AIVA darbo su klientais automatizavimo sistema (AIVA CRM) gali  Jums padėti išspręsti šias dažniausiai pasiraikančios darbo su klientais problemas:

       Duomenys apie esamus ir potencialius klientus laikomi įvairiose vietose (vadybininkų Excel failuose, buhalterinės apskaitos sistemoje, CRM programos bazėje, E-parduotuvės duomenų bazėje), todėl dubliuojami, tam pačiam klientui gali būti nusiųsti skirtingi pasiūlymai, gali dingti duomenys

       Duomenys apie įmonės produkciją-kainos, aprašymai, laikomi įvairiose failuose, dažnai pas vadybininkus kompiuteriuose, bei buhalterinėje programoje, todėl jie neretai dubliuojasi, daug laiko gaištama duomenų paieškai, kopijavimui ruošiant komercinius pasiūlymus, atnaujinant kainininkus

       Daug laiko gaištama komercinių pasiūlymų ruošimui ir užsakymų perdavimui į gamybą

       Vadybininkai darbu su klientais planuoja savo užrašų knygutėse ir kalendoriuose, todėl sunku kontroliuoti jų darbą

       Sunku įdiegti apmokėjimo nuo pardavimų pelno sistemą

       Išėjus vadybininkui iš darbo jo sukaupta informacija apie potencialius klientus ir jų paklausimus dažnai prarandama. Sunku kitam darbuotojui juos perimti

       Nekaupiami vienoje vietoje duomenys apie visus klientų paklausimus ir užsakymus, todėl sunku atlikti duomenų analizę

       Klientai dažnai neinformuojami apie naujus produktus, jų pardavimo akcijas, todėl prarandami potencialūs užsakymai

Viso to rezultatas- per didelės sąnaudos vadybai, prarasti potencialūs užsakymai, mažesnis įmonės pelnas.

 

AIVA CRM pagalba   galėsite  automatizuoti vadybininkų darbo su klientais  procesus:

1)      Automatizuoti klientų ir jų paklausimų registravimo, veiksmų su klientų paklausimais planavimo, jų vykdymo kontrolės ir apskaitos procesą, bei sukurti esamų ir potencialių klientų centralizuotą duomenų bazę

2)      Automatizuoti nestandartinių gaminių kainos paskaičiavimo, komercinių pasiūlymų, sąskaitų, pardavimo sutarčių, ruošimo, siuntimo ir apskaitos procesą bei sukurti įmonės gaminių centralizuotą duomenų bazę, kuri naudojama ir E-komercijai bei gamybos valdymui

3)      Automatizuoti naujienlaiškių su naujų produktų  aprašymais, produktų pardavimo akcijomis, kainininkais paruošimo ir siuntimo esamiems ir potencialiems klientams procesą panaudojant centralizuotą klientų ir gaminių duomenų bazę. 

 

Visi šie procesai tarpusavyje susiję. Užregistravus kliento paklausimą ir suplanavus tolimesnius veiksmus su paklausimu galima paruošti komercinį pasiūlymą, o jį paruošus-galima planuoti tolimesnius veiksmus, pav. paskambinti klientui dėl siųsto pasiūlymo.

Naujienlaiškiai gali būti siunčiami klientams, iš kurių buvo gauti paklausimai produkcijai. Klientas gavęs naujienlaiškį. Iš jo gali užregistruoti Internetu paklausimą CRM sistemoje, o sistema automatiškai sukurs užduotį vadybininkui.

Naujienlaiškių siuntimui ir komercinių pasiūlymų ruošimui naudojama ta pati įmonės produkcijos aprašymų ir kainų duomenų bazė., kuri gali būti papildoma ruošiant pasiūlymus naujiems produktams, kurių iki šioj bazėje nebuvo. Pav., nestandartinio gaminio užsakymo metus susikuria naujo gaminio aprašymas, kuris automatiškai gali būti išsaugomas įmonės produkcijos duomenų bazėje-Kataloge.

Be to, AIVA CRM sistema susijusi ir su Interneto svetainės E-komercijos sistema- duomenys apie prekes ir klientus svetainėje rodomi iš tos pačios duomenų bazės kaip ir CRM sistemoje. Be to, užsakymai užregistruoti Interneto svetainėje parodomi CRM sistemoje. Iš siųsto naujienlaiškio pasirinkus gaminį, patenkama  į Interneto svetainės E-komercijos sistema, kur galima užregistruoti gaminio gamybos užsakymą.

Iš komercinių pasiūlymų ir užsakymų duomenų  programa  suformuoja įvairias analitines ataskaitas, kurios padeda atrinkti geriausiai parduodamus produktus, geriausius klientus bei vadybininkus.

Be to, iš užregistruotų klientų užsakymų duomenų programa paskaičiuoja vadybininkams atlyginimus nuo jų asmeninių pardavimų pelno ir parodo tai atlyginimų ataskaitoje.

 

Kokią naudą gausite įdiegę pas save įmonėje AIVA CRM?

 

1)      Sutaupysite apie 20- 50  vadybininkų darbo laiko

·         Darbo planų sudarymui

·         Komercinių pasiūlymų , sąskaitų, sutarčių ruošimui

·         Informacijos apie klientus paieškai.

2)      Padidinsite vadybininkų darbo našumą pasinaudoję šiomis AIVA CRM teikiamomis galimybėmis:

·          Gausite ataskaitas realiame laike o tai padės operatyviai kontroliuoti vadybininkų darbą-ar jie planuoja kontaktus, kaip vykdo planus, kokie rezultatai

·          Pagal ataskaitų duomenis galima perskirstyti funkcijas vadybininkams,  pav., jei iš ataskaitos matosi, kad vienam vadybininkui sekasi geriau užmegzti santykius su klientais,-t.y. jo ataskaita rodo daugiau paklausimų, o kitam vadybininkui sekasi daugiau užbaigti paklausimų užsakymais, tada galima perskirstyti, kad vienas dirbtų paklausimų gavimui, o kitas juos testų kol būtų gautas užsakymas

·          CRM programa automatiškai fiksuoja tiek naujus surastus klientus ir kas juos surado, tiek klientų užsakymus ir jų pelningumą, todėl gali automatiškai paskaičiuoti, pagal užduotus procentus, vadybininkų atlyginimą nuo naujų klientų ir nuo jų gautų užsakymų pelno

3)      Daugiau,- nuo 5 iki 20 %  gausite  užsakymų, kadangi

·          Informuodami klientus naujienlaiškiais apie naujus gaminius, jų pardavimo akcijas

·          Operatyviai pateikdami informacija apie naujus produktus Interneto svetainėje

·          Neprarasite klientų vadybininkams išėjus iš darbo, nes visą informacija apie darbą su jais liks duomenų bazėje

·          Neliks  nepastebėti ar pamiršti klientų paklausimai nes sistema primins apie juos vadybininkams.

4)       Pagerinsite darbo su klientais kokybę , nes naudodami AIVA CRM dirbsite  de facto pagal ISO 9001 kokybės valdymo principus, t.y. visų kontaktų su klientais automatinis registravimas ir  atsekamumas

 AIVA CRM privalumai

AIVA CRM sistema ne tik registruoja klientus ir darbą su jais, kaip daugelis kitų sistemų, bet automatizuoją vadybininkų darbą-planavimą, pasiūlymų ir kitų dokumentų bei ataskaitų ruošimą.

AIVA CRM vienintelė iš žinomų sistemų pritaikyta nestandartinių gaminių kainos paskaičiavimui ir  duomenų gamybai paruošimui.

Apima  visus darbo su klientais aspektus-E-marketingą, kontaktų su klientais valdymą, komercinių pasiūlymų ruošimą ir užsakymų registravimą.

Gali importuojant suprojektuoto gaminio duomenis  iš skaitmeninio projektavimo sistemų. sukurti gaminio kortelę (BOM-ą), kuri toliau tiesiogiai panaudojama gamybos planavimui, medžiagų užsakymui ir užduočių darbininkams pateikimui.

AIVA CRM gali būti naudojama ne tik kaip atskira sistema, bet iš karto yra integruota su E-komercijos bei gamybos valdymo sistemomis.

AIVA  CRM automatizuoja daug procesų ir funkcijų. Priklausomai nuo savo poreikių galite pasirinkti dalinius AIVA CRM sistemos variantus:

·       Bazinį, į kurį įtrauktos pačios reikalingiausios darbo su klientais funkcijos,

·       Optimum, kuris optimalus pagal santykį kaina/nauda

·       Premium -tai pilnas AIVA CRM sistemos variantas.

Žemiau, pasirinkę šiuos variantus, rasite daugiau informacijos apie automatizuojamas jų pagalba funkcijas.

 

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  E-marketingo modulis Galėsite, pasirinkę gaminius iš programos gaminių katalog,o suformuoti naujienlaiškį ir išsiųsti atrinktiems klientams.
  Komercijos modulis Pasrinkę iš gaminių ktalogo nestandartinio gaminio užsakymo šabloną, įvesite ar pasirinksite kliento pageidaujamas gaminio charakteristikas, o programa apskaičiuos jo gamybos kainą, paruoš komercinį pasiūlymą, pardavimo sutartį, sąskaitą ir suformuos užsakymų gamybai planą.
  CRM modulis AIVA CRM pagalba susregistruosite esamus ir potencialius klientus, registruosite jų pklausimus, planuosite ir kontroliuosite užduotis su klientų pklausimais
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt