Įrankių ir mechanizmų automatzuota  valdymo sistema

 

Išlaidos įrankiams ir mechanizmams sudaro nuo 10 iki 30% bendros projektų kainos, todėl svarbu kuo efektyviau juo panaudoti.

Pagrindinės priežastys, kodėl statybinė įranga panaudojama neefektyviai yra didelės  įrangos prastovos dėl prasto planavimo, gedimai dėl prastos įrangos priežiūros, laiko gaišimas kai įrankiai ieškomi dėl prastos apskaitos, įrankių vagystės dėl nepakankamos jų kontrolės perduodant naudotis.

Jei savų mechanizmų projektų darbų vykdymui nepakanka, tenka juos nuomoti iš kitų įmonių. Tada kyla problema kaip greitai surasti kas turi reikalingam periodui projektui reikalingus mechanizmus ir gali juos išnuomoti

Kai kurios statybų bendrovės turimus savus mechanizmus ne tik naudoja saviems projektams bet ir nuomoja. Tuo atveju kyla problema kaip suderinti norą daugiau uždirbti iš nuomos ir kas nenukentėtų savi projektai.

Priimant užsakymus reikalinga žinti ar  šiuo metu yra laisva reikalinga klientui įranga sandėlyje ir kada bus laisvaa jau išnuomota . Vienais atvejais kaina reikia suskaičiuoti iš anksto priklausomai nuo planuojamų dienų skaičiaus, o kitais pagal faktą, kai klientas gražina išnuomotą įrangą. Be to, reikalinga paruošti dokumentus- komercinį pasiūlymą, sąskaitą išankstiniam mokėjimui, nuomos sutartį, perdavimo aktą.

Sudarius nuomos sutartį, reikia užregistruoti įrangos perdavimą klientui ir vėliau gražinimą, registruoti įrangos defektus po nuomos, spausdinti sąskaitas už nuomos paslaugas.

Vis tai užima daug laiko ir sąnaudų, galimos klaidos.

 

Šias ir kitas savų mechanizmų panaudojimo projektams ir nuomai valdymo problemas išspręsite automatizavę jų kalendorinį planavimą bei apskaitą

 Kadangi kai kurios įmonės naudoja įrankius ir mechanizmus ne tik savo projektams, bet ir nuomoja, tai  kartu siūlome ir nuomos valdymo modulį.

 Sistemos pagrindinių automatizuojamų funkcijų  ryšiai  parodyti aukščiau paveikslėlyje.

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Įrankių ir mechanizmų planavimo projektams, perdavimo-grąžinimo apskaitos sistema
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt