema
webleader.lt