Įrankiai ir mechanizmai yra visų statybos darbų pagrindas. Išlaidos įrangai sudaro nuo 10 iki 30% bendros projektų kainos. Todėl efektyvus jų valdymas yra labai svarbus verslo sėkmei.

 Pagrindinės priežastys, kodėl statybinė įranga panaudojama neefektyviai yra didelės  įrangos prastovos dėl prasto planavimo, gedimai dėl prastos įrangos priežiūros, laiko gaišimas kai įrankiai ieškomi dėl prastos apskaitos, įrankių vagystės dėl nepakankamos jų kontrolės perduodant naudotis.

Dauguma statybų kompanijų įrangos judėjimą paprastai fiksuoja popierinėmis rinkmenomis arba naudodami skaičiuokles. Tačiau rankiniu būdu valdant  tokios didelės reikšmės turtą statybos įmonėms kyla daug problemų.

Informacijos registravimas skaičiuoklėse užima nemažai laiko o ypač brangiai gali atsieiti duomenų įvedimo klaidos. 

Labai dažnai įrangos registracijos žurnaluose atsiranda klaidų.Todėl ką sistema sako turinti neatitinka kas yra tikrovėje.

Pavyzdžiui, jūsų sistema gali jums pasakyti, kad yra tam tikras įrankis. Tačiau kai fiziškai einate ieškoti įrankio, jo galite ir nerasti. Tai rodo klaidą jūsų įrašuose. Dabar jūsų darbuotojai turi sugaišti brangų laiką ieškodami pamestų įrankių ir gali būti priversti atidėti suplanuota projekto darbą.

Be to, praradus įrankius ir statybinę įrangą, taip pat mažėja našumas dėl to, kad nėra reikiamu metu išteklių. Be to, turite papildomų išlaidų, kad pakeistumėte tai, kas prarasta.

 Esant nepakankamai apskaitai daugėja  įrankių vagysčių. JAV nacionalinio draudimo nusikaltimų biuro duomenimis kasmet prarandama įrankių už maždaug milijona dolerių ir vagysčių skaičius auga 20% per metus.   

Sustiprindami įrangos naudojimo efektyvumą pasiektume kad statybos projektai būtų baigti per trumpesnį laiką, ir, svarbiausia, - pagal projekto tvarkaraštį.

Aprašysime keletą įrangos valdymo sprendimų, kurie realizuoti AIVA statybos projektų automatizuotoje valdymo sistemoje ir gali Jums padėti efektyviau panaudoti mechanizmus ir įrankius.


Mechanizmų ir įrankių planavimas ir užsakymas projektams

Mechanizmų ir įrankių poreikis suplanuojamas sudarant projekto planą- Ganto grafiką (daugiau apie projektų planavimą rasite straipsnyje Kodel-verta-naudoti-programas-sudarant-statybiniu-projektu-grafikus )

Išskleidus projekto darbus Ganto grafikas parodo kada kokios įrangos reikia projekto vykdymui.


 Projekto vadovui suplanavus projekto darbus dažnai atsitinka kad ta pati įranga reikalinga tuo pačiu metu ir kitiems projektams, kuriuos planuoja kiti projekto vadovai, todėl jei savo  įrangos nekanka tenka ją nuomoti. Sumažinti nuomos poreikį, o tuo pačiu ir išlaidas galima būtų jei planuojant projektą planuotojas matytų ar jam reikalinga įranga tuo metu bus užimta kituose projektuose ar ne . Tada matydamas kad jam reikalingas mechanizmas planuojamam laikotarpiui užimtas, esant galimybei jis galėtų suplanuoti darbus kai jiems reikalinga įranga bus laisva.


 Savo įrangos užsakymas projektams

Kad visi projektų vadovai galėtų matyti įrangos užimtumą projektuose   ir kada reikia užsakyti reikalingą mechanizmą ar įrankį savo projektui, AIVA programoje realizuotas įrangos planavimo projektams kalendoriaus modulis. 

Tam kad užsakyti įrangą projekto vadovas atsidaro įrangos užimtumo kalendorių pasirinktam projektui.

 Kalendoriuje matosi visa statybų bendrovės turima įranga ir kada kokiame projekte ji užimta. Kad užsisakyti reikiamą įrangą tereikia tik prie jos pažymėti kalendoriuje nuo kada iki kada ji reikalinga projektui.

 

Jei reikalinga projektui įranga tuo metu užsakyta kitiems projektams ir projekto vadovas negali savo darbų perplanuoti kitam periodui kai įranga bus laisva, tada jis gali pažymėti kalendoriuje ant viršaus tas pačias dienas, kaip jau buvo pažymėjęs kitas projekto vadovas. Tokius užsakymus programa atžymi raudonai.

 

 Mechanikas, kuris rūpinasi mechanizmų ir įrankių paskirstymų projektams, pamatęs kad įranga užsakyta iš karto keliems projektams, įmonės turimą įrangą paskiria kuriam tai vienam projektui, o likusiems projektams užsako nuomą.

 

Saviems mechanizmas mechanikas tiesiogiai iš užsakymų registro gali atspausdinti kelionės lapą, atžymėti kada išvyko į objektą  ir grįžo mechanizmas.


Kainų apklausa ir nuomos užsakymas 

Jei reikalinga užsakytos projektui įrangos nuoma, mechanikas iš užsakymų registro, pasirinkęs įrangą, gali inicijuoti per programą kainų apklausą ir užsakymą.

 

Programa parodo iš kokių įmonių galima išnuomoti reikiamą įrangą, kokios nuomos kainos.

 

Jei reikalinga, gali atlikti kainų apklausą ir sužinoti kokie nuomotojai gali pasiūlyti tam laikotarpiui įrangą. 

Vykdant kainų apklausą, programa pati suformuoja laiškus su reikalingos įrangos paklausimais ir jie išsiunčiami tiesiai iš programos.


 Įmonės, kurios nuomoja įrangą, gavusios el.laiškus, tiesiai iš laiško per web formą įveda savo kainos pasiūlymą, kuris įsirašo į duomenų bazę ir parodomas per programą mechanikui.

Todėl kainų apklausos duomenų nebereikia rankiniu būdu įvesti į programą ir apklausą galima padaryti labai greitai-daug greičiau negu įprastais metodais tam sugaištant mažiau laiko. Galima apklausti daugiau tiekėjų ir todėl yra didesnė tikimybė gauti geresnes nuomos kainas.


Kad užsakyti įrangos nuomą, tereikia tik patvirtinti užsakymą. Programa pati suformuoja el.laišką su užsakymu, kuris išsiunčiamas tiesiogiai iš programos. Taip taupomas laikas, išvengiama duomenų įvedimo klaidų.

Sumažėja darbo laiko sąnaudos ne tik įrangos nuomos užsakymų vykdymui, bet ir nuomos apskaitai, kadangi gavus sąskaitą už nuomą, tereikia tik įrašyti gauto dokumento Nr ir datą bei patvirtinti,kad nuomos užsakymas įvykdytas. Visi kiti duomenis pajamavimui jau randasi duomenų bazėje, todėl jų nebereikia vesti ranka.

 

Užsakytos įrangos panaudojimo projektams grąžinimo terminų kontrolė

Darbų vadovai, paėmę į objektą įrankius ar mechanizmus, neretai laiku juos  negrąžina,- arba dėl to kad pamiršta arba nenori grąžinti, nes ateityje dar gali jų prireikti. Tai mažina savos įrangos panaudojimo efektyvumą, bei didina išlaidas nuomai. 

Ir čia valdymo programa gali padėti. Lygindama suplanuotas datas kada įranga turi būti grąžinta ir faktines paėmimo ir grąžinimo datas, programa artėjant grąžinimo terminui arba pavėlavus grąžinti, įspėja darbų vadovą automatiškai jam  išsiųsdama elektroninį laišką arba SMS žinutę.

Faktinių įrangos paėmimo ir grąžinimo laikų  registraciją galima atlikti dviem būdais: arba rankiniu būdu, įvedant prie užsakymo datas, arba automatiškai, kai perduodant bei grąžinant  įrankį ar mechanizmą skenuojamas jo RFID kodas. Apie įrangos apskaitą RFID technologijos pagalba skaitykite sekančiame skyrelyje.


 Įrankių apskaita


Kaip rodo praktika, įrankių apskaitą efektyviai galima valdyti tik techninėmis priemonėmis. 

Kaip žinoma, tam tikslui naudojamos dvi technologijos: senesnė,- brūkšninių kodų, ir naujesnė,-RFIID (radijo dažnių).

Brūkšninių kodų technologija nors nežymiai pigesnė, tačiau mažiau patikima, kadangi ant įrankių užklijuoti lipdukai intensyviai naudojant įrankius nusitrina.

Tuo tarpu RFID žymės gali būti iš įvairiausių medžiagų-metalo, plastiko..  ir įvairiausių formų, kurios patogios tvirtinimui, Pav., gali būti įsriegtos ar prisuktos prie įrankio ar mechanizmo. Be to, ir RFID žymų nuskaitymas greitesnis ir patikimesnis, kadangi nebūtina užtikrinti tiesioginį lipduko su barkodu matomumą.

Įrankių perdavimo į objektą ir grąžinimo datų ir laikų automatinis registravimas skenuojant įrankio RFID kodą jo perdavimo ir grąžinimo metu

 Įrankių perdavimo ir grąžinimo registracijai panaudojama RFID technologija-įrankiams pritvirtinamos RFID žymės, kurios nuskaitomos, kai įrankis perduodamas darbuotojui ar grąžinamas. 

Darbuotojo, kuriam perduodamas įrankis registracijai panaudojama jo asmeninė kortelė ar pakabukas  su RFID žyme..

RFID žymių nuskaitymui gali būti naudojami stacionarūs ir nešiojami skaitytuvai. Kaip nešiojamas RFID žymių skaitytuvas naudojamas išmanusis telefonas, turintis NFC funkcija. Jame turi būti instaliuota AIVA įrankių nuskaitymo programėlė. 

Darbininkas priimdamas įrankį paduoda savo asmeninę RFD  kortelę. Nuskenuojamas jos kodas ir įrankio RFID kodas.

Telefono programėlė nuskaičiusi RFID žymes Internetu duomenis perduoda serverio programai, kuri patikrina duomenų bazėje koks tai įrankis ir priskiria jį darbuotojui.

Grąžinant įrankį nuskenuojamas įrankio kodas ir priimančio asmens kortelės kodas. Jei įrankis grąžinamas į sandėlį papildomai tai nurodoma per aplikaciją, kurį valdo įrankio priskyrimą.

Telefono aplikacija dar padeda kontroliuoti ir ar įrankis nebuvo apgadintas. Ji parodo ekrane įrankio nuotrauką koks jis buvo, kai buvo paimtas.

Įrankių perdavimo  ir grąžinimo duomenys parodomi įrankių perdavimo registre-ataskaitoje. Jame galima atlikti paieškas pagal įrankius bei darbuotojus.

 Įrankių duomenų bazės paruošimas

Tam kad įrankių perdavimo-grąžinimo sistema funkcionuotų, pradžioje reikalinga paruošti įrankių duomenų bazę.

Visi įrankiai suveda į duomenų bazę, jiems priskiriamos nuotraukos (tam galima panaudoti nuotraukų, padarytų per išmanųjį telefoną, automatinio įkėlimo į katalogą AIVA programėlę).

Taip pat reikalinga nuskenuoti pritvirtinta prie įrankio RFID žymę, kad jos kodą užregistruoti prie įrankio duomenų bazėje. Tam naudojama AIVA įrankio RFID kodo priskyrimo įrankiui programos modulis, kurio pagalba taip pat priskiriami ir darbuotojui RFID kodai.

 Įrankių registracijos techninės priemonės.

 Įrankių perdavimui registruoti reikalinga įsigyti kiekvienam įrankiui RFID žymę. Kokios formos žymes įsigyti priklauso nuo įrankio-kad būtų patogu prie jo pritvirtinti žymę.

 NFC žymės lipdukai su NFC logo, diametras 25 mm, gali būti montuojami ant metalinio ir nemetalinio  paviršiaus

NFC prisukamos žymės , gali būti montuojami ant metalinio ir nemetalinio  paviršiaus.

 Darbuotojų el. kortelės, pakabukai.

RFID korteles ir pakabukai gali būti personalizuotos arba ne. Personalizuotos RFID kortelės gali tarnauti kartu kaip darbuotojo pažymėjimas. Jos taip pat gali būti naudojamos praėjimo kontrolei administraciniuose pastatuose, bei laiko apskaitai objektuose kai tam tikslui naudojamas telefonas su darbuotojų atvykimo-išvykimo registracijos programėle tam kad automatiškai suformuoti elektroninį darbo laiko tabelį.                  

Korteles galima įsigyti baltas iš abiejų pusių ir po to kortelių printeriu atspausdinti  vienoje pusėje įmonės logotipą ir įmonės informaciją , kitoje – darbuotojo duomenis. Kitas variantas – atsispausdint lipdukus su informacija ant plėvelės ir juos klijuoti ant kortelių.         

Kortelės ar pakabuko kaina priklauso nuo to ar reikalingas specialus dizainas ir nuo kiekio.Pastaba. Senos, žemo dažnio 125Khz  kortelės netinka).

Kortelių ir pakabukų reikia tiek kiek darbuotojų naudosis praėjimo sistema bei įrankiais.

 Nauda

Įrankių ir mechanizmų planavimo projektams nauda

  • Mažiau darbų vadovų ir dispečerio  laiko sugaištama mechanizmų užsakymui
  • Geriau panaudojami savi mechanizmai
  • Geriau kontroliuojamas išnuomotų ir savų mechanizmų panaudojimo laikas objektuose
  • Rezultatas- mažesnės nuomos sąnaudos

Įrankių apskaitos nauda

  • Matoma kur koks įrankis yra,  ar jis  laisvas,  kas  naudojasi (prie  kompiuterio ar mobiliam telefone);
  • Ataskaitos apie įrankių panaudojimo efektyvumą,  dažnumą ir pan.
  • Padidėja darbuotojų atsakomybė, todėl mažesnė tikimybė, kad įrankis bus prarastas
  • Rezultatas- mažesnės išlaidos įrankiams.
  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Įrankių ir mechanizmų planavimo projektams, užsakymų valdymo ir panaudojimo objektuose laiko apskaitos sistema
  Įrankių išdavimo-grąžinimo apskaitos sistema panaudojant RFID žymes
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt