Daugelyje įmonių gamybos  planai sudaromi  rankiniu būdu registruojant klientų užsakymus  Excel faile . Rankinis planų sudarymo būdas užima laiko, sunku daryti pakeitimus atėjus skubiems užsakymams. Excel forma sudarytas planas neturi pilnos informacijos apie gaminius,

Kai užsakymai nestandartiniai, jų daug, o įvykdymo laikas trumpas,  sudėtinga paskirstyti užduotis ir kontroliuoti jų vykdymą, todėl gamybos resursai apkraunami tetolygiai ir todėl bendras gamybos efektyvumas yra daug žemesnis negu masinėje gamyboje.

Kita problema yra darbų, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaita gamyboje. Kai gaminama daug skirtingų užsakymų kad vesti jų gamybos apskaita reikia daug rankinio darbo. Todėl arba visai ji nevedama arba tai atlieka buhalterijos darbuotojai. Apskaita atliekam pavėluotai, galimos duomenų įvedimo klaidos, todėl informacija mažai naudinga gamybos valdymui, reikalauja papildomų resursų ir išlaidų atlyginimams .

 Aukščiau minėtas problemas gali Jums padėti išspręsti  AIVA gamybos valdymo sistema. Jos pagalba be papildomų darbų sąnaudų automatizuosite gamybos planų sudarymo, gamybos proceso planavimo, medžiagų perdavimo į gamybą, gamybos operacijų valdymo, pusgaminių gamybos valdymo, medžiagų ir pagamintos produkcijos apskaitos funkcijas.

Automatizuojamo  gamybos valdymo procesas ir jo pagrindiniai etapai parodyti žemiau paveikslėlyje

 

Užsakymų gamybai planas sudaromas automatiškai iš klientų užsakymų, kuriuos užregistruoja komercijos skyrius (Žr. AIVA CRM sistemos aprašymą). Jei įmonė gamina produkciją „į sandėlį“, tada gamybos planas sudaromas automatiškai apskaičiuojant trūkstamus kiekius pagal iš anksto nustatytas minimalias ir maksimalias normas.

AIVA programos pagalba  galėsite suplanuoti ir valdyti gamybą bet kokio sudėtingumo gaminių.

Sudėtingiems gaminiams, kurie  susideda iš daugialygių pusgaminių,-kai vieniems pusgaminiams pagaminti naudojami kiti pusgaminiai, o šie savo ruožtų gali būti naudojami kitiems pusgaminiams ir t.t.,., programa sudarys gamybos planus, kuriuose parodys kada reikalinga pagaminti pusgaminius ir iš jų galutinius gaminius, perduoti į gamybą  medžiagas ir kada atlikti kiekvieną gamybos operaciją.

Toliau gamybos planavimo modulis automatiškai suplanuoja kiekvieno užsakymo gamybos procesą ir sudaro gamybos kalendorinius planus kiekvienam darbo centrui, parodo kokie darbo centrai bus apkrauti labiau, o kurie mažiau. Planavimo rezultatai parodomi užsakymų ir darbo centrų Ganto kalendoriniuose  grafikuose.

Sistema automatiškai sudaro medžiagų ir pusgaminių perdavimo iš sandėlio gamybos užsakymų vykdymui planus, kuriuose parodo kada ir kokias perduoti medžiagas ir pusgaminius, kur jie randasi sandėlyje. Davus komanda, programa automatiškai juos surenka iš sandėlio ir perkelia į gamybą. Surinkimo fizinei kontrolei galima naudoti paprastus skenerius arba kaupiklius skenerius su specialia surinkimo kontrolės AIVA aplikacija.

Gamybos užduotis darbininkams galima arba atspausdinti arba tiesiai pateikti gamybos terminaluose. Pirmu atveju gamybos operacijų vykdymas skenuojant paskyroje esančius barkodus, o antru atveju-pasirenkant ekrane užduoti ir patvirtinant jos atlikimą. Kai darbuotojas prisiregistruoja RFID kortele prie terminalo, programa jam parodo tam laikui suplanuota užduoti ir darbo centrą, kuriame jis tą užduotį turi atlikti. Jei prie vieno darbo centro tuo metu nėra darbo, programa jam parodo kitą darbo centrą su paruošta vykdymui užduotimi.

Visa panaudotų gamybai  medžiagų bei pagamintų pusgaminių ir gaminių apskaita atliekama automatiškai, kai darbininkas atžymi paskutinės operacijos atlikimą. Programa nurašo pagal apskaičiuotas normas medžiagas, paskaičiuoja gamybos savikainą ir užpajamuoja produkciją į sandėlį. Rankinis darbas reikalingas tik tuo atveju jei medžiagų panaudojama daugiau negu pagal normas arba jei norima iš naujo užpajamuoti medžiagų likučius su kitomis charakteristikomis, pav. išmatavimais. Pastaba. Sveriamiems gaminiams jų pajamavimą programa atlieka automatiškai gaudama duomenis iš svarstyklių.

Iš gamybos apskaitos duomenų realiu laiku galima pažiūrėti užsakymų gamybos faktinės savikainos ir pelno, pagamintos produkcijos, gamybos operacijų, staklių ir darbuotojų apkrovimo analizės, darbuotojų atlyginimų už atliktus darbus ataskaitas 

Kodėl Jums verta įsidiegti AIVA gamybos valdymo sistemą

1)        sumažinsite 50-70% darbo laiko sąnaudas gamybos valdymo užduočių atlikimui. Kuo daugiau valdymo uždavinių ir darbo vietų automatizuosite, tuo bus didesnė laiko ir atlyginimų ekonomija, todėl augant įmonei reikės priimti  mažiau  darbuotojų 

2)        5-20%  padidinsite esamų įmonės resursų,- staklių ir darbo jėgos, panaudojimo efektyvumą ir taip sumažinsite gamybos savikainą ir padidinsite pelną. Dėl geresnio operatyvinio planavimo ir kontrolės, resursai mažiau prastovės, o dėl pažangesnės skatinimo sistemos įdiegimo, darbininkai bus labiau suinteresuoti darbu.  

3)       gamybos procesus matysite ir galėsite kontroliuoti realiu laiku ir priimti geresnius sprendimus

4)        galėsite nesunkiai įdegti gamyboje apmokėjimo nuo atliktų gamybos  operacijų sistemą ir taip padidinti darbo efektyvumą.

 AIVA gamybos valdymo sistemos privalumai

1)        automatizuosite ne tik apskaitą, bet procesų valdymą, o tai reiškia aukštesnį automatizacijos lygį, mažiau  rankinio darbo ir didesnę  ekonomiją.

2)        AIVA GAMYBA sistema turi išvystytą  funkcionalumą nestandartinių,-pritaikomų klientų poreikiams, sudėtingų gaminių, bei projektinių gaminių valdymo funkcijų automatizavimui.

3)        sistemoje realizuotas “dirbtinio intelekto” algoritmas, kai pati sistema suplanuoja ir perplanuoja gamybos procesą bei paskirsto užduotis vykdytojams pagal jų sugebėjimus. Todėl gamybos resursai,-įrengimai ir žmonės mažiau prastovi, greičiau atliekami užsakymai, o gamybos vadovams lieka daugiau laiko spręsti strategines gamybos valdymo problemas.

4)        Gamybos valdymo sistema yra integruota į vieną sistemą kartu su CRM ir tiekimo valdymo sistema.

Žemiau parodyti pagrindiniai gamybos valdymo moduliai ir jų aprašymai

 

  Sprendimų ir variantų platesnis aprašymas
  Gamybos planų sudarymo modulis Programa sudaro užsakytų gaminių ir gaminių reikalingų atsargų papildymui gamybos planą, o iš jo,-pusgaminių gamybos planus. Šie planai toliau naudojami tiesioginiam gamybos valdymui ir kaip ataskaitos.
  Gamybinių operacijų valdymo ir apskaitos modulis Programa sudarys gaminių užsakymų operacijų vykdymo planą, suformuos gamybos užduotis ir padės kontroliuoti jų vykdymą. Automatizavę operacijų registraciją galėsite įdiegti apmokėjimo nuo atliktų darbų sistemą.
  Medžiagų valdymo ir apskaitos modulis
  Gamybos operacijų automatinio kalendorinio planavimo modulis
 


 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2023 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt