1.      Mechanizmų katalogo sudarymas

Mechanizmai aprašomi į AIVA 9001 kataloge, kur suvedami šie duomenys:

·        Mechanizmo pavadinimas

·        Mechanizmo charakteristikos

·        Mechanizmo nuotrauka (jei reikia)

 

2.      Mechanizmų pajamavimas ir perdavimas į eksploatacijai

Nupirkus mechanizmą jis pajamuojamas pasirenkant mechanizmo pavadinimą iš katalogo.

Užpajamuotas mechanizmas perduodamas eksploatacijai, įvedant jo registracijos Nr., priskiriant materialiai atsakingą asmenį, numatant nusidėvėjimo periodą.

3.      Mechanizmų aptarnavimo plano sudarymas

Mechanizmų aptarnavimo plano sudarymui pradžioje į katalogą suvedami pagal kiekvieną mechanizmą reikalingi atlikti jo aptarnavimo darbai.

Toliau registruojamas mechanizmų metinis ar dviejų metų aptarnavimo užsakymas, į kuri kiekvienam mechanizmui pasirenkami aptarnavimo darbai. Mechanizmų aptarnavimo plano-užsakymo sudarymui, pasirinktam mechanizmui priskiriami aptarnavimo darbai ir po patvirtinimo sudaromas aptarnavimo planas , nurodant kuriomis savaitėmis bus aptarnaujamas mechanizmas.

4.      Mechanizmų aptarnavimo valdymas

Darbus iš mechanizmų aptarnavimo grafiko programa parodytų aptarnavimo darbų sąraše, iš kurio pasirinkus aptarnavimo darbą būtų priskiriamas remontininkas, kuris turi atlikti aptarnavimo darbą, o atlikus šį darbą, būtų registruojama atlikimo data.

Aptarnavimo metu, aptarnavimo užsakymas  gali būti papildomas medžiagomis. Tai daroma papildant mechanizmo komplektaciją medžiagomis. Atspausdinus aptarnavimo įvykdymo aktą, programa nurašys sunaudotas medžiagas ir atsarginęs dalis aptarnaujama mechanizmui ir jį užpajamuos su nauja verte, kuri turi įsirašyti į turto kortelę.

5.      Mechanizmų avarinių remontų valdymas.

Jei mechanizmas netikėtai sugedo, registruojamas užsakymas remontui, pasirenkant mechanizmą iš katalogo ir įvedant gedimo pradžią, gedimo aprašymą.

Pasirenkamas mechanizmas, kuris bus remontuojamas ir reikalingi remonto darbai bei medžiagos. Programoje tai daroma, kaip mechanizmo komplektavimas užsakymo metu.

Mechanizmo remonto darbai parodomi darbų sąraše, iš kurio darbams paskiriami remontininkai, bei registruojamas jų atlikimas

 Atremontavus mechanizmą, jis užpajamuojamas su padidinta sunaudotų medžiagų ir atsarginių dalių verte.

Pastaba Mechanizmas remonto metu negali būti paskirtas naudojimui objekte, todėl programa formuojant paraišką mechanizmo panaudojimui objekte turi tikrinti ar mechanizmui nėra užregistruoto remonto, kuris dar nebaigtas.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt