Paprastai gamyba vyksta pagal gamybos planus kurie sudaromi registruojant klientų užsakymus ir vidinius užsakymus sandėlių papildymui Excel faile . Rankinis planų sudarymo būdas užima laiko, bei sudarytas planas neturi pilnos informacijos apie tai ką reikia pagaminti.

Pagal sudaryta planą gamybos meistrai operatyviai paskirsto užduotis darbininkams. Kai užsakymai nestandartiniai, jų daug, o įvykdymo laikas trumpas,  sudėtinga paskirstyti užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą, todėl gamybos resursai apkraunami tetolygiai ir todėl bendras gamybos efektyvumas yra daug žemesnis negu masinėje gamyboje.

Kita problema yra darbų, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaita gamyboje, kadangi kai gaminama daug skirtingų užsakymų kad vesti jų gamybos apskaita reikia daug rankinio darbo. Todėl arba visai ji nevedama arba tai atlieka buhalterijos darbuotojai. Apskaita atliekam pavėluotai, galimos duomenų įvedimo klaidos, todėl informacija mažai naudinga gamybos valdymui, reikalauja papildomų resursų ir išlaidų atlyginimams .

 

Aukščiau minėtas problemas gali Jums padėti išspręsti  AIVA gamybos valdymo sistema. Jos pagalba be papildomų darbų sąnaudų automatizuosite gamybos planų sudarymo, gamybos proceso planavimo, medžiagų perdavimo į gamybą, gamybos operacijų valdymo, pusgaminių gamybos valdymo, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos funkcijas.

Aukščiau paveikslėlyje parodyta schema, kurį iliustruoja kaip AIVA gamybos valdymo sistemoje automatizuojamas gamybos valdymo procesas.

Užsakymų gamybai planas sudaromas automatiškai iš klientų užsakymų, kuriuos užregistruoja komercijos skyrius (Žr. AIVA CRM sistemos aprašymą). Jei įmonė gamina produkciją „į sandėlį“, tada gamybos planas sudaromas automatiškai apskaičiuojant trūkstamus kiekius pagal iš anksto nustatytas minimalias ir maksimalias normas.

Toliau gamybos planavimo modulis automatiškai suplanuoja kiekvieno užsakymo gamybos procesą ir sudaro gamybos kalendorinius planus kiekvienam darbo centrui, parodo kokie darbo centrai bus apkrauti labiau, o kurie mažiau. Planavimo rezultatai parodomi užsakymų ir darbo centrų Ganto kalendoriniuose  grafikuose.

Sistema automatiškai sudaro medžiagų ir pusgaminių perdavimo iš sandėlio gamybos užsakymų vykdymui planus, kuriuose parodo kada ir kokias perduoti medžiagas ir pusgaminius, kur jie randasi sandėlyje. Davus komanda, programa automatiškai juos surenka iš sandėlio ir perkelia į gamybą. Surinkimo fizinei kontrolei galima naudoti paprastus skenerius arba kaupiklius skenerius su specialia surinkimo kontrolės AIVA aplikacija.

Gamybos užduotis darbininkams galima arba atspausdinti arba tiesiai pateikti gamybos terminaluose. Pirmu atveju gamybos operacijų vykdymas skenuojant paskyroje esančius barkodus, o antru atveju-pasirenkant ekrane užduoti ir patvirtinant jos atlikimą. Kai darbuotojas prisiregistruoja RFID kortele prie terminalo, programa jam parodo tam laikui suplanuota užduoti ir darbo centrą, kuriame jis tą užduotį turi atlikti. Jei prie vieno darbo centro tuo metu nėra darbo, programa jam parodo kitą darbo centrą su paruošta vykdymui užduotimi.

Visa panaudotų gamybai  medžiagų bei pagamintų pusgaminių ir gaminių apskaita atliekama automatiškai, kai darbininkas atžymi paskutinės operacijos atlikimą. Programa nurašo pagal apskaičiuotas normas medžiagas, paskaičiuoja gamybos savikainą ir užpajamuoja produkciją į sandėlį. Rankinis darbas reikalingas tik tuo atveju jei medžiagų panaudojama daugiau negu pagal normas arba jei norima iš naujo užpajamuoti medžiagų likučius su kitomis charakteristikomis, pav. išmatavimais. Pastaba. Sveriamiems gaminiams jų pajamavimą programa atlieka automatiškai gaudama duomenis iš svarstyklių.

Iš gamybos apskaitos duomenų realiu laiku galima pažiūrėti užsakymų gamybos faktinės savikainos ir pelno, pagamintos produkcijos, gamybos operacijų, staklių ir darbuotojų apkrovimo analizės, darbuotojų atlyginimų už atliktus darbus ataskaitas.  

Nauda ir privalumai

Įdiegę AIVA gamybos valdymo sistema gausite duomenis realiu laiku, sumažinsite darbo sąnaudas gamybos planavimui ir apskaitai, padidinsite gamybos resursų, staklių ir specialistų darbo efektyvumą o tuo pačių ir pelną.

Sistema automatiškai suskaičiuoja atlyginimus specialistams nuo jų asmeniškai atliktų darbų ir taip didina jų suinteresuotumą darbu.

Skirtingai nuo kitų sistemų visas planavimo, užduočių paskirstymo ir gamybos apskaitos procesas pilnai automatizuotas-sistema patis suplanuoja gamyba ir paskirsto užduotis  vykdytojams, įvertina ne tik resursų apkrovimą bet ir medžiagų buvimą sandėlyje bei trūkstamų medžiagų tiekimo terminus.

 

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2022 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt