Papildomų modulių funkcijos

Papildomų programos modulių nauda

Papildoma nuomos kaina vienai darbo vietai per mėn.

Atėjimo-išėjimo registracija RFID technologija ir laiko apskaita. Vėluojančių registras. Elektroninis darbo laiko Tabelis.

Pastaba. Reikalingos papildomos techninės priemonės

Mažiau prarandama darbo laiko, taupomi atlyginimai, nes mažiau reikia darbininkų

Klauskite

Aktyvaus darbo naujų klientų paieškai programos moduliai- naujienlaiškių siuntimo ir veiksmų su klientų paklausimais planavimo bei kontrolės (CRM)

Taupomas laikas gamybos naujienų, kainininkų, likučių išpardavimo, akcijų siuntimui surandami nauji klientais, skatinami nauji klientų užsakymai, neprarandami klientų paklausimai, didėja pardavimai

Klauskite

E-komercijos sistema esamoje Interneto svetainėje nestandartinių gaminių užsakymui, pasirenkant ar įvedant užsakomo gaminio charakteristikas su kainos paskaičiavimu

Geresnis pastovių klientų aptarnavimas. Taupomas vadybininkų laikas užsakymo įvedimui bei informacijos apie užsakymo vykdymą sutiekimui.

Klauskite

Matavimo-montavimo darbų pas Užsakovą planavimas, Vykdytojų priskyrimas. Darbų įvykdymo registracija. Atlyginimų paskaičiavimas

Geresnis darbo organizavimas ir darbų kontrolė. Didesnis suinteresuotumas darbų

Klauskite

Įrengimų gedimų registracija ceche rankinių būdų, automatiniai pranešimai servisistams, kontrolė ir darbų bei detalių apskaita, metinių profilaktikos darbų plano sudarymas ir vykdymo planas.

Greičiau šalinami gedimai, mažesnės laiko sąnaudos apskaitai

Klauskite

Įrankių apskaita panaudojant RFID technologija. Įrankių išdavimo grąžinimo registracija. Įrankių registras

(Pastaba. Reikalingos papildomos techninės priemonės)

Geresnė įrankių apskaita. Mažiau praradimų ir gedimų

Klauskite

Buhalterinė finansinė ir turto apskaita. Bendrasis žurnalas, Didžioji knyga, Balansas, Pelno nuostolio ataskaita. Apmokėjimais tiekėjams ir klientų apmokėjimai. Skolų trišalis sudengimas. Skolų nurašymas. Priminimų siuntimas skolininkams. Turto nusidėvėjimo skaičiavimas

Nereikia atskiros buhalterinės programos. Duomenys ateina realiame laike iš vadybinės dalies, todėl ataskaitos matomos realiame laike

Klauskite

Buhalterinių duomenų perdavimo modulis iš AIVA programos į įmonės naudojamą programą (Gali reikti pritaikymo)

+ Reikalingas, jei per AIVA programa vedama sandėlių apskaita, finansinei apskaitai  paliekama naudoti esama buhalterijos programa

Klauskite

I-Mas ir I-Vaz duomenų perdavimo moduliai

Taupomas laikas duomenų perdavimui

Klauskite

Intrastato ataskaitų suformavimo ir perdavimo į portalą modulis

Mažiau gaištamas laikas ataskaitos ruošimui, nereikia mokėti kitai įmonei už ataskaitos paruošimą ir perdavimą

Klauskite

Projektavimo-konstravimo darbų planavimas ir valdymas. Sukonstruotų gaminių duomenų importas iš CAD programų

+ Dėl geresnio darbo organizavimo didesnis konstruktorių našumas. Atkrenta darbo sąnaudos suprojektuotų gaminių duomenų įvedimui

Klauskite

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2021 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt