Automatizavus gamybos planavimą, užduočių valdymą ir apskaitą, įmonė per tą patį laiko periodą, su tais pačiais įrengimais ir darbininkais, pagamins daugiau produkcijos, kurios savikaina taps mažesnė, o tai reiškia kad įmonės pelnas bus didesnis.

Planuojant ir skirstant užduotis įprastais rankiniais metodais nestandartinėje gamyboje, kur vienu metu vykdoma daug skirtingų užsakymų, praktiškai neįmanoma taip paskirstyti užduotis, kad  įrengimai ir su jais dirbantys darbuotojai būtų tolygiai užimti, todėl dalį laiko jie prastovi arba dirba nepilnu pajėgumu, todėl ir produkcijos  per tą patį laiką pagaminam mažiau.

Žemiau paimti iš straipsnio  Unique Benefits of Finite Capacity Scheduling for Complex Job Shops. Prasad Velaga, PhD du paveikslėliai gerai iliustruoja kaip nestandartinėje gamyboje skirtingu laiku keičiasi gamybos siauros vietos.

 ir kaip  dėl tos priežasties susidaro laukimo laikai tarp operacijų

Tuo tarpu gamybos planavimo programa, turėdama visus  duomenis realiu laiku apie užsakymus, jų vykdymo eigą ir medžiagas sandėlyje, gali apskaičiuoti ir suplanuoti tokį gamybos planą, kad resursai kuo mažiau prastovėtų bei pateikti pagal šį planą užduotis darbininkams vykdyti realiu laiku. O tai leidžia sumažinti tas nelabai matomas darbuotojų prastovas, kai jie neturėdami pakankamai darbo, jį imituoja.

Prastovų sumažinimas pasiekiamas perskirstant darbuotojus tarp staklių ir keičiant staklių ir su jais dirbančių specialistų darbo grafiką.

Dažniausiai gamyklose, gaminančiose nestandartinę produkciją, daugelis darbininkų moka dirbti su daugiau ne vienomis staklėmis. Todėl, jei tam tikru metu vienomis staklėms nėra darbo, kadangi jos turi  laukti kol bus baigta prieš tai atliekama gamybos operacija, tai programa gali darbininkui pateikti nurodymą darbui su tomis staklėmis, kur jau paruošta užduotis vykdymui. To rezultate darbininkai mažiau lauks darbo ir bus tolygiau užimti, todėl įmonė pagamins per laiko vienetą daugiau produkcijos.

Net ir taip perskirstant darbus gali atsitikti kad tam tikrais laikotarpiais, kai išauga darbų apimtis tam tikroms staklėms, pagal esamą darbo laiko grafiką jos nespės atlikti tiek užduočių, kad sekantys darbo centrai turėtų pakankamai darbo ir todėl dalį laiko jie vis tiek prastovės arba dirbs neefektyviai. Šią problemą planavimo programa išsprendžia ilgindama tam tikrais laikotarpiais darbo laiko grafiką toms staklėms, kurios tuo laikotarpiu užimtos labiausiai sąskaita tų staklių, kurios mažiausiai užimtos, bei įvertindama kad su abiem staklėmis gali dirbti tas pats specialistas. Programa  įvertina darbuotojų suminį darbo laiką kad jis neviršytų nustatyto pagal įstatymą. Žemiau pateikta šio sprendimo iliustracija

 Mūsų daryti eksperimentai su realiais gamybinės įmonės duomenimis parodė kad programa gali taip suplanuoti gamybą, kad visi turimi klientų užsakymai būtų pagaminti per 20% trumpesnį laiką, o tai reiškia pačios gamybos, neskaitant medžiagų, savikainos sumažėjimą tokia pat dalimi.  

Suprantama, kad kuo daugiau užsakymų atlieka įmonė ir kuo daugiau ji turi resursų, tuo planavimo ekonominis efektas bus didesnis.

Valdymo personalo darbo laiko taupymas

Kitas ekonomijos šaltinis yra gamybos valdymo personalo darbo laiko ekonomija. Kadangi planavimas pilnai automatizuotas, tai tiek laiko, kiek anksčiau užimdavo rankinis planavimas, tiek laiko atsilaisvins jį automatizavus. Nors šiuo atveju atlyginimų nesutaupysime, nes gamybos vadovai yra reikalingi dėl daugelio funkcijų, tačiau jiems liks daugiau laiko spręsti kitas gamybos valdymo problemas, kas padidins gamybos efektyvumą.

Išlaidos medžiagų sandėliavimui

Kadangi programa gana tiksliai suplanuos kada reikia medžiagų užsakymų vykdymui, tai galėsite jas užsakyti žymiai anksčiau ir  suplanuotam užsakymų gamybos pradžios terminui, todėl didesnė tikimybė kad medžiagas nupirksite pigiau ir mažiau jos prastovės sandėlyje laukdamos užsakymų, kuriems jos buvo užsakytos, gamybos pradžios.

Kita nauda

Automatizavus gamybos valdymą gaunama ir kita nauda, kurią gal sunkiau išreikšti ekonominiais rodikliais.

Pirmiausia, dėl tikslesnio planavimo ir geresnės terminų laikymosi kontrolės pasidarys geresni santykiai su klientais, o tai, neretai, atsiliepia į didesnius jų užsakymus.

Geresnis darbų planavimas atsilieps ir ir darbininkų darbo efektyvumui ir, tuo pačiu, į jų atlyginimų padidėjimą. Laimingesni darbininkai, stabilesnis įmonės darbas.

 
Slapukų naudojimo taisyklės © 1995 - 2024 Aiva sistema. Svetainėje pateiktą informaciją naudoti be sutikimo draudžiama.
webleader.lt